Menopoz

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Menopoz kadınlarda aybaşı hâlinin (adet görmenin) tamamen bitmesi, gebe kalma ve doğurma yeteneğinin sona ermesidir. Çoğu kadında menopoz 45-55 yaşları arasında başlar, ortalama menopoz yaşı ise 50 olarak kabul edilmiştir.[1] Risale-i Nur'da evliliğin gayesinin neslin çoğalması olduğu, İslamiyetin belli şartlar çerçevesinde birden fazla kadınla evliliğe verdiği izni kabul etmeyen medeniyetin senede yalnız bir defa doğurabilen, fizyolojik olarak ayın yalnız yarısında gebe kalma kabiliyeti olan ve elli senede menopoza giren kadınların ekseri vakitte tâ yüz seneye kadar çocuk sahibi olma kabiliyeti olan erkeğe kâfi gelmediğinden pek çok fahişehaneleri kabul etmeye mecbur kalacağından bahsedilir.

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[değiştir]

İkinci Esas: Medeniyet, taaddüd-ü ezvacı kabul etmiyor. Kur’an’ın o hükmünü kendine muhalif-i hikmet ve maslahat-ı beşeriyeye münafî telakki eder. Evet, eğer izdivaçtaki hikmet, yalnız kaza-yı şehvet olsa taaddüd bilakis olmalı. Halbuki, hattâ bütün hayvanatın şehadetiyle ve izdivaç eden nebatatın tasdikiyle sabittir ki izdivacın hikmeti ve gayesi, tenasüldür. Kaza-yı şehvet lezzeti ise o vazifeyi gördürmek için rahmet tarafından verilen bir ücret-i cüz’iyedir.

Madem hikmeten, hakikaten, izdivaç nesil içindir, nev’in bekası içindir. Elbette, bir senede yalnız bir defa tevellüde kabil ve ayın yalnız yarısında kabil-i telakkuh olan ve elli senede yeise düşen bir kadın, ekseri vakitte tâ yüz seneye kadar kabil-i telkîh bir erkeğe kâfi gelmediğinden medeniyet pek çok fahişehaneleri kabul etmeye mecburdur.

(25. Söz)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[değiştir]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[değiştir]

İlgili Maddeler[değiştir]

  • Taaddüd-ü Ezvac: İslamiyetin belli şartlar dahilinde birden fazla kadınla evliliğe izin vermesi

Kaynakça[değiştir]