Abdullah Cevdet Karlıdağ

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Abdulah Cevdet.jpg

Abdullah Cevdet materyalist ve dinsiz düşünce yapısına sahip doktor, tercüman ve fikir adamıdır. Doğuya, İslam'a ve Araplara nefretiyle bilinen Doktor Duzi'nin Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber hakkında aşağılayıcı ifadeler ve iftiralarla dolu olan İslamiyet aleyhindeki Tarih-i İslam kitabını tercüme etmiş ve kitaba yazdığı girişte müslümanların samimi inanç ve duygularını rencide edici fikirleriyle Dozy’nin suç ortağı olmuştur. Sonradan İttihat ve Terakki’ye dönüşecek İttihâd-ı Osmânî Cemiyeti adlı gizli örgütü kuran beş tıbbiyeliden birisidir. Dine her türlü hakareti yapan, eleştiren ve hatta Müslümanları tahkir eden Abdullah Cevdet’e ilişilmez ve eserleri serbest bir şekilde elden ele dolaşıp devlet desteği görerek kütüphanelere yerleştirilirken Bediüzzaman Hazretlerinin yaptığı iman hizmetinin engellenebilmesi için her yola başvurulmuş ve Risale-i Nur'lar yasaklanmıştır. Öldüğünde cenazesi sahipsiz kalmış, cemaat cenaze namazını kılmamış, cenazesini taşıyacak araba bulunamamış ve Fener Rum Patrikhanesinden araba istenerek haç sembollü araba ile mezarlığa götürülerek birkaç belediye görevlisince gömülmüştür.[1][2]

Şahsi Bilgiler[düzenle]

Diğer İsimleri: Doktor Abdullah Cevdet, Adüvvullah Cevdet

Doğum Yeri ve Tarihi: Malatya, 1869[2]

Vefat Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1932[2]

Kabrinin Yeri: İstanbul, Merkezefendi Mezarlığı[2]

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

İkinci kısım mahremler ise Dârülhikmette ve dokuz sene evvel Avrupa itirazatına ve Doktor Abdullah Cevdet’in dinsizce hücumlarına karşı yazdığım bir iki risale ve bazı memurların bana insafsızcasına ve gaddarane tecavüzlerine karşı şekva suretinde yazdığım iki küçük risaledir ki son müdafaatımda bahsetmişim. Bu dört risalenin telifinden bir zaman sonra, serbestî kanunlarına ve hükûmetin işine hiçbir cihette temas etmemek için onların neşrini men’edip “Mahremdir.” demişim; en has bir iki kardeşime mahsus kalmıştır. Delilim de şudur ki: Bu kadar taharriyatınızda, o mahrem denilen risalelerin hiçbir yerde bulunmamasıdır. Yalnız umumunun fihristesi elinize geçmiş, o fihristeye göre bu noktalardan istizaha lüzum görülmüş; ben de cevap vermişim, o cevap da zaptınıza geçmiştir.

(Tarihçe-i Hayat, Eskişehir Hayatı)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

Mazide nazarî olan bir şey, müstakbelde bedihî olabilir.

Şöyle tahakkuk etmiştir: Âlemde meylü’l-istikmal vardır. (*[3]) Onun ile hilkat-i âlem, kanun-u tekâmüle tabidir. İnsan ise âlemin semerat ve eczasından olduğundan onda dahi meylü’l-istikmalden bir meylü’t-terakki mevcuddur. Bu meyil ise telahuk-u efkârdan istimdad ile neşv ü nema bulur. Telahuk-u efkâr ise tekemmül-ü mebâdi ile inbisat eder. Tekemmül-ü mebâdi ise fünun-u ekvanın tohumlarını sulb-ü hilkatten zamanın terbiye-gerdesi bir zemine ilka ile telkîh eder. O tohumlar ise tedricî tecrübeler ile büyür ve neşv ü nema bulur.

Buna binaendir: Bu zamanda bedihiye ve ulûm-u âdiye sırasına girmiş pek çok mesail var, zaman-ı mazide gayet nazarî ve hafî ve bürhana muhtaç idiler.

(Muhakemat, Birinci Makale, İkinci Mukaddeme)

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

 • Doktor Duzi: Abdullah Cevdet'in tercüme ettiği Tarih-i İslam adlı kitabın Doğuya, İslam'a ve Araplara nefretiyle bilinen müellifi
 • Tarih-i İslam: Abdullah Cevdet'in tercüme ettiği ve Doktor Duzi adında Doğuya, İslam'a ve Araplara nefretiyle bilinen kişinin telif ettiği Hz. Peygamber hakkında aşağılayıcı ifadeler ve iftiralarla dolu olan eser
 • Kahriyyat: Abdullah Cevdet'e ait olan ve Üstad'ın Muhakematta bir kıtasını iktibas ettiği eseri

Kaynakça[düzenle]

 1. Diyanet İslam Ansiklopedisi, Abdullah Cevdet maddesi
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 https://tr.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Cevdet
 3. Bizim bir Kürt demiştir:
  Her zerrede temayül ayândır tekâmüle
  Her soyda füyuz-u hüveyda-nüma ile
  Bir nokta-i kemale şitab üzre kâinat,
  Ol noktaya teveccüh ile yükselir hayat.
  Kahriyyat