İlyas (as)

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Mebus Hacı İlyas için İlyas Sami Muş sayfasına gidin

Hz. İlyas (as) İsrailoğullarına gönderilmiş ve Kur'an'da adı geçen bir peygamberdir. Ba'l adında bir puta tapan kavmi Hz. İlyas'ın (as) nasihatlarını dinlemeyip onu yurdundan çıkardılar ve ardından büyük bir kıtlığa tutuldular[1]. Bir rivayete göre, Kur'an'da ismi zikredilen Hz. Elyasa'yı (as) yetiştirmiş ve yine rivayete göre kavminin imansızlığına kızan İlyas (a.s), Allah Teâlâ'dan kendisini gökyüzüne kaldırması için dua etmiş ve bunun üzerine semâya kaldırılmıştır. [2].

Bilgiler[düzenle]

Diğer İsimleri:

Doğum Yeri ve Tarihi: MÖ 9. yy[3]

Annesi:

Babası:

Kardeşleri:

Soyu:

Vefat Yeri ve Tarihi: Allah Teâlâ'dan kendisini gökyüzüne kaldırması için dua etmiş ve bunun üzerine semâya kaldırılmıştır.[2]

Kabrinin Yeri:

Hanımları:

Çocukları:

Peygamberlikle Görevlendirildiği Yer ve Tarih:

Peygamber Olarak Gönderildiği Kavim: İsrailoğulları

Kur'an'da İsminin Geçtiği Yerler[düzenle]

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

İkinci Tabaka-i Hayat: Hazret-i Hızır ve İlyas aleyhimesselâmın hayatlarıdır ki bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimî mukayyed değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde, ehl-i şuhud ve keşif olan evliyanın Hazret-i Hızır ile maceraları, bu tabaka-i hayatı tenvir ve ispat eder. Hattâ makamat-ı velayette bir makam vardır ki “Makam-ı Hızır” tabir edilir. O makama gelen bir veli, Hızır’dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi, yanlış olarak ayn-ı Hızır telakki olunur.

(Mektubat, 1. Mektup, 1. Sual)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]

  1. Bilmen, Ömer Nasuhi. Büyük İslam İlmihali: Onuncu Kitap
  2. 2,0 2,1 https://sorularlaislamiyet.com/hz-ilyas-asin-hayati-hakkinda-bilgi-verir-misiniz [Bu rivayetler İsrailoğullarının Tevrat kökenli rivayetleridir. İşin doğrusunu en iyi Allah bilir (İbn Kesîr, Tefsiru'l Kur'ani'l Azîm, VII, 31). İbn Ke­sir, İsrâiliyâttan olan bu rivayetlerin bütünüyle yalanlanamasa da sıhhatinin çok uzak bir ihtimal olduğunu söyler. (el-Bidâye, 1,338.)]
  3. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lyas_(peygamber)