Kahriyyat

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Kahriyyat materyalist ve dinsiz düşünce yapısına sahip Abdullah Cevdet'in II. Abdülhamit'i eleştiren şiirlerini içeren bir kitabıdır. İstibdat karşıtlığı, hürriyet özlemi ve Abdülhamid karşıtlığı gibi konularda şiirler içermektedir. Devrinin diğer birçok edebiyatçıları ve mütefekkirleri gibi içinde yaşadıkları İslami toplum ile etkilendikleri Batı'dan gelen fikirlerin yaşattığı gelgitlerin etkileri görülmektedir. Üstad Muhakematta bir şiirinin bir kıtasını iktibas etmiştir.[1]

Bilgiler[düzenle]

Müellifi: Abdullah Cevdet

Diğer İsimleri:

Telif Yeri ve Tarihi: 1906[1]

Telif Dili: Türkçe

Telifiyle İlgili Diğer Bilgiler:

İçeriği[düzenle]

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Mazide nazarî olan bir şey, müstakbelde bedihî olabilir.

Şöyle tahakkuk etmiştir: Âlemde meylü’l-istikmal vardır. (*[2]) Onun ile hilkat-i âlem, kanun-u tekâmüle tabidir. İnsan ise âlemin semerat ve eczasından olduğundan onda dahi meylü’l-istikmalden bir meylü’t-terakki mevcuddur. Bu meyil ise telahuk-u efkârdan istimdad ile neşv ü nema bulur. Telahuk-u efkâr ise tekemmül-ü mebâdi ile inbisat eder. Tekemmül-ü mebâdi ise fünun-u ekvanın tohumlarını sulb-ü hilkatten zamanın terbiye-gerdesi bir zemine ilka ile telkîh eder. O tohumlar ise tedricî tecrübeler ile büyür ve neşv ü nema bulur.

Buna binaendir: Bu zamanda bedihiye ve ulûm-u âdiye sırasına girmiş pek çok mesail var, zaman-ı mazide gayet nazarî ve hafî ve bürhana muhtaç idiler.

(Muhakemat, Birinci Makale, İkinci Mukaddeme)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]

 1. 1,0 1,1 KAHRİYAT: BİR MUHALİFİN ŞİİRLERİ, Abdullah Cevdet, Derleyen: Dr. Cengiz Karataş
 2. Bizim bir Kürt demiştir:
  Her zerrede temayül ayândır tekâmüle
  Her soyda füyuz-u hüveyda-nüma ile
  Bir nokta-i kemale şitab üzre kâinat,
  Ol noktaya teveccüh ile yükselir hayat.
  Kahriyyat