Ahmed Şirani

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Ahmed Şirani Osmanlının son devrinde müderrislik yaptı. Üstad'ı ve Risale-i Nur'u takdir eden insaflı alimlerdendir. Şeyhülislamı tenkit eden bir yazısından dolayı memurluktan çıkartıldı, daha sonra yeniden memuriyete döndü. Darü'l Hikmeti'l İslamiye'nin birinci sınıf katipliğini ve üyeliğini ve Darü’l-Hikmet-i İslâmiye azalarının makâle ve yazılarının neşredildiği “Ceride-i İlmiye”nin müdürlüğünü yürüttü. Öğretmenlik yaptı ve gazetelerde makaleler neşretti. Dinde reformcu ve mezhepsizlerle mücadele etti.[1][2]

Şahsi Bilgiler[düzenle]

Diğer İsimleri: Ahmed-i Şirani (Şirvani yanlış yazımdır)

Doğum Yeri ve Tarihi: Şiran, Gümüşhane, 1879-80 (Hicri 1297)[1]

Vefat Yeri ve Tarihi: 1942[2]

Kabrinin Yeri:

Eserleri[düzenle]

Bediüzzaman Said Nursi ile Görüşmeleri[düzenle]

Darü'l Hikmeti'l İslamiye'de görüşmüşlerdir.

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Hem insanların zihinleri, fikirleri kasden ve bizzat hakaik-i imaniyeye karşı bu yüzden bir derece lâkaytlık bir vaziyeti almasından, bir tevakkuf devri gelmesine mukabil; Cenab-ı Hakk’ın inayet ve rahmetiyle başka bir tarzda Risale-i Nur’un intişar ve fütuhatına meydan açmış. Ezcümle: İstanbul âfakından yüksek ulemanın; eski Fetva Emini Ali Rıza, Ahmed-i Şiranî ve parlak vaizlerden Şemsi gibi zatlar, Risale-i Nur’la ciddi ve takdirkârane münasebettar olmaya başlamalarıdır.

(Kastamonu Lahikası)


Hem merhum Fetva Emini Ali Rıza ve merhum Ahmed Şiranî ve merhum Şevket Efendi ve merhum Mehmed Âkif gibi insaflı, Risale-i Nur’u fevkalâde takdir ve tahsin eden o muhterem ve merhum zatların hatırı için biz, İstanbul hocalarına dostuz, onlardan gücenmeyiz. İnşâallah bir zaman “Yirminci Lem’a-i İhlas” kendini onlara okutturacak, o eski dostları da yeni dostlar yapacak.

(Emirdağ Lahikası 1)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]