Woking Camii

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Woking Camii ya da bugünkü adıyla Şah Cihan Camii İngiltere'nin amaca yönelik olarak inşa edilen ilk camisidir. Pencap Üniversitesi'nin eski rektörü Yahudi Gottlieb Leitner tarafından Bhopal Begümü Şah Cihan'ın mali desteğiyle 1889 yılında inşa ettirildi. Leitner'in 1899'da ölümünden sonra cami kullanılmaz hale geldi, ancak daha sonra 1912'de Woking Müslüman Misyonu tarafından yeniden işler hale getirildi. Cami, İngiltere'de yaşayan ve İngiltere'yi ziyaret eden Müslümanlar için bir merkez haline geldi. Lord Headley ve Marmaduke Pickthall gibi İngiliz mühtediler de camiyi ziyarete geldi. 1913 yılında caminin yayın organı olan ve caminin ve misyonun faaliyetleri ve İslam'a yaklaşımı hakkında fikir veren Islamic Review dergisi yayınlanmaya başladı. Cami günümüzde de sünni müslümanlar için aktif bir ibadet yeri olmaya devam etmektedir.[1][2]

Bilgiler[değiştir]

İnşa/Kuruluş Tarihi: 1889

Niteliği: Cami

Yüzölçümü (m2):

Diğer İsimleri: Şah Cihan Camii

Kıta: Avrupa

Ülke: İngiltere

Vilayet/Eyalet: Londra

İlçe/Kasaba: Woking

Mahalle/Köy: -

Harita konumu: [1]

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[değiştir]

“İnsanlığa hizmet, Müslümanlığın şiarı ve medar-ı iftiharıdır. Bundan dolayıdır ki Müslümanlık cihan-şümul uhuvvet esaslarını ihtiva ve muhafaza etmiştir. İnsanlık bu esası kabul ve onunla âmil olduğu zaman mesud olacaktır.” (Hindistan’ın millî rüesasından Sarocni Neyda namındaki büyük kadının Londra’daki Woking Camii’nde Müslümanlara hitaben îrad ettiği ve İslâm Mecmuası’nın 1920 senesinin Kânunusânisi nüshasında intişar eden nutkundan)

“İslâm çocukları, tahsillerine Kur’an’la başlıyorlar. Çünkü Kur’an; bütün dinî, dünyevî hakikatlerin menbaıdır. Fakat bu mekteplerin yanlarında, yine Kur’an’ın ilhamıyla, felsefe ve hikmet medreseleri vücud bulmuş, bilâhare bu medreseler, dârülfünunlar olmuştur. Bundan dolayıdır ki Afrika’nın bugün bile dünyanın en karanlık noktası tesmiye olunan köşeleri fikrî, maddî terakkiler itibarıyla muasırı olan Avrupa memleketlerinden çok yüksek bulunuyordu.” (Müslümanların asrî medeniyet üzerindeki tesiratı hakkında bir nutuk îrad eden H. S. Lider’in beyanatından)

(Nur Çeşmesi)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[değiştir]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[değiştir]

İlgili Maddeler[değiştir]

  • Gottlieb Wilhelm Leitner: Camiyi ilk defa inşa ettiren ve Nur Çeşmesi risalesinde Kur'an'ı tasdik eden ecnebi feylesoflar arasında adı geçen Yahudi şarkiyatçı.
  • Sarojini Naidu: Bu camide konuşma yapmış Hintli siyasi aktivist ve şairdir. Nur Çeşmesi risalesinde Kur'an'ı tasdik eden ecnebi feylesoflar arasında adı geçer.

Kaynakça[değiştir]