Kategori:Müceddid

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Risale-i Nur'da bahsi geçen müceddidlerin listesini bu sayfada bulabilirsiniz.

Alimler tarafından müceddid olabileceği belirtilen zatların listesi aşağıda verilmiştir:

(1) ● Ömer bin Abdülaziz (17 102/638 720)

● İmam ı Bakır

● Hasan ı Basri

● İbn i Şihab üz Zehri

(2) ● İmam ı Şafii (150 204/767 819)

(3) ● Ebu’l Hasen Ali El Eş’ari (260 324/873 936)

● Ebu’l Abbas bin Süreyc

(4) ● Ebu Hamid El İsferani (344 406/955 1016)

● Ebuttayyip Sehl Es Sa’luki

● Ebu Bekir Bakıllani

● Ebu İshak ı Şirazi

(5) ● İmam ı Gazali (450 505/1058 1111)

● El Müsterşid Billah

● İmam ı Selefi

(6) ● Fahreddin i Razi (544 606/1149 1209)

● El Hafız Abdülganiyy i Nablusî

● İmam ı Nevevi

(7) ● Mevlana Celaleddin i Rumi (604 672/1207 1273)

● İbn i Dakik’ül İyd

(8) ● El Hafız Zeyniddin i Iraki (725 806/1325 1403)

● İmam ı Nakşibend

● İmam ı Belkini

● İmam ı Sahavi

(9) ● Celaleddin i Suyuti (849 911/1445 1505)

(10) ● Müceddid i Elfi Sani İmam ı Rabbani (971 1033/1563 1624)

(11) ● Şah Veliyyullah Dehlevi (1114 1176/1702 1762)

(12) ● Mevlana Halid i Bağdadi (1193 1242/1776 1826)

(13) ● Bediüzzaman Said Nursi (1293 1379/1878 1960) ve

"Müceddid" kategorisindeki sayfalar

Toplam 3 taneden, aşağıdaki 3 sayfa bu kategoridedir.