Mirza

Risale-i Nur Ansiklopedisi - Külliyat, istişareler, çalışmalar sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Sofi Mirza Bediüzzaman hazretlerinin babasıdır. Bitlis'e bağlı Nurs köyünde yaşamıştır. Bitlis'in Bilkan köyünden Nuriye Hanım ile evlenmiş ve 7 evladı olmuştur. 9 yaşında ilim uğruna evden ayrılan oğlunu Van’da Vali Tahir Paşa’nın konağında kaldığı günlerde[1] ve İstanbul'dayken uzun süre haber alamadığında görmeye gitmiştir.

Şahsi Bilgiler

Diğer İsimleri: Mirza Efendi, Mirze

Doğum Yeri ve Tarihi:

Vefat Yeri ve Tarihi: 1920[2]

Kabrinin Yeri: Nurs köyü, Bitlis

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği

Bedîüzzaman Said Nursî (Rumî 1293) tarihinde Bitlis vilayetine bağlı Hizan kazasının İsparit nahiyesinin Nurs köyünde doğmuştur. Babasının adı Mirza, anasının adı Nuriye’dir.

(Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı)


Sonra İmam-ı Rabbanî’nin Mektubat kitabını gördüm, elime aldım. Hâlis bir tefe’ül ederek açtım. Acayiptendir ki bütün Mektubat’ında yalnız iki yerde “Bedîüzzaman” lafzı var. O iki mektup bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza olduğundan, o mektupların başında “Mirza Bedîüzzaman’a Mektup” diye yazılı olarak gördüm. Fesübhanallah dedim, bu bana hitap ediyor. O zaman Eski Said’in bir lakabı “Bedîüzzaman”dı. Halbuki hicretin üç yüz senesinde, Bedîüzzaman-ı Hemedanî’den başka o lakapla iştihar etmiş zatları bilmiyordum. Halbuki İmam’ın zamanında dahi öyle bir adam vardı ki ona o iki mektubu yazmış. O zatın hali, benim halime benziyormuş ki o iki mektubu kendi derdime deva buldum.

(Mektubat, 28. Mektup, 3. Risale, 3. Nokta)


Bediüzzaman 1293 tarihinde, Bitlis vilayeti Hizan Kazası İsparit Nahiyesine tâbi' NURS karyesinde tevellüd etmiştir. Pederi Mirza nâmında bir zattır.

(Âsâr-ı Bediiyye, Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı)


...

اَلْبَاقٖى هُوَ الْبَاقٖى

Mirzazade Said Nursî

(Barla Lahikası)


...

اَلْبَاقٖى هُوَ الْبَاقٖى

Kardeşiniz Mirzazade Said Nursî

(Barla Lahikası)


Hem benim hakkımda musibet ve fena haberleri aldığı vakit, merhum pederim Mirza (rh) gibi olsun, merhume validem Nuriye (rh) gibi olmasın. Çünkü eski zamanda, dağdağalı hayatımda hakkımda acib havadisler peder ve valideme ihbar ediliyordu. “Sizin oğlunuz öldü veya vuruldu veya hapse girdi.” gibi fena haberleri babam işittikçe keyifleniyordu, gülüyordu. Derdi: “Mâşâallah, oğlum yine bir ehemmiyetli iş, bir kahramanlık göstermiştir ki herkes ondan bahsediyor.” Validem ise onun süruruna karşı şiddetle ağlıyordu. Sonra zaman, babamın haklı olduğunu çok defa gösteriyordu.

(Emirdağ Lahikası-1)


Aynen Nurs köyü vaziyetindeki o eski medresem gibi ve Nurs’taki babamın aynı hanesi gibi ve hakiki meskat-ı re’sim Nurs’a gelmişim gibi gayet hazîn ve lezzetli bir haleti hissettim. Birden ruhuma baktım ki Eski Said’in ve Yeni Said’in tarz-ı hayatını ve tarîk-i hakikatteki tarz-ı hareketlerini ve Risale-i Nur’un telif olunan merkezlerini bilmek için Risale-i Nur’un telifine merkez ve dershane olmuş olan yerleri gezdim.

(Nur'un İlk Kapısı, Mukaddime)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler

İlgili Resimler/Fotoğraflar

Mirza, Nuriye, Abdullah kabir.jpg

İlgili Maddeler

Kaynakça

  1. http://www.risalehaber.com/said-nursi-babasini-oyle-bir-tanitti-ki-303801h.htm
  2. http://nurasadik.blogspot.com.tr/2015/07/bediuzzamanin-annesi-babasi-ve-ailesi.html