John Davenport

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Lord John Davenport Şarkiyat (Doğu Bilimleri) ile meşgul olmuş İngiliz ilim adamıdır. Müslüman olmamakla beraber meşhur kitabında Kur'an'a, İslam'a ve Hz. Muhammed'e (SAV) atılan iftiralara cevap verir ve bu mukaddesatın ulviyetini anlatır.

Şahsi Bilgiler[düzenle]

Diğer İsimleri: Mister John Davenport

Doğum Yeri ve Tarihi: 1789[1][2]

Vefat Yeri ve Tarihi: 1877[1][2]

Kabrinin Yeri:

Eserleri[düzenle]

"Muhammed'den (SAV) ve Kur'an'dan Özür (orijinali 1869) ("Hazret-i Muhammed ve Kur’an-ı Kerim" ve "Hz Muhammed’ten Özür Diliyorum" adlarıyla basıldı)

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

(Nur Çeşmesi’nde ve Risale-i Nur’da yazılan bu nevi feylesoflardan kırk altıncısıdır.)

Zat-ı Kibriya hakkındaki âyetlerin ulviyeti ve Kur’an’ın kudsî nezaheti

Mister John Davenport “Hazret-i Muhammed (asm) ve Kur’an-ı Kerîm” unvanlı eserinde Kur’an-ı Kerîm’den bahsederken şu sözleri söylüyor:

Kur’an’ın sayısız hususiyetleri içinde bilhassa ikisi fevkalâde mühimdir:

1- Zat-ı Kibriya’yı ifade eden âyâtın ahengindeki ulviyettir. Kur’an-ı Kerîm, beşerî zaaflardan herhangi birisini Zat-ı Kibriya’ya isnaddan münezzehtir.

2- Kur’an, başından sonuna kadar gayr-ı beliğ, gayr-ı ahlâkî yahut terbiyeye muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikâyelerden tamamen münezzehtir.

Halbuki bütün bu nakîseler, Hristiyanların ellerindeki muharref kitab-ı mukaddeste mebzuliyetle vardır.

John Davenport

(İşarat'ül İ'caz, Ecnebi Feylesofların Kur’an Hakkındaki Beyanatları)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

Davenport kitap.png

Hz. Muhammed (SAV) ve Kur'an hakkındaki kitabının kapağı

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]