"Beyyine Suresi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
("Kategori:Beyyineh Suresi ''Beyyine suresini Beyyine suresi okuma sayfasında mealiyle beraber okuyabilirsiniz'' '''Beyyine ({{Arabi|ا..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 5 değişikliği gösterilmiyor)
2. satır: 2. satır:
 
''Beyyine suresini [[Kuran:Beyyine|Beyyine suresi okuma sayfasında]] mealiyle beraber okuyabilirsiniz''
 
''Beyyine suresini [[Kuran:Beyyine|Beyyine suresi okuma sayfasında]] mealiyle beraber okuyabilirsiniz''
  
'''Beyyine ({{Arabi|البينة}}) Suresi''' Kur'an-ı Kerim'in 29. suresi olup Kasas ve Rum sureleri arasında yer alır.
+
'''Beyyine ({{Arabi|البينة}}) Suresi''' Kur'an-ı Kerim'in 98. suresi olup Kadr ve Zilzal sureleri arasında yer alır.
 
==Bilgiler==
 
==Bilgiler==
'''İsminin Anlamı ve Kaynağı:''' Ankebut, örümcek anlamına gelir ve sure ismini 41. ayetinde geçen 'Ankebut' kelimesinden almıştır.
+
'''İsminin Anlamı ve Kaynağı:''' Açık delil manasına gelen ve birinci âyette geçen "beyyine" kelimesi sûreye ad olmuştur. Talâk sûresinden sonra Medine'de inmiştir, 8 âyettir.
  
 
'''Diğer İsimleri:'''
 
'''Diğer İsimleri:'''
  
'''Kur'ân'daki Sırası:''' 29
+
'''Kur'ân'daki Sırası:''' 98
  
'''Kur'ân'daki Yeri:''' 20. cüz, 395. sayfa
+
'''Kur'ân'daki Yeri:''' 30. cüz, 598. sayfa
  
'''Nuzül (İnme) Sırası:''' 85
+
'''Nuzül (İnme) Sırası:''' 100
  
'''Uzunluğu:''' 8,0 sayfa
+
'''Uzunluğu:''' 0,6 sayfa
  
'''Ayet Sayısı:''' 69
+
'''Ayet Sayısı:''' 8
  
 
'''Kelime Sayısı:'''
 
'''Kelime Sayısı:'''
22. satır: 22. satır:
 
'''Harf Sayısı:'''
 
'''Harf Sayısı:'''
  
'''Bölüm (Ayn Durakları) Sayısı:''' 7
+
'''Bölüm (Ayn Durakları) Sayısı:''' 1
  
 
'''Secde Ayeti:''' -
 
'''Secde Ayeti:''' -
  
'''Mekkî/Medenî:''' Mekkî
+
'''Mekkî/Medenî:''' Mekkî/Medeni
  
'''[[Risale:Hizb-i_Azam-%C4%B1_Kur%27an%C3%AE#29._Ankebut|Hizb-ül Kur'an'da]] Geçen Ayetleri:''' 1-6, 19-21, 41-46, 56-64
+
'''[[Risale:Hizb-i_Azam-%C4%B1_Kur%27an%C3%AE#29._Beyyine|Hizb-ül Kur'an'da]] Geçen Ayetleri:''' Hizb-ül Kur'an'da geçmiyor.
  
'''[[Risale:Münacat-ül Kur'an (Hizb-ül Hakaik)#Ankebut Suresi|Münâcât-ül Kur'an'da]] Bahsi Geçen İlgili Ayetleri:'''
+
'''[[Risale:Münacat-ül Kur'an (Hizb-ül Hakaik)#Beyyine Suresi|Münâcât-ül Kur'an'da]] Bahsi Geçen İlgili Ayetleri:''' 2-3
  
 
==Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği==
 
==Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği==
 
ﺑِﺎﺳْﻤِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَ ﺍِﻥْ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ﻭَ ﺑِﻪِ ﻧَﺴْﺘَﻌِﻴﻦُ
 
ﺍَﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﺑَﺮَﻛَﺎﺗُﻪُ ﺍَﺑَﺪًﺍ ﺩَﺍﺋِﻤًﺎ
 
 
Aziz, sıddık kardeşlerim!
 
