Muhammed Abdülhadi

Risale-i Nur Ansiklopedisi - Külliyat, istişareler, çalışmalar sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Muhammed Abdülhadi Suriyeli nur talebelerindendir. Oğlu Kur'an'ı 6 yaşında hatmedince Üstad hazretlerine mektup yazıp oğlunun fotoğrafını gönderirler. Üstad hazretleri de fotoğrafın arkasında dua yazıp geri gönderir. Urfa’ya sürekli gidip-gelir, Urfa’daki nur talebeleri ile görüşürdü. Abdulkadir Badıllı ile çok görüşürdü. Üstad Said Nursi’nin hizmet ve kitaplarından, hepsinden haberi oluyordu.[1]

Şahsi Bilgiler

Diğer İsimleri: Abdülhadi

Doğum Yeri ve Tarihi:

Vefat Yeri ve Tarihi: Suriye, 1973[1]

Kabrinin Yeri: Suriye[1]

Risale-i Nur ile Nasıl Tanıştığı

Urfa’ya sürekli gidip-gelir, Urfa’daki nur talebeleri ile görüşürdü.[1]

Bediüzzaman Said Nursi ile Görüşmeleri

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği

22 Şevval 1373

Fahrü’l-İslâm Üstaz-ı A’zam Bedîüzzaman Hazretlerine!

Kemal-i ihtiramla hâk-i pây-i zat-ı âlîlerinize yüzümü ve gözümü sürerek öperim. Altı yaşındayım. Ramazan-ı şerifin yirmi altıncı gününde Kur’an-ı Kerîm’i hatmettim. Suriye’de en küçük bir Nur talebesiyim. Arkadaşlarımdan on bir talebe daha Kur’an-ı Kerîm’i hatmettiler. Hepimiz namaz kılıyoruz. Bu mektupla fotoğrafımı Urfa Nur talebeleri vasıtasıyla zat-ı meal-i sıfât-ı âlîlerinize gönderiyorum. Çok rica ederim, mübarek hatt-ı şerifinizle fotoğrafın arka tarafına bana bir iki cümle dua yazınız, tekrar fotoğrafımı iade buyurmanızı rica ederim. Pederim Abdülhâdi, hâk-i pây-i âlîlerinizden öper, dualarınızı talep eder.

Suriye Derbasiye nahiyesine tabi Âliye köyünde Nur talebelerinden

Hüseyin Abdülhâdi

(Tarihçe-i Hayat, Hariç Memleketler)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler

İlgili Resimler/Fotoğraflar

İlgili Maddeler

Kaynakça

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 http://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/17723/huseyin-abdulhadi/