Zühdü (Tavzih)

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Zühd dünyaya rağbet etmemek, nefsâni zevk ve arzudan kendini çekerek ibâdete vermek demektir.

Risale-i Nur'da Zühdü isimli kişiler:

  • Mehmed Zühdü Bedevi: Keçeci Şeyh Mustafa'nın oğlu Ispartalı nur talebesi.
  • Zühdü Ünal: Risalelerde Büyük Hafız Zühdü olarak bahsi geçen Atabeyli nur talebesi.
  • Zühdü Aydın: Risalelerde Küçük Hafız Zühdü olarak bahsi geçen Atabeyli nur talebesi.
  • Zühdü İşeri: İnebolulu nur talebelerinden olup Denizli hapsine girmiştir.