Kategori:Kavim/Millet

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Bu kategoride Risale-i Nur'da bahsi geçen kavim, kabile, ırk ve milletler listelenmiştir.

Eklenecek maddeler:

 1. Nuh kavmi
 2. Ar(i)yan
 3. Turan
 4. Semud
 5. Türk
 6. Kürt
 7. Arap
 8. İngiliz
 9. Kureyş
 10. Beni Nadir
 11. Hasenan
 12. Sipkan
 13. Hayderan
 14. Moğol
 15. Mançur
 16. Kazak
 17. Kıpçak
 18. Yecüc-Mecüc
 19. Veled-i Yafes
 20. Beni İsrail
 21. Rus

"Kavim/Millet" kategorisindeki sayfalar

Bu kategoride yer alan toplam 2 sayfanın 2 adedi aşağıdadır.