Bediüzzaman'ın Gittiği Şehirler, Kaldığı Yerler ve Ziyaretgahlar

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bediüzzaman Said Nursi ömrü boyunca tahsil, ziyaret, sürgün ve hapis, esaret gibi sebeplerle birçok köy ve şehre gitmiş ve gittiği yerlerde pek çok farklı yerlerde kalmıştır. Bu maddede bu konuda bilgi verilmiştir.

Başlangıç Bitiş Yaş Köy/Şehir Kaldığı Yer, Açıklama ve Ziyaretgâhlar
Ocak-Mart 1877 1886 0-9 Nurs Bitlis'in Hizan kasabasına bağlı bir köydür. Anne-babasının evi buradadır. Nurs Said Nursi Külliyesi ve Bediüzzaman'ın anne, baba ve kardeşinin mezarı ziyaret edilebilir.
1886 1886 9 Tağ Molla Mehmed Emin Efendinin medresesinde kalır. Bugün köy ve medrese yıkıntı halindedir. Ziyaret edilebilir.
1887 1887 10 Pirmis Tahsil.
1887 1887 Nurşin Tahsil.
1887 1887 Şeyhan Tahsil.
1887 1888 11 Tağ Tahsil.
1888 1888 Nurşin Tahsil.
1888 1888 Hizan Tahsil.
1888 1889 Arvas Tahsil.
1889 12 Müküs (Bahçesaray) Müküs, diğer adıyla Bahçesaray Van'a bağlı bir ilçedir. Küçük Said burada Mir Hasan Veli medresesinde kalır. Medrese kalıntıları ziyaret edilebilir. Dicle nehrinin mühim bir kolu İskender kalesi diye bilinen bir dağın eteğindeki bir mağaradan çıkar. Burası ziyaret edilebilir.
Vastan (Gevaş)
1891 1892 14 Doğu Beyazıt Ağrı'ya bağlı bir ilçedir. Bediüzzaman burada 3 ay Şeyh Mehmet Celali medresesinde kalır.
1892 15 Siirt
1893 16 Bitlis
1893 Tillo
1894 17 Cizre
Şirvan
Mardin Şehide camiinde ders verdi.
1895 1897 18 Bitlis Bitlis valisi Ömer Paşa’nın konağında kendine tahsis edilen konakta kalır. Muhammed Küfrevi hazretlerini ziyaret eder. Kureyşi camiinde kalır.
1897 Aralık sonu 1907 20 Van Van Valisi Hasan Paşa'nın, ardından yerine gelen vali İşkodralı Tahir Paşa'nın konağında kalır. Van Kal’asından düşer. Horhor medresesinde ders verir.
Aralık sonu 1907 Mart 1910 30 İstanbul İlk olarak iki ay kadar Ferik (Tümgeneral) Ahmet Paşa'nın misafiri olur. Fatih Şekerci hanında kalır. Toptaşı akıl hastanesine ve hapishaneye atılır. 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra bir nutuk verir. 31 Mart olayından sonra hapse atılır (3 ay), muhakeme edilir.
1908 1908 31 Selanik 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra bir nutuk verir.
1910 33 İnebolu Van'a giderken geçmiştir.
Batum Van'a giderken geçmiştir.
Tiflis Van'a giderken geçmiştir.
Temmuz sonu 1910 Van Aşiretleri dolaşır.
1911 Hakkari Şam'a giderken geçmiştir.
1911 Bitlis Şam'a giderken geçmiştir.
1911 Muş Şam'a giderken geçmiştir.
1911 Urfa Şam'a giderken geçmiştir.
1911 Kilis Şam'a giderken geçmiştir.
1911 Diyarbakır Şam'a giderken geçmiştir.
Mart 1911 34 Şam Câmi-i Emevi'de hutbe verir.
1911 Beyrut İstanbul'a giderken geçmiştir.
5-26 Haziran 1911 Rumeli Sultan Reşad’la beraber Rumeli seyahatine Vilâyât-i Şarkiye namına refakat eder.
1912 35 İstanbul
1913 36 Van Van gölü kenarında Artemit'te medresenin temelini atar. Horhor'da talebe okutur.
1914 1916 37 Pasinler (Erzurum) 1. Dünya savaşı cephesi.
1914 1916 Gevaş 1. Dünya savaşı cephesi.
1914 1916 İsparit 1. Dünya savaşı cephesi.
1914 1916 Bitlis Bitlis'te Ruslara esir düşer.
1916 1916 Tiflis Kırılan ayağı tedavi edilir.
