Mustafa (Tavzih)

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Mustafa (Arapça: مصطفى‎), Peygamber Efendimizin (s.a.v.) seçilmiş/seçkin anlamına gelen lakabıdır.

Risale-i Nur'da bahsi geçen Mustafa isimli kişiler:

 • Ekmekçi Mustafa: Mustafa Hilmi Kocayaka
 • Hafız Mustafa (Tavzih): Risalelerde bahsi geçen Hafız Mustafa isimli kişiler.
 • Hoca Mustafa:
 • Ispartalı Mustafa:
 • Keçeci Şeyh Mustafa: Hafız Mustafa. Isparta Gül fabrikasından.
 • Mustafa (Çocuk-13): ismi Emirdağ-1 Lahikasında Risale-i Nur'un küçük ve masum şakirdleri arasında geçer.
 • Mustafa (Çocuk-14): ismi Emirdağ-1 Lahikasında Risale-i Nur'un küçük ve masum şakirdleri arasında geçer.
 • Mustafa Acet:
 • Mustafa Cahid Türkmenoğlu: Risalelerin ilk defa matbaada basılmasında emeği geçen bir nur talebesidir.
 • Mustafa Çelik: İsmi Risalelerde Kuleönlü (Sarıbıçak) Mustafa Hulusi olarak geçen ve Üstadımıza Barla'da ilk talebe olanlardandır.
 • Mustafa Ertürk: İmamoğlu Hafız Mustafa, Kuleönü Mübarekler Heyetinden.
 • Mustafa Ezener: Ispartalı nur talebelerinden olup Üstad 1950'lerde Isparta'dayken hizmetinde bulunmuştur.
 • Mustafa Fevzi Çakmak: Cumhuriyetin ilanından sonraki gayr-ı İslamî icraatlarda Erkan-ı Harp Reisi olarak büyük pay sahibi.
 • Mustafa Gül: Üstad'ın düsturunun muhafazasında varisleri arasında adını belirttiği ve Sav köyünde amcası ve kardeşleriyle imana ve Kur'an'a hizmet etmiş bir Risale-i Nur talebesidir.
 • Mustafa Güvenç: Risalelerde Marangoz Mustafa Çavuş olarak bahsi geçen Barlalı Nur talebesi.
 • Mustafa Hilmi Kocayaka: Aslı Burdur'lu bir Denizli tüccarı olup Denizli'de özellikle Risalelerin serbestiyetinde emeği geçmiş bir nur talebesidir.
 • Mustafa Hilmi Ramazanoğlu: Kas­ta­mo­nu’da or­ta­o­kul ta­le­be­siyken Üstad'ı ziyaret eden, Risalelerde Mustafa Oruç, Mustafa Hilmi ve Mustafa Ramazanoğlu olarak da bahsi geçen nur talebesi.
 • Mustafa Hoca (Sandıklı):
 • Mustafa İsmet İnönü: Cumhuriyetin ilanından sonraki gayr-ı İslamî icraatlarda önce başbakan, daha sonra Cumhurbaşkanı olarak büyük pay sahibi.
 • Mustafa Kemal Atatürk: Birinci Cumhurbaşkanı.
 • Mustafa Osman: Safranbolulu
 • Mustafa Paşa (Miran): Doğuda meşhur Miran Aşiretinin Ağası ve Hamidiye Alayı komutanlarından olup bazen haksız ve zalimce işler yaptığında Üstad hazretleri kendisini ikaz ederdi.
 • Mustafa Ramazanoğlu: Kas­ta­mo­nu’da or­ta­o­kul ta­le­be­siyken Üstad'ı ziyaret eden, Risalelerde Mustafa Oruç, Mustafa Hilmi ve Mustafa Ramazanoğlu olarak da bahsi geçen nur talebesi.
 • Mustafa Sabri Efendi: Osmanlının son devrinde müderrislik, milletvekilliği, şeyhülislamlık ve Darü'l Hikmeti'l İslamiye azalığı yapmış alim.
 • Mustafa Sungur: Üstadımızın mutlak vekillerinden ve varislerinden olan talebesidir.
 • Mustafa Üstün: Hacı Hâfız, Hacı Aziz, Hâfız Mustafa, Şeyh Mustafa, Aziz’in Mustafa. Eğirdirli. Hulusi ağabeyi Üstad hz. ile tanıştırdı.
 • Mustafa Veysel:
 • Mustafa Yıldız: Sav köyünde kardeşi Salih ile birlikte imana ve Kur'an'a hizmet etmiş bir nur talebesidir.
 • Terzi Mustafa:
 • Vezirzade Mustafa: Ümmi ve kalemsiz olduğu halde iman hizmetinde bulunmuş İslamköylü nur talebesi.