İbn-i Huzeyme

Risale-i Nur Ansiklopedisi - Külliyat, istişareler, çalışmalar sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

İbn-i Huzeyme (Arapça: ابن خزيمة) ya da tam adıyla Ebû Bekr Muhammed b. İshâk b. Huzeyme es-Sülemî en-Nîsâbûrî ya da bazen yanlış söylenen ismiyle İbn-i Hazm bir hadis, kelâm ve fıkıh âlimidir. Şafii mezhebinden olup ilminin genişliğiyle darbımesel haline gelmiş, sünnetle ilgili bütün bilgileri ve ayrıca 70.000 hadisi ezberlemiş olduğu kaydedilmiş ve “İmâmü’l-eimme” olarak anılmıştır.[1]

Şahsi Bilgiler

Diğer İsimleri:

Doğum Yeri ve Tarihi: Nîşâbur, Safer 223 (Ocak 838)[1]

Vefat Yeri ve Tarihi: 2 Zilkade 311 (11 Şubat 924), Nîşâbur[1]

Kabrinin Yeri: Nîşâbur

Eserleri

140 civarında kitabı, çeşitli meselelere dair 100 civarında da cüzünün mevcut olduğunu söylemektedir. Başlıca eseri bir hadis kitabı olan Es-Sahih'tir. Ayrıca Şe'nü’d-duâ ve Kitâbü’t-Tevhîd adlı eserleri vardır.

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği

Başta meşhur İbn-i Huzeyme Sahih’inde, râviler Hazret-i Ömer’den naklediyorlar ki: Gazve-i Tebük’te susuz kaldık. Hattâ bazılar devesini keser, susuzluktan içini sıkar, içerdi. Ebubekiri’s-Sıddık, Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâma dua etmek için rica etti. Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm elini kaldırdı, daha elini indirmeden bulut toplandı, yağmur öyle geldi ki kaplarımızı doldurduk. Sonra su çekildi, ordumuza mahsus olarak hududumuzu tecavüz etmedi. Demek, tesadüf içine karışmamış, sırf bir mu’cize-i Ahmediyedir (asm).

(Mektubat, 19. Mektup, 8. İşaret, 8. Misal)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler

İlgili Resimler/Fotoğraflar

İlgili Maddeler

Kaynakça

  1. 1,0 1,1 1,2 http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=200080