3 Mart 1916 18 Haziran 1918 39 Kosturma Esir.
1918 1918 41 Leningrad Esaretten kaçarken geçmiştir.
1918 1918 Varşova Esaretten kaçarken geçmiştir.
1918 1918 Berlin Esaretten kaçarken geçmiştir.
1918 1918 Viyana Esaretten kaçarken geçmiştir.
1918 1918 Sofya Esaretten kaçarken geçmiştir.
1918 19 Kasım 1922 41 İstanbul Darül Hikmetül İslamiyye'de görev yapar. Çamlıca'da kalır.
1922 Yılın başları 45 Yuşa Bu tepede inzivaya çekilir.
19 Kasım 1922 17 Nisan 1923 Ankara Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından davet edilir. Hacıbayram'da kalır.
30 Nisan – 13 Mayıs 1923 1924 Yaz başı 46 Van Kardeşi Abdülmecid'in evinde kalır. Sonra Nurşin camiine taşınır.
1924 Yaz başı 1 Mart 1925 47 Erek Bir mağarada inzivaya çekilir.
1 Mart 1925 Erzurum Barla'ya sürgün edilirken geçmiştir.
Trabzon Barla'ya sürgün edilirken geçmiştir.
İstanbul Barla'ya sürgün edilirken geçmiştir.
İzmir Barla'ya sürgün edilirken geçmiştir.
Antalya Barla'ya sürgün edilirken geçmiştir.
25 Ocak 1926 Burdur Sürgün.
25 Ocak 1926 20 Şubat 1926 49 Isparta Sürgün.
20 Şubat 1926 Eğridir Barla'ya sürgün edilirken geçmiştir.
1926 Temmuz sonu/Ağustos başı 1934 Barla Sürgün.
Temmuz sonu/Ağustos başı 1934 25 Nisan 1925 Isparta Şükrü Efendinin konağında kalır.
8 Mayıs 1935 27 Mart 1936 Eskişehir Hapis.
27 Mart 1936 20 Eylül 1943 Kastamonu 3 ay karakolda, ardından bir evde kalır. Zorunlu ikamet. 1 ay karakolda tutulup Denizli'ye sevk edilir.
20 Eylül 1943 66 Ankara Denizli'ye giderken geçmiştir.
Isparta Denizli'ye giderken geçmiştir.
25 Ekim 1943 15 Haziran 1944 Denizli Hapis.
Ağustos 1944 1948 Emirdağ Zorunlu ikamet.
23 Ocak 1948 20 Eylül 1949 71 Afyon Hapis. Tahliyeden sonra Afyon'da 72 gün gözetim altında kaldır.
2 Aralık 1949 22 Ocak 1952 Emirdağ Zorunlu ikamet.
22 Ocak 1952 30 Mayıs 1952 73 İstanbul
30 Mayıs 1952 Mayıs 1953 Emirdağ
Mayıs 1953 23 Ağustos 1953 74 İstanbul Beyazıt Marmara Palas otelinde kalır. Ardından Fatih'te bir eve geçer.
23 Ağustos 1953 1960 75 Isparta
1953 1960 Eskişehir Ziyaret
1953 1960 Afyon Ziyaret
1953 1960 Emirdağ Ziyaret
1953 1960 Eğirdir Ziyaret
1953 1960 Barla Ziyaret
1953 1960 Yalvaç Ziyaret. Toplam 3 kere gelmiştir.
2 Aralık 1959 3 Aralık 1959 Ankara Ziyaret
3 Aralık 1959 Emirdağ Ziyaret
10 Aralık 1953 10 Aralık 1953 Konya
11 Aralık 1953 11 Aralık 1953 Konya
1959 Isparta Ziyaret. 15 gün kalır.
19 Aralık 1953 Emirdağ
19 Aralık 1953 19 Aralık 1953 Konya
19 Aralık 1953 Isparta
31 Aralık 1959 1 Ocak 1960 Ankara Beyrut Palas otelinde kalır.
1 Ocak 1960 3 Ocak 1960 83 İstanbul Talebelerinin daveti üzerine gider. Piyer Loti otelinde kalır.
3 Ocak 1960 6 Ocak 1960 Ankara Ankara'ya son ziyareti. Beyrut Palas otelinde kalır.
6 Ocak 1960 6 Ocak 1960 Konya
6 Ocak 1960 Emirdağ Ankara’ya gitmesini yasaklayan hükümet kararı üzerine Emirdağ’a gider.
20 Ocak 1960 20 Mart 1960 Isparta
21 Mart 1960 21 Mart 1960 Konya Urfa'ya giderken geçmiştir.
21 Mart 1960 12 Temmuz 1960 Urfa İpek Palas Oteli. Kabri Halil İbrahim Dergahında idi.
12 Temmuz 1960 1969 Isparta Doğancı mezarlığı.
1969 Günümüz Isparta

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]