Abdülkerim (Miran)

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Abdülkerim Bey, Miran aşireti reisi Mustafa Paşa'nın 5 oğlundan biri olup vefatından sonra babasının yerine geçmiştir. 1912'de Cizre aşiret alayları olarak Balkan Savaşına katıldılar. Abdülkerim Bey Hamidiye kaymakamlığını da yaptı. 1916 senesinde askerlerini Cizre'de Bani Hanı mevkiinde hazırladı. Erzincan'daki müşirlik tarafından verilen emirle Ruslara karşı yapılacak savaşa gidecekken orada vefat etti.[1]

Şahsi Bilgiler[düzenle]

Diğer İsimleri:

Doğum Yeri ve Tarihi:

Vefat Yeri ve Tarihi:

Kabrinin Yeri:

Risale-i Nur ile Nasıl Tanıştığı[düzenle]

Bediüzzaman Said Nursi ile Görüşmeleri[düzenle]

Bediüzzaman Tillo’da iken (1894) bir gece Şeyh Abdülkadir-i Geylanî (ks) Hazretleri rüyasında Mîran aşireti reisi Mustafa Paşa’ya gitmesini, hidayete davet etmesini, zulmü bırakmazsa öldürmesini söyler. Molla Said hemen oraya hemen gider ve Mustafa Paşa'ya "Seni hidayete getirmeye geldim. Ya zulmü terk edip namazını kılacaksın veyahut seni öldüreceğim!" der. O sırada oğlu Abdülkerim de yanındadır. Mustafa Paşa alimleriyle münazara etmesini teklif eder. Molla Said onları mağlup eder. Mustafa Paşa ahdettiği mavzer tüfeğini hediye eder ve namaz kılmaya başlar.

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

...

(Molla Said) Bu acib vak’a üzerine bir müddet Cezire’de kaldıktan sonra talebesi Molla Salih ile bedevî Arapların meskeni olan Biro’ya giderler. Orada biraz kalınca tekrar Mustafa Paşa’nın eskisi gibi zulme başladığını işitir, yanına gider ve ona nasihat eder, tehdit eder. Bir gün bir münakaşa arasında Mustafa Paşa’ya:

— Yine mi zulme başladın, seni Hak namına öldüreceğim! Tehdidinde bulunur. Paşa’nın kâtibi ortaya atılır.

O sırada Molla Said, Mustafa Paşa’yı zulmünden dolayı çok tahkir eder.

Paşa bu tahkire tahammül edemeyerek, öldürmek için üzerine hücum eder fakat Mîran ağaları zapt ederler. Nihayet Mustafa Paşa’nın oğlu Abdülkerim, Molla Said’e yaklaşarak:

— Onun akidesi yanlıştır; rica ederim, şimdilik buradan başka yere teşrif ediniz, der.

Abdülkerim’in sözünü kırmaz, yalnız olarak bedevîlerin meskeni olan Biro Çölü’ne doğru hareket eder.

(Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]