Risalelerde Eski Şekli Kullanılan Kelimeler

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Risale-i Nur'da geçen ve imlası/okunuşu günümüzdeki kullanılandan farklı olan kelimeler aşağıda alfabetik sırada verilmiştir.

Not: Kelime sonunda c-ç, d-t, b-p ve kelime ortasında c-ç farklılıkları olan kelimeler ve kesme işareti farklılıkları listeye dahil edilmemiştir.

(39 kelime)

Risale'deki Şekli Bugünkü Şekli
Altun/Altın Altın
Arslan Aslan/Arslan
Ayine/Ayna Ayna
Çarh/Çark Çark
Dane/Tane Tane
Dürbin/Dûrbin Dürbün
Faide/Fayda Fayda
Feylesof Filozof
Fihriste Fihrist
Fişek/Fişenk Fişek
Gaib Olmak/Kaybolmak Kaybolmak
Gadab/Gazab Gazap
Gılaf/Kılıf Kılıf
Gün Aşığı Günaşık
Hüceyre[1] Hücre
İmdi/Şimdi Şimdi
İnşaallah İnşallah
İştiha/İştah İştah
Kal'a Kale
Kehrüba/Kehribar Kehribar
Kentrilyon Kentilyon
Kılıç/Kılınç Kılıç
Ki/Kim Ki
Mashara[2] Maskara
Maşaallah Maşallah
Matbah Mutfak
O/Ol O
Onlar(ca)/Binler(ce) Onlarca/Binlerce
Paravana Paravan
Rovelver Revolver
Sahife/Sayfa Sayfa
Santrafüj/Santrifüj Santrifüj
Sel/Seyl Sel
Sulfato[3] Sülfat
Taife Tayfa
Tama Tamah
Tentene Dantel
Tüfek/Tüfenk Tüfek
Zaif/Zayıf Zayıf

Dipnotlar

  1. Hüceyre ve hücre iki farklı kelimedir. Vücudun yapı taşı için önceleri hüceyre kelimesi kullanılırken daha sonra hücre kelimesi tercih edilmiştir
  2. Eski yazı ile bu şekilde yazılmış olsa da maskara olarak okunmuştur
  3. Kinin karşılığı olarak da kullanılmıştır