Kur'an Kelimesi Geçen Ayetler

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Kur'an kelimesi Kur'an'da 69 ayette 70 defa geçer. Bediüzzaman altmış yedi ayetin tam ve manidar tevâfukta olduğunu keşfetmiştir. İki Kur'an lafzı sûre-i El Kıyamet'de (Kıyame 17 ve Kıyame 18) kıraat manasında olduğundan tevâfuka girmemiştir. Bu sayfada evrad makamında da okunabilen 69 ayet listelenmiştir. İsra 78'de Kur'an kelimesi 2 defa geçer .

Bediüzzamanın 7 silsilede tevafuğu izah ettiği kısım için Rumuzat-ı Semaniye'nin ilgili kısmına bakabilirsiniz.

 1. Bakara 185
  Bakara 185.png
 2. Nisa 82
  Nisa 82.png
 3. Maide 101
  Maide 101.png
 4. En'am 19
  Enam 19.png
 5. A'raf 204
  Araf 204.png
 6. Tevbe 111
  Tevbe 111.png
 7. Yunus 15
  Yunus 15.png
 8. Yunus 37
  Yunus 37.png
 9. Yunus 61
  Yunus 61.png
 10. Yusuf 2
  Yusuf 2.png
 11. Yusuf 3
  Yusuf 3.png
 12. Ra'd 31
  Rad 31.png
 13. Hicr 1
  Hicr 1.png
 14. Hicr 87
  Hicr 87.png
 15. Hicr 91
  Hicr 91.png
 16. Nahl 98
  Nahl 98.png
 17. İsra 9
  İsra 9.png
 18. İsra 41
  İsra 41.png
 19. İsra 45
  İsra 45.png
 20. İsra 46
  İsra 46.png
 21. İsra 60
  İsra 60.png
 22. İsra 78
  İsra 78.png
 23. (2 defa)
 24. İsra 82
  İsra 82.png
 25. İsra 88
  İsra 88.png
 26. İsra 89
  İsra 89.png
 27. İsra 106
  İsra 106.png
 28. Kehf 54
  Kehf 54.png
 29. Taha 2
  Taha 2.png
 30. Taha 113
  Taha 113.png
 31. Taha 114
  Taha 114.png
 32. Furkan 30
  Furkan 30.png
 33. Furkan 32
  Furkan 32.png
 34. Neml 1
  Neml 1.png
 35. Neml 6
  Neml 6.png
 36. Neml 76
  Neml 76.png
 37. Neml 92
  Neml 92.png
 38. Kasas 85
  Kasas 85.png
 39. Rum 58
  Rum 58.png
 40. Sebe 31
  Sebe 31.png
 41. Yasin 2
  Yasin 2.png
 42. Yasin 69
  Yasin 69.png
 43. Sad 1
  Sad 1.png
 44. Zümer 27
  Zümer 27.png
 45. Zümer 28
  Zümer 28.png
 46. Fussilet 3
  Fussilet 3.png
 47. Fussilet 26
  Fussilet 26.png
 48. Fussilet 44
  Fussilet 44.png
 49. Şura 7
  Şura 7.png
 50. Zuhruf 3
  Zuhruf 3.png
 51. Zuhruf 31
  Zuhruf 31.png
 52. Ahkaf 29
  Ahkaf 29.png
 53. Muhammed 24
  Muhammed 24.png
 54. Kaf 1
  Kaf 1.png
 55. Kaf 45
  Kaf 45.png
 56. Kamer 17
  Kamer 17.png
 57. Kamer 22
  Kamer 22.png
 58. Kamer 32
  Kamer 32.png
 59. Kamer 40
  Kamer 40.png
 60. Rahman 2
  Rahman 2.png
 61. Vakıa 77
  Vakıa 77.png
 62. Haşir 21
  Haşir 21.png
 63. Cin 1
  Cin 1.png
 64. Müzzemmil 4
  Müzzemmil 4.png
 65. Müzzemmil 20
  Müzzemmil 20.png
 66. Kıyame 17
  Kıyame 17.png
 67. Kıyame 18
  Kıyame 18.png
 68. İnsan 23
  İnsan 23.png
 69. İnşikak 21
  İnşikak 21.png
 70. Buruc 21
  Buruc 21.png