Gaston Wiet

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Gaston Wiet.png

Gaston Wiet hukuk ve doğu dilleri (Arapça, Farsça, Türkçe) eğitimi almış ve üniversitede hocalık yapmış bir Fransız şarkiyatçısıdır. Dünyadaki sulhun ancak Kur'an ile temin edilebileceğini ifade etmiştir. Tarih, coğrafya ve edebiyatla ilgili birçok Arapça eseri Fransızcaya çevirdi. Özellikle İslam epigrafisi (yazıtbilim), mimarisi, sanatı ve şehirciliği alanlarda eserler verdi. Uzun yıllar Mısır'daki İslami Sanatlar Müzesinin müdürlüğünü yaptı.[1][2]

Şahsi Bilgiler[düzenle]

Diğer İsimleri: Gaston Care, Gaston Carmen (Risalelerde Care veya Carmen soyadıyla anılması bir yazım yanlışı olmalıdır, zira o tarihlerde Gaston adında meşhur başka bir Fransız şarkiyatçı yoktur)

Doğum Yeri ve Tarihi: Paris, 18 Aralık 1887[1]

Vefat Yeri ve Tarihi: Neuilly-sur-Seine, 