Bernard Shaw

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bernard Shaw.png

Bernard Shaw İrlandalı bir yazar ve mütefekkirdir. Batı kültürünü ve siyasetini 1880'lerden ölümüne kadar oldukça etkilemiştir. Hz. Muhammed'in (asm) insaniyetin halâskârı olduğunu ve İslamiyeti tüm insanlara sağlam bir hayat vaadettiğini söylemiştir. İngiliz edebiyatında derecesi Shakespeare'den hemen sonra olarak görülmüştür.[1]

Şahsi Bilgiler[düzenle]

Diğer İsimleri: George Bernard Shaw

Doğum Yeri ve Tarihi: İrlanda, 26 Temmuz 1856[1]

Vefat Yeri ve Tarihi: İngiltere, 2 Kasım 1950[1]

Kabrinin Yeri: Hertfordshire, İngiltere

Eserleri[düzenle]

Çok sayıda eseri vardır.

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

O derece ki bugünkü medeni cemiyetler, Kur’an’ın yüksek hakikatlerini, yüksek terakki ve medeniyet düsturlarını tatbik edebilecek seviyeye henüz erişememişlerdir. Bu büyük hakikati meşhur İngiliz mütefekkiri Bernard Shaw şöyle ifade etmişti:

“Demokrasiyi en ileri götüren millet İngilizlerdir. Bunun daha ötesi Müslümanlıktır.”

(Nur Çeşmesi)


İkincisi veyahut Nur Çeşmesi’nin âhirine ilâve edilenlerle kırk beşincisi olan Bernard Shaw demiş: “Din-i Muhammedî’nin (asm) en yüksek makam-ı takdire çıkmasının sebebi, gayet acib ve sağlam bir hayatı temin etmesidir. Bana açılan budur ki o din tek, yekta, emsalsiz bir din-i ferîd olup bütün muhtelif ayrı ayrı hayatın etvarlarını ve çeşitlerini hazmettiriyor. Yani ıslah ve istihale tarzında tasfiye ve terakki ettiriyor. Hem Muhammed’in (asm) dini öyle bir dindir ki insanın ayrı ayrı bütün milletlerini kendine celbedebilir. Ben görüyorum ve itikad ediyorum ki beşere vâcibdir ki desin: “Muhammed (asm) insaniyetin halâskârıdır. Ve halâskârlık namı, ona verilmek lâzımdır.”

Hem diyor: “Ben itikad ediyorum ki Muhammed’in misli, yani sîretinde, tarzında bir adam şimdiki yeni âleme reis olsa hükmetse; bu yeni âlemin müşkülatını halledip bu yeni karmakarışık âlemde müsalemet-i umumiyeye ve saadet-i hayatın husulüne sebep olacak. Evet, bu yeni âlemin müsalemet ve saadet-i hayatiyeye ne kadar şedit ihtiyacı var olduğunu herkes anlar.”

(19. Mektup, Zeylin Bir Parçası)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]