Marmaduke Pickthall

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Picktahall.png

Marmaduke Pickthall 1930 yılında yaptığı Kur'an tercümesiyle tanınan ve 42 yaşında müslümanlıkla şereflenen İngiliz ilim adamı, edebiyatçı ve siyasetçisidir. Müslüman olmadan önce Orta Doğu araştırmalarıyla ve Osmanlı İmparatorluğuna dostluğuyla biliniyordu. 1915 Ermeni olaylarının tüm sorumluluğunun Osmanlı hükümetine verilemeyeceğini savunuyordu. Sünni-Hanefi mezhebindendi. Aynı zamanda, İngiltere'de Cuma namazlarında hutbe veren dini bir liderdi. [1]

Şahsi Bilgiler[düzenle]

Diğer İsimleri: Muhammad Marmaduke Pickthall (Müslüman olduktan sonra), Marmaduke William Pickthall (Müslüman olmadan önce)

Doğum Yeri ve Tarihi: İngiltere, 7 Nisan 1875[1]

Vefat Yeri ve Tarihi: İngiltere, 19 Mayıs 1936[1]

Kabrinin Yeri: Brookwood Mezarlığı, müslüman kısmı, Surrey, İngiltere

Eserleri[düzenle]

Kur'an'ın İngilizce tercümesi vb.

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Hâlık’ın hukukuyla mahlukatın hukukunu en mükemmel surette ancak Müslümanlık tarif etmiştir

Kur’an’ın telkin ve Hazret-i Muhammed’in (asm) tebliğ ettiği esasattan mükemmel bir ahlâk mecellesi vücud bulur. Esasat-ı Kur’aniyenin muhtelif memleketlerde insanlığa ettiği iyiliği ve ettikten sonra da Allah’a takarrub etmek isteyen insanları Cenab-ı Hakk’a rabtettiğini inkâr etmek mümkün değildir. Hâlık’ın hukuku ile mahlukun hukuku ancak Müslümanlık tarafından mükemmel bir surette tarif olunmuştur. Bunu yalnız Müslümanlar değil, Hristiyanlar da Musevîler de itiraf ediyorlar.

Marmaduke Pickthall

(İşarat'ül İ'caz, Ecnebi Feylesofların Kur’an Hakkındaki Beyanatları)


“Hâlık’ın hukuku ile mahlukun hukuku ancak Müslümanlık tarafından tarif olunmuştur.” (Marmaduke)

...

“Dünyada Kur’an’a benzer bir kitap yoktur ve bu kitap hakikaten muhayyirü’l-ukûldür. (Mister Marmaduke Pickthall’ın Londra’da “İslâmiyet ve Asrîlik” hakkında îrad ettiği nutuktan)

(Nur Çeşmesi)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]