Kastallani

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Kastallani ya da Kastalani ya da Ahmed bin Muhammed (Arapça: أحمد بن محمد القسطلّاني) ya da tam adıyla Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr el-Kastallânî hadis hâfızı, kelâm ve kıraat âlimidir. On dört kıraati ve rivayetlerini bildiği kaydedilmektedir. Kastallânî’nin oldukça etkili bir vâiz olduğu ve çok güzel Kur’an okuduğu belirtilmektedir. [1]

Şahsi Bilgiler[düzenle]

Diğer İsimleri:

Doğum Yeri ve Tarihi: Kahire, 12 Zilkade 851 (19 Ocak 1448)[1]

Vefat Yeri ve Tarihi: Kahire, 7 Muharrem 923 (30 Ocak 1517)[1]

Kabrinin Yeri: Kahire

Eserleri[düzenle]

İrşâdü’s-sârî, Letâifü’l-işârât li-fünûni’l-ķırâât, Mevahib-i Ledünniye[1]

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Bir kısmı da; az bir taamı teksirdir ki; rivayât-ı sahiha-yı meşhûre ile sabittir; pek çok defa az bir taam, bir cemaat-ı azîmeyi işbâ ederek, âdeta noksan olmamış gibi kalıyormuş.

Bir kısmı da; ihya-yı emvat, hastaları teşfiyeye aittir. Bunun gibi pek çok aksamı esanîd-i sahiha ile kütüb-ü muhakkikîn tamamıyla beyan etmişlerdir. Onun için iktisar ettik. Kadî Îyaz Şifa-i Şerif'inde, Kastalânî Mevahib-i Ledünniye'de mu'cizatı güzel tafsil etmişlerdir.

ﺟَﺰَﺍﻫُﻢُ ﻟﻠَّﻪُ ﺧَﻴْﺮًﺍ

(Asar-ı Bediiyye, Şuaat-ü Marifet-ün Nebiyy, Mukaddeme)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 İslam Ansiklopedisi, Kastallani maddesi