I. Hüsrev

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

I. Hüsrev veya Nuşirevan-ı Âdil 531–579 yılları arasında Sasani İmparatorluğu'nun hükümdarıydı. Döneminde büyük sosyal, askeri ve ekonomik reformlar yaptı, halkın refahını artırdı, edebiyat ve felsefe ile ilgilendi. Yozlaşmış soylular ve büyücüler yerine dürüst hükümet yetkililerini terfi ettirdi. İranlıların tarihteki en verimli ve en iyi krallardan biri olarak kabul edilir.[1] İslâmî eserlerdeki pek çok hikmetli söz ona atfedilmiştir. Bediüzzaman'ın en faal talebelerinden Hüsrev Altınbaşak'ın İran'ın adil padişahlarından I. Hüsrev'in veziri Büzürg-Mihr'in sorulan bir soruya verdiği cevaba dair aktardığı bahis İktisat risalesine haşiye olarak eklenmiştir.

Şahsi Bilgiler[değiştir]

Diğer İsimleri: Enuşirvan

Doğum Yeri ve Tarihi: Ardestan, Sasani İmparatorluğu, 512-514[1]

Vefat Yeri ve Tarihi: Ctesiphon, Sasani İmparatorluğu, Şubat 579[1]

Kabrinin Yeri:

Harita Konumu:

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[değiştir]

İran’ın âdil padişahlarından Nuşirevan-ı Âdil’in veziri, akılca meşhur âlim olan Büzürücumhur’dan (Büzürg-Mihr) sormuşlar: “Neden ulema, ümera kapısında görünüyor da ümera ulema kapısında görünmüyor. Halbuki ilim, emaretin fevkindedir?”

Cevaben demiş ki: “Ulemanın ilminden, ümeranın cehlindendir.” Yani ümera, cehlinden ilmin kıymetini bilmiyorlar ki ulemanın kapısına gidip ilmi arasınlar. Ulema ise marifetlerinden mallarının kıymetini dahi bildikleri için ümera kapısında arıyorlar. İşte Büzürücumhur, ulemanın arasında fakr ve zilletlerine sebep olan zekâvetlerinin neticesi bulunan hırslarını zarif bir surette tevil ederek nazikane cevap vermiştir.

Hüsrev

(19. Lema)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[değiştir]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[değiştir]

İlgili Maddeler[değiştir]

Kaynakça[değiştir]