Evvela: Bugünlerde Sure-i '''Ankebut''''ta
 
ﻣَﺜَﻞُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﺨَﺬُﻭﺍ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍَﻭْﻟِﻴَٓﺎﺀَ ﻛَﻤَﺜَﻞِ ﺍﻟْﻌَﻨْﻜَﺒُﻮﺕِ ﺍﺗَّﺨَﺬَﺕْ ﺑَﻴْﺘًﺎ ﻭَﺍِﻥَّ ﺍَﻭْﻫَﻦَ ﺍﻟْﺒُﻴُﻮﺕِ ﻟَﺒَﻴْﺖُ ﺍﻟْﻌَﻨْﻜَﺒُﻮﺕِ ﻟَﻮْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ âyetini okurken birden şiddetli bir vehim geldi ki: "En zayıf hane örümceğin hanesidir. Allah'a şerik yapanlar faraza bilseler. Yani imana gelmeyen Kureyş rüesaları eğer bilseler..." manasında olan bu âyetin belâgatına münasip bir vaziyet görülmedi.
 
 
Birden aynı zamanda Zülfikar Mu'cizat-ı Ahmediye'yi tashih için açtım. Birden şu satırlar nazarıma ilişti:
 
 
Birinci Hâdise: Manevî tevatür derecesinde bir şöhret ile Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm, Ebubekir-i Sıddık ile küffarın tazyikinden kurtulmak için tahassun ettikleri Gàr-ı Hira'nın kapısında, iki nöbetçi gibi iki güvercinin gelip beklemeleri ve örümcek dahi perdedar gibi hârika bir tarzda, kalın bir ağ ile mağara kapısını örtmesidir. Hattâ rüesa-yı Kureyş'ten, Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın eliyle Gazve-i Bedir'de öldürülen Übeyy İbn-i Halef mağaraya bakmış. Arkadaşları demişler: Mağaraya girelim. O demiş: Nasıl girelim? Burada bir ağ görüyorum ki Muhammed (asm) tevellüd etmeden bu ağ yapılmış gibidir.
 
 
Birden bu âyet-i kerîmenin iki harfinde yani  ﻟَﻮْharflerinde bir mu'cize gördüm ki benim vehmim yerine yüksek bir lem'a-i i'cazı bildim. Şöyle ki:
 
 
'''Sure-i Ankebut''' Mekke'de nâzil olduğu için Kureyş'in imana gelmeyen reisleri Peygamber aleyhissalâtü vesselâma sû-i kasd edeceklerini ve o sû-i kasdın içinde en zayıf ve en küçük bir hayvan olan bir örümcek o reislerin o şiddetli hücumlarına karşı mukabele edip galebe edecek. Yani örümceğin hanesi olan ağ en zayıf bir perde iken o kuvvetli reisleri mağlup edeceğini göstermekle âyet diyor ki: "En zayıf bir hayvana mağlup olacaklarını faraza bilseydiler, bu cinayete ve bu sû-i kasda teşebbüs etmeyeceklerdi."
 
 
İşte  ﺍَﻟْﻴَﻮْﻡَ ﻧُﻨَﺠِّﻴﻚَ ﺑِﺒَﺪَﻧِﻚَ âyetinde bir kelime ile bir mu'cize-i tarihiye gösterildiği gibi (Hâşiye<ref>Mu'cizat-ı Kur'aniye'de  ﺍَﻟْﻴَﻮْﻡَ ﻧُﻨَﺠِّﻴﻚَ ﺑِﺒَﺪَﻧِﻚَâyetiyle gark olan Firavun'a der: "Bugün gark olan cesedine necat vereceğim." demesiyle umum Firavunların tenasüh fikrine binaen cenazelerini mumyalamakla maziden alıp müstakbeldeki ensal-i âtiyenin temaşagâhına göndermek olan mevt-âlûd, ibret-nüma bir düstur-u hayatiyelerini ifade etmekle beraber, şu asr-ı âhirde o gark olan Firavun'un aynı cesedi olarak keşfolunan bir beden, o mahall-i gark denizinden sahile atıldığı gibi zamanın denizinden asırların mevcelerinin üstünde şu asır sahiline atılacağı mu'cizane bir işaret-i gaybiye ifade eder.<br />
 
 
(Hâşiyenin hâşiyesi): Bu asırda ecnebiler aynı Firavun'un cesedini bulmuşlar. Müzehanelerine götürdükleri, ceridelerle neşredilmiştir.</ref>) Mekke'de nâzil olan bu surenin de bu  ﻟَﻮْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَâyetinde görülen remiz ile Gàr-ı Hira hâdisesinde hârika bir hıfz-ı İlahîye ve ihbar-ı gaybî nevinden bir mu'cize-i Nebeviyeye işaret ile bir lem'a-i i'caz gösterip o sureye '''Ankebut''' namı vermek ve onun ehemmiyetsiz ağına ehemmiyet vermek tam yerinde olup bu âyete gelen şüphe ve evhamları esasıyla reddettiğini gördüm.
 
