Kur'an Kelimesi Geçen Ayetler

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Kur'an kelimesi Kur'an'da 69 ayette 70 defa geçer. Bediüzzaman altmış yedi ayetin tam ve manidar tevâfukta olduğunu keşfetmiştir. İki Kur'an lafzı sûre-i El Kıyamet'de (Kıyame 17 ve Kıyame 18) kıraat manasında olduğundan tevâfuka girmemiştir. Bu sayfada evrad makamında da okunabilen 69 ayet listelenmiştir. İsra 78'de Kur'an kelimesi 2 defa geçer.

Bediüzzamanın 7 silsilede tevafuğu izah ettiği kısım için Rumuzat-ı Semaniye'nin ilgili kısmına bakabilirsiniz.

 1. Bakara 185
 2. Nisa 82
 3. Maide 101
 4. En'am 19
 5. A'raf 204
 6. Tevbe 111
 7. Yunus 15
 8. Yunus 37
 9. Yunus 61
 10. Yusuf 2
 11. Yusuf 3
 12. Ra'd 31
 13. Hicr 1
 14. Hicr 87
 15. Hicr 91
 16. Nahl 98
 17. İsra 9
 18. İsra 41
 19. İsra 45
 20. İsra 46
 21. İsra 60
 22. İsra 78
 23. (İsra 78'de 2 defa geçer)
 24. İsra 82
 25. İsra 88
 26. İsra 89
 27. İsra 106
 28. Kehf 54
 29. Taha 2
 30. Taha 113
 31. Taha 114
 32. Furkan 30
 33. Furkan 32
 34. Neml 1
 35. Neml 6
 36. Neml 76
 37. Neml 92
 38. Kasas 85
 39. Rum 58
 40. Sebe 31
 41. Yasin 2
 42. Yasin 69
 43. Sad 1
 44. Zümer 27
 45. Zümer 28
 46. Fussilet 3
 47. Fussilet 26
 48. Fussilet 44
 49. Şura 7
 50. Zuhruf 3
 51. Zuhruf 31
 52. Ahkaf 29
 53. Muhammed 24
 54. Kaf 1
 55. Kaf 45
 56. Kamer 17
 57. Kamer 22
 58. Kamer 32
 59. Kamer 40
 60. Rahman 2
 61. Vakıa 77
 62. Haşir 21
 63. Cin 1
 64. Müzzemmil 4
 65. Müzzemmil 20
 66. Kıyame 17
 67. Kıyame 18
 68. İnsan 23
 69. İnşikak 21
 70. Buruc 21