Mevahib-i Ledünniye

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Mevahib-i Ledünniye ya da El-Mevahibü’l-Ledünniye (المواهب اللدنّيّة) Kastalani'nin Hz. Peygamber’in (sav) hayatı ve şahsiyetine dair eseridir. Klasik siyer kaynaklarında iki ayrı metot takip edilir: Birincisinde Resûl-i Ekrem’in hayatı doğumundan vefatına kadarki gelişmeleriyle ve tarih sırasına göre ele alınır. İkinci metotta Resûlullah’ın huyu ve tavırları (şemâil), peygamberliğini kanıtlayan özel halleri ve mûcizeleri (delâil), kendine has nitelikleri (hasâis) ve ahlâkı gibi konulara ağırlık verilir. Kastallânî ise bu iki metodu birleştirerek kendisini büyük şöhrete ulaştıran bu eseri telif etmiştir. Eser Osmanlı dünyasında da sevilerek okunmuş, özellikle şair Bâkî’nin Vezîriâzam Sokullu Mehmed Paşa’nın teşvikiyle akıcı bir üslûpla yaptığı çeviri Türk halkı arasında onun daha çok ilgi çekmesini sağlamıştır.[1]

Bilgiler[düzenle]

Müellifi: Kastalani[1]

Diğer İsimleri: El-Mevâhibü’l-ledünniyye bi’l-minahi’l-Muhammediyye

Telif Yeri ve Tarihi: Mekke, 899 (1494)

Telif Dili: Arapça

Telifiyle İlgili Diğer Bilgiler:

İçeriği[düzenle]

Maksad adı verilen çeşitli alt başlıklara ayrılmış on ana bölümden oluşmaktadır.[1]

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Bir kısmı da; az bir taamı teksirdir ki; rivayât-ı sahiha-yı meşhûre ile sabittir; pek çok defa az bir taam, bir cemaat-ı azîmeyi işbâ ederek, âdeta noksan olmamış gibi kalıyormuş.

Bir kısmı da; ihya-yı emvat, hastaları teşfiyeye aittir. Bunun gibi pek çok aksamı esanîd-i sahiha ile kütüb-ü muhakkikîn tamamıyla beyan etmişlerdir. Onun için iktisar ettik. Kadî Îyaz Şifa-i Şerif'inde, Kastalânî Mevahib-i Ledünniye'de mu'cizatı güzel tafsil etmişlerdir.

ﺟَﺰَﺍﻫُﻢُ ﻟﻠَّﻪُ ﺧَﻴْﺮًﺍ

(Asar-ı Bediiyye, Şuaat-ü Marifet-ün Nebiyy, Mukaddeme)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]

  1. 1,0 1,1 1,2 İslam ansiklopedisi, El-Mevahibü’l-Ledünniye maddesi