 
Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükrettim ki Kur'an'ın surelerinde ve âyetlerinde hattâ cümlelerinde ve kelimelerinde de i'caz lem'aları olduğu gibi harflerinde de vardır bildim.
 
 
ﺍَﻟْﺒَﺎﻗِﻰ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺒَﺎﻗِﻰ
 
 
Hasta kardeşiniz
 
 
Said Nursî
 
 
([[Risale:İkinci Kısım Mektuplar (Emirdağ-2)#14. Parça|Emirdağ Lahikası-2]])
 
----
 
Meselâ: Sure-i '''Ankebut''''ta ﻭَﺍِﻥَّ ﺍَﻭْﻫَﻦَ ﺍﻟْﺒُﻴُﻮﺕِ ﻟَﺒَﻴْﺖُ ﺍﻟْﻌَﻨْﻜَﺒُﻮﺕِ ﻟَﻮْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ âyet-i kerimesinde  ﻟَﻮْ-i farazî ile "En zaîf ev, örümceğin evi olduğunu -farazâ- Kureyş müşrikleri bilse idiler." diyor. En zaîf ev, örümceğin evi olduğu herkesçe malûm ve zahirdir. Öyle ise Kur'an-ı Hakîm, bu  ﻟَﻮْ-i farazî ile başka bir manaya delalet ediyor. İşte o mana da, Risale-i Nur'un keşfiyle,  ﻟَﻮْ-i farazînin iki cihetle mu'cize oluşudur.
 
 
Birincisi: Bu âyet, Mekke'de nâzil olduğu cihetle, bir ihbar-ı gaybîdir. Gar-ı Hira'daki hâdiseyi haber veriyor.
 
 
İkincisi: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Ebubekir-i Sıddık (R.A.) ile küffarın tazyikinden kurtulmak için tahassun ettikleri Gar-ı Hira'nın kapısında iki nöbetçi gibi, iki güvercinin gelip beklemeleri ve örümcek dahi perdedar gibi hârika bir tarzda kalın bir ağla mağara kapısını örtmesidir ki; örümcek, zayıf ağı ile rüesa-i Kureyş'e galebe etmiştir. Âyet diyor ki: "En zaîf bir hayvana mağlub olacaklarını o müşrikler farazâ bilseler, bu cinayete ve bu sû'-i kasda teşebbüs etmiyeceklerdi..."
 
 
Daha fazla tafsilâtı Risale-i Nur'da Mu'cizat-ı Kur'aniyede bulacağınız gibi, ehadîs-i Nebeviye hakkında münafıkların ettikleri itirazların neden tevellüd ettiğini ve ehadîsin tabakalarını tam vuzuh ile Risale-i Nur Külliyatından büyük bir mecmua olan "Sözler Mecmuası"ndaki Yirmidördüncü Söz'ün Üçüncü Dalı beyan ediyor.
 
 
([[Risale:Konferans (Küçük Kitap)|Konferans (Küçük Kitap)]])
 
 
 
==Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler==
 
==Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler==
  
78. satır: 38. satır:
  
 
==İlgili Maddeler==
 
==İlgili Maddeler==
 
*[[Ankebut 60]]
 
  
 
==Kaynakça==
 
==Kaynakça==

23.39, 29 Haziran 2020 tarihindeki hâli

Beyyine suresini Beyyine suresi okuma sayfasında mealiyle beraber okuyabilirsiniz

Beyyine (البينة) Suresi Kur'an-ı Kerim'in 98. suresi olup Kadr ve Zilzal sureleri arasında yer alır.

Bilgiler[düzenle]

İsminin Anlamı ve Kaynağı: Açık delil manasına gelen ve birinci âyette geçen "beyyine" kelimesi sûreye ad olmuştur. Talâk sûresinden sonra Medine'de inmiştir, 8 âyettir.

Diğer İsimleri:

Kur'ân'daki Sırası: 98

Kur'ân'daki Yeri: 30. cüz, 598. sayfa

Nuzül (İnme) Sırası: 100

Uzunluğu: 0,6 sayfa

Ayet Sayısı: 8

Kelime Sayısı:

Harf Sayısı:

Bölüm (Ayn Durakları) Sayısı: 1

Secde Ayeti: -

Mekkî/Medenî: Mekkî/Medeni

Hizb-ül Kur'an'da Geçen Ayetleri: Hizb-ül Kur'an'da geçmiyor.

Münâcât-ül Kur'an'da Bahsi Geçen İlgili Ayetleri: 2-3

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]