Hak Dini Kur'an Dili

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Hak Dini Kur'an Dili Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkçe tefsir hazırlatma kararı alınca o zamanki Diyanet İşleri Reisi Rifat Börekçi ve yardımcısı Ahmet Hamdi Akseki’nin ısrarlarıyla bu işin kendisine teklif edilmesi üzerine Elmalılı Hamdi Yazır tarafından yazılan 9 ciltlik Türkçe Kur'an tefsiridir. Tefsiri yazarken takip edilecek usul (örneğin tefsire geçmeden önce bir meâl ilâve edilmesi) Diyanet İşleri ile bir protokol hazırlanarak belirlenmiştir. Tefsir yazılırken muhtelif kaynaklardan da yararlanılmıştır.[1]

Bilgiler[düzenle]

Müellifi: Elmalılı Hamdi Yazır

Diğer İsimleri:

Telif Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1926-1938

Telif Dili: Türkçe

Telifiyle İlgili Diğer Bilgiler: Elmalılı Hamdi Yazır namaza gitmek dışında evinden hiç çıkmadan yazmıştır.

İçeriği[düzenle]

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Risale-i Nur’un ehemmiyetli bir talebesi Ankara’dan gelip ben sormadan dedi: “Reis, Kur’an’a yeni bir tefsir yazmayı emretmiş, o da yazıyormuş.”

Hem söylemiş ki: Dâhiliye Vekili, yirmi senelik bir âdete muhalif olarak “Dinsiz bir millet yaşayamaz.” diye din lehinde beyanatta bulunduğunu ve Maarif Nâzırı da âdab-ı İslâmiye lehinde, eski prensiplerine muhalif olarak beyanatta bulunduğu gibi ehemmiyetli bir değişikliği ihsas ettiğinden; kulağımı kapadığım sekiz aydan sonra bu rüya hatırı için bu haberleri aldım. Bunun sebebini anlamak cidden arzu ettim. Birden ihtar edildi ki:

Ehl-i dalalet, memur-u siyasiyeyi aldatıp Risale-i Nur aleyhinde genişçe, buradan oraya kadar bir daire içinde taarruz edip derece-i kuvveti anlamak istediler. Gördüler ki sökülmeyecek, mağlup edilmeyecek bir kuvvette gördüklerinden ehemmiyetli büyük makamat-ı resmiyede, mahiyetini medar-ı bahis ve dikkat ettiklerinden, bilmecburiye bir nevi musalahaya yol hazırlamak ve şimdiye kadar hakikat ve hikmete muhalif olarak iyilikleri ölen reise ve fenalıkları millete, orduya vermek yerinde, o hata-yı azîmeye bedel, bütün fenalıkları ölene verip kendilerini bir derece o dehşetli hatîattan kurtarmak çaresini aramaya, bir zemin teşkil etmeye çalışmış ki hem rüya hem bu haberler haber veriyor.

(Kastamonu Lahikası)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]