Emanuel Karasu

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Emanuel Karasu.jpg

Emanuel Karasu, Karaso, Karasso ya da Carasso, Osmanlı devletinde yaşamış Yahudi asıllı bir avukat, siyasetçi, tanınmış Jön Türk üyesi ve masondur. Makedonya Rissurt (Risorta) locasının Üstâdı azamı ve Osmanlı Devletinde masonik faaliyetlerin öncüsüdür olup İttihad Terakki Cemiyetinin bir çok adamlarının masonluğa girmesine sebep olmuştur. İttihad ve Terakkki Cemiyeti 1908 yılında II. Meşrutiyet ve sonrasında Osmanlı Devleti'nin idaresinde söz sahibi olunca Karasu da Selanik'ten Meclis-i Mebusan'a girdi. Sultan II. Abdülhamid'e Nisan 1909'da Hal'ini (tahttan indirilmesini) bildiren 4 kişiden biriydi. 1912'de Selanik'ten, Balkan Harbi'nde Selanik Yunanistan'a kaybedilince 1914 yıllında İstanbul'dan mebus seçildi. Mondros Mütarekesi sonrasında İtalya'da Trieste'ye yerleşti.[1][2]

Şahsi Bilgiler[düzenle]

Diğer İsimleri:

Doğum Yeri ve Tarihi: Selanik, 1862[1]

Vefat Yeri ve Tarihi: Trieste, İtalya, 1934[1]

Kabrinin Yeri: İstanbul, Arnavutköy'de Yahudi mezarlığı[1]

Bediüzzaman Said Nursi ile Görüşmeleri[düzenle]

Emanuel Karasso, Bediüzzaman Said Nursi'nin şöhretini ve halk üzerindeki acîb te’sir ve nüfuzunu duyduğu için; onun gibi büyük bir dahiyi, görüşerek musahhar etmek ve kendi menhus emellerine alet ettirmek için, Bediüzzaman’la görüşme talebinde bulunur. Bediüzzaman bu isteği kabul ettiğini bildirir. Bunun üzerine dessas bir Yahudi masonu olan Karasso bu görüşme hazırlığını yapar. Bediüzzaman ile uzun bir görüşme hazırlığını yaparak buluşmaya gelmişken ve her çeşit çareler, yollara baş vurarak onu teshir edeceği ümidiyle bu görüşmeyi taleb etmişken; çok az bir görüşme ve sohbetten sonra, pür heyecan dışarı fırlıyarak kaçar. Onu bekleyen aynı zihniyet ve niyetteki arkadaşları, ona: “Ne oldu? Neden görüşmeyi bu kadar çabuk bitirdin?” diye soranlara, Yahudi Karasso pür heyecan: “Aman sormayın, biraz daha kalsaydım, nerede ise beni Müslüman edecekti” şeklinde mağlubiyet ve perişaniyetini telâş içinde itiraf eder. Bu görüşmenin Selanik’te mi, yoksa İstanbul’da mı olduğu hakkında kesin bir bilgi mevcud değildir.[2]

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

İstanbul Hahambaşısı Yahudi Karasso ile Bedîüzzaman Arasında Selanik’te Cereyan Eden Bir Konuşma

İstanbul Hahambaşısı Yahudi Karasso ile Bedîüzzaman arasında Selanik’te cereyan eden bir konuşma sırasında, Karasso konuşmayı yarıda bırakarak dışarıya fırlamış ve arkadaşlarına “Eğer yanında biraz daha kalsaydım az kalsın beni de Müslüman edecek idi.” diyerek mağlubiyetini hayret ve telaşla izhar etmiştir. Karasso ki Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak için sinsi ve tertipli bir şekilde çalışan gizli bir teşkilata mensup olup ortada fevkalâde bir rol oynuyordu. Karasso’nun Bedîüzzaman’ı ziyaret etmekten maksadı, onu kendi fikrine çevirmek ve meş’um gayesine âlet etmek idi. Fakat heyhat!..

(Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]