Sahih-i İbn-i Huzeyme

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Sahih-i İbn-i Huzeyme İbn-i Huzeyme'nin derlediği bir hadis kitabıdır. Bu eserinde kaydettiği hadislerin elde edebildiği bütün senedlerini sıralamış, gerek gördükçe ricâl hakkında bilgi vermiş, lafız farklılıklarına işaret ederek çelişkili olduğu kanaatini uyandıran hadisleri uzlaştırmaya çalışmıştır. İbn-i Huzeyme Resûlullah’tan sahih senedle rivayet edildiği halde birbiriyle çelişen iki hadis bile bulunmadığını söylemiştir .[1]

Bilgiler[düzenle]

Müellifi: Ebû Bekr Muhammed b. İshâk b. Huzeyme es-Sülemî en-Nîsâbûrî[1]

Diğer İsimleri: es-Sahih, Muhtasarü’l-muhtasar mine’l-müsned ani’n-nebî (sav) bi-naķli’l-adl ani’l-adl mevsulen ileyhi (sav) min gayri kat' fi’l-isnâd ve lâ cerh fi nâķıli’l-ahbâri’lletî nezküruhâ bi-meşîeti’llâhi Teâlâ

Telif Yeri ve Tarihi:

Telif Dili:

Telifiyle İlgili Diğer Bilgiler:

İçeriği[düzenle]

Başta ihtilâfü’l-hadîs olmak üzere hemen bütün hadis ilimleri hakkında bilgi verilmiş, özellikle fıkıh bablarına göre düzenlediği eserinin bab başlıklarında fıkhî görüşlerine ve hadislerde görülen ihtilâflarla ilgili çözümlere yer verilmiştir. Ayrıca bab başlıklarında hadislerin vürûd sebebine işaret etmek suretiyle esere bir fıkhü’l-hadîs çalışması görünümü kazandırılmıştır.[1]

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Başta meşhur İbn-i Huzeyme Sahih’inde, râviler Hazret-i Ömer’den naklediyorlar ki: Gazve-i Tebük’te susuz kaldık. Hattâ bazılar devesini keser, susuzluktan içini sıkar, içerdi. Ebubekiri’s-Sıddık, Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâma dua etmek için rica etti. Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm elini kaldırdı, daha elini indirmeden bulut toplandı, yağmur öyle geldi ki kaplarımızı doldurduk. Sonra su çekildi, ordumuza mahsus olarak hududumuzu tecavüz etmedi. Demek, tesadüf içine karışmamış, sırf bir mu’cize-i Ahmediyedir (asm).

(Mektubat, 19. Mektup, 8. İşaret, 8. Misal)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]

  1. 1,0 1,1 1,2 islam ansiklopedisi, İbn Huzeyme maddesi