Risalelerde Geçen ve Genellikle Yanlış Telaffuz Edilen Kelimeler

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Risalelerde geçen ve okuyanlar tarafından genellikle yanlış telaffuz edilen kelimelerin yanlış ve doğru telaffuzları alfabetik sırada verilmiştir:

Yanlış telaffuz edilen kelimeler (Alfabetik Sırada)
Yanlış şekli Doğru şekli
Âsâ Asâ
Azâmet Azamet
İ'câz-Îcâz İ'câz (Mu'cize)-Îcâz (Veciz)
İfham-İfHam İfham (Bildirme, anlatma)-İfHam (İkna edip susturma)
Mûtî Mutî