Silsilename

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bediüzzaman'ın Evliya Silsilenamesi aslı eskiden beri Bediüzzaman'ın yanında olan, Barla'da talebeleri Hüsrev, Hafız Ali, Tenekeci Mehmed ve Mustafa Çavuş ile birlikte cetvel halinde yeniden tebyiz edilen ve Bediüzzaman'ın her gece teheccüd namazında ismen dua ettiği evliya, asfiya ve sıddikinin adlarını, bir rivayete göre Âdem Aleyhisselamdan Peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlerin isimlerini de[1] içeren bir şeceredir. Üstad hazretleri bunu kaldığı odanın duvarına asıyor ve yaklaşık 1,5 duvarlık yer kaplıyordu. Üstad bu şecereyi Barla'da Mustafa Çavuş'a emanet etmiş ve ikinci defa Barla'ya geldiğinde Mustafa Çavuş'un çocuklarından geri almıştır. Daha sonra Hüsrev abiye intikal eden bu şecere Hüsrev abi hapse girdiğinde yakınında hizmet eden nur talebelerinden Ispartalı Mustafa Köklükaya'ya intikal etmiş ve şu an onun yanında muhafaza edilmektedir.[2]

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Sâlisen: Hazret-i Zat-ı Ahmediye aleyhisselâm nasıl bir şecere-i Tûba olduğunu ve Asfiya ve Evliya ve Sıddıkîn, o şecere-i nuraniyenin meyveleri ve mesalik ve turuk onun dalları olduğunu gösterir bir silsile-i azîme, eskiden kalma ve eskimiş bir silsilename yanımda var. Onu güzelce tebyiz etmek için hattı güzel, cetvelde mahareti bulunan zatları istiyorum. Şimdilik Hüsrev’le Tenekeci Mehmed Efendi, Bekir Ağa’da bulunan ölçü ile on beş tabaka kâğıt beraber, Hâfız Ali’nin haber gönderdiği vakit gelsinler.

(Barla Lahikası, Yıldız Mektubu)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

Eskide bir zaman Barla’da, bütün tarîkatların şecere-i külliyesini tanzim ve istinsah etmek için Hâfız Ali ile Hüsrev o vakit o işte bulundular, çalıştılar. Tâ o vakitte bu iki zat, ileride Risale-i Nur’a ehemmiyetli hizmette bulunacaklarını ve başta iki göz gibi iki bakar bir görür diye kuvvetli bir temenni ile ümit etmiştim. Cenab-ı Hakk’a hadsiz şükür olsun ki o ümidim, o zamandan beri tahakkuk etti ve ediyor ve şimdi tam oldu.

(Kastamonu Lahikası)

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]