Ahmed Köroğlu

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Ahmed Köroğlu İnebolulu olup İnebolu ve havalisinde Nurlara hizmet etti. Mesleği şoförlük olduğu için Nur Postacılığını rahatlıkla yapıyordu, yani yazılacak Nur Risalelerini İnebolu’daki Nur yazıcılarına ulaştırıyordu. Üstad’la ve ve diğer İnebolulu nur talebeleriyle beraber 1943 Denizli hapsine girdi.[1][2][3]

Şahsi Bilgiler[düzenle]

Diğer İsimleri: Zenbilli Ahmed Efendi

Doğum Yeri ve Tarihi: 1903[1]

Vefat Yeri ve Tarihi: 1965[1]

Kabrinin Yeri:

Risale-i Nur ile Nasıl Tanıştığı[düzenle]

1936 yılında Üstad'ın Kastamonu’ya geldiğini duyunca Ömer Gedikoğlu ile Kastamonu’ya gidip Üstad'ı ziyaret etti.[2]

Bediüzzaman Said Nursi ile Görüşmeleri[düzenle]

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Sâbian: Hâfız Ali’nin mektubunda bazılara hitaben yazdığımız bir mektup ile ve hâdise-i hazıra dair hafif geçeceğine ait son mektup, bugünden bir hafta evvel postaya verilmiş. Hâfız Ali, yoldaki o iki mektubu okumuş gibi mektubunu yazması, sadakatinin bir lem’a-i kerameti olduğu gibi; aynı günde –hiç vuku bulmamış– yanıma ehemmiyetli büyük bir memur-u siyasî gelmesini Nazif’in arkadaşlarından Köroğlu Ahmed rüyada aynen görüp o memurdan üç saat evvel rüyayı bize hikâye edip tabir istedi; tabiri, tevilsiz çıktı.

(Kastamonu Lahikası)


Birincisi: Ben kapıya çıktığım vakit, me’mulün hilafında Risale-i Nur şakirdlerinden dört tane Ahmedler –bana alâkadar birer maksadı yapacak– birden beraber kapıya geldiler; iki tane köylerden, ikisi de burada ayrı ayrı mahallelerden.

Hem yine Risale-i Nur’un mühim bir talebesi Köroğlu Ahmed’e bir miktar yoğurt hem teberrük hem tayin olarak verdik. Daha elinde yoğurdu tutarken Risale-i Nur’un masum talebelerinden Hilmi’nin mahdumu Ahmed, elinde öteki Ahmed’e verdiğim miktar yoğurtla kapıyı açtı. Risale-i Nur talebelerinden altı Ahmed’in bir günde bu çeşit tevafukatı tesadüfe benzemez belki o Ahmedlere nazar-ı dikkati celbeden bir işarettir.

(Kastamonu Lahikası)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]