Haim Nahum

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Haim Nahum.JPG

Haim Nahum Türkiye ve Mısır hahambaşısı ve siyasetçidir. Türklerin dostu olarak görünmüş, ama Batılılara Türkiye'ye bağımsızlık vermelerini, bunun karşılığında Türkiye'nin İslam ile olan bağını içten yıkma fikrini telkin etmiştir. Müthiş planının zeminini Amerika’da hazırladıktan sonra İngiltere’ye geçmiş ve hâlis Yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek “Siz Türkiye’nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslâmiyet’i ve İslâmî temsilciliklerini ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüd ediyorum.” demiştir. Lozan Antlaşmasına Türk Heyetine müşavir sıfatıyla girmenin bir yolunu bularak Mustafa Kemal ve İsmet’e yakınlaşmış ve planını tatbike imkan bulmuştur. Kemalizm propagandası yapmış ve Lozan Muahedesindeki çalışmalarından dolayı Türk Hükümeti tarafından 'Efendi' unvanıyla ödüllendirilmiştir.[1]

Şahsi Bilgiler[düzenle]

Diğer İsimleri: Hayim Naum

Doğum Yeri ve Tarihi: Manisa, 1873[1]

Vefat Yeri ve Tarihi: Kahire, Mısır, 1960[1]

Kabrinin Yeri: Ölünce Kahire, Bassatin mezarlığına gömülmüş, ama mezarı bugün yıkılmış durumdadır ve üzerine gecekondular yapılmıştır.

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Gizli Anlaşmanın Entrikası

Türklere dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla, sun’î istiklal işinde gizli anlaşmanın müessiri, tek kelime ile Yahudiliktir. Buna memur-u müşahhas kimse de şimdi Mısır Hahambaşısı bulunan Hayim Naum’dur. Bu Hayim Naum, bu korkunç teşebbüse evvela Amerika’da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizma şeflerine, Türk’ün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu, tâ içinden ve kendi öz adamlarına yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır. Yani masonluk hasebiyle Kur’an’ın ahkâmını kaldırmak, milleti dinsiz yapmak.

Hayim Naum müthiş planının zeminini Amerika’da hazırladıktan sonra İngiltere’ye geçmiş ve hâlis Yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur:

“Siz Türkiye’nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslâmiyet’i ve İslâmî temsilciliklerini ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüd ediyorum.”

Aynı Hayim Naum, Türk Murahhaslar Heyetine müşavir sıfatıyla sokulmanın da yolunu bulmuş yani Mustafa Kemal ve İsmet’i kendine dost bulmuş. Onun için üçü birleşmiş ve artık arada santralın intizamla işlemesine hiçbir mani kalmamıştır.

Hayim Naum o sırada Ankara’ya kadar da uzanarak planın muvaffakıyeti için gereken en mühim ve merkezî şahıs nezdinde –yani Mustafa Kemal yanında– emin bulunduğu tesirinin derecesini ölçmek istemiştir. Öyle ki bu tesir, ma’hud mevzuda Hayim Naum’dan daha heveskâr ve gayretli bir İslâmiyet düşmanına tesadüf etmekle muradına ermiş ve artık Türk’ü içinden vurmanın planını gerçekleştirmek için her unsur tamamlanmıştır.

İşte bu ehemmiyetli vesika, tam tamına Risale-i Nur tercümanının kırk küsur sene evvel hadîs-i şerifin ihbarına dair beyan ettiği hâdiseyi tasdik ettiği gibi ve şeriat-ı Ahmediyeye ihanet eden o dehşetli şahsın mühim bir kuvveti Yahudi olduğu, Yahudi olan Lord Gürzon ile Hayim Naum o ihbarın hakikatini gösterdiklerini ve yirmi beş seneden beri Nurcuların imhasına keyfî kanunlarla dehşetli zulümlerin hikmetini tam gösteriyor.

(Emirdağ Lahikası-2)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

  • Lozan Muahedesi: Haim Nahum'un müşavir sıfatıyla Türk heyetinde katıldığı muahede.
  • Lord Gürzon: Türkiye'de İslam'ın zarar görmesi için Haim Nahum'un görüştüğü İngiliz devlet adamı.

Kaynakça[düzenle]