Jean Jacques Emmanuel Sédillot

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Jean Jacques Emmanuel Sédillot Fransız müsteşrik (Doğu İlimleri Uzmanı) ve astronomdur. Arapça, Farsça ve Türkçe biliyordu. Üniversitede Türkçe kürsüsünde 15 sene ders verdi. Astronomi çalışmalarıyla devrinin önemli astronomlarından Delambre ve Laplace’ın takdirini kazandı. Yaptığı çevirilerle Uluğ Bey gibi İslam alimlerinin Batı'da tanınmasını sağladı. Eserlerinde müslümanların Batı medeniyetine katkılarını ortaya koydu.

Oğlu Louis Pierre Eugene Amélie Sédillot ise müslümanların bilimsel faaliyetlerinin önemini vurgulayan ve bu anlamda Batı’da pek çok çalışmanın temelini oluşturan bir şarkiyatçıdır ve babasının vefatından sonra çalışmalarının tamamını "Arap Tarihi" adlı eserde toplanmıştır.[1]

Şahsi Bilgiler[düzenle]

Diğer İsimleri: Müsteşrik Sedillo, Müsteşrik Sedio

Doğum Yeri ve Tarihi: Paris, 1777[2][3]

Vefat Yeri ve Tarihi: 9 Ağustos 1832[2]

Kabrinin Yeri:

Eserleri[düzenle]

Vefatından sonra çalışmalarının tamamı oğlu Louis-Amélie Sédillot tarafından "Arap Tarihi" adlı eserde toplanmıştır

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Kur’an, bütün iyilik ve fazilet esaslarını muhtevidir. İnsanı her türlü dalaletlerden korur.

Kur’an, insanlara hukukullahı tanıtmış, mahlukatın Hâlık’tan ne bekleyeceğini, mahlukatın Hâlık’la münasebatını en sarîh şekilde öğretmiştir. Kur’an ahlâk ve felsefenin bütün esasatını câmi’dir. Fazilet ve rezilet, hayır ve şer, eşyanın mahiyet-i hakikiyesi, hülâsa her mevzu Kur’an’da ifade olunmuştur. Hikmet ve felsefenin esası olan adalet ve müsavatı öğreten ve başkalarına iyilik etmeyi, faziletkâr olmayı talim eden esaslar; bunların hepsi Kur’an’da vardır. Kur’an, insanı iktisat ve itidale sevk eder, dalaletten korur, ahlâkî zaafların karanlığından çıkarır, teali-i ahlâk nuruna ulaştırır; insanın kusurlarını, hatalarını i’tilâ ve kemale kalbeyler.

Müsteşrik Sedillot

(İşarat'ül İ'caz, Ecnebi Feylesofların Kur’an Hakkındaki Beyanatları)


“Kur’an, ahlâk ve felsefenin bütün esasatını câmi’dir.” (Müsteşrik Sedillot)

(Nur Çeşmesi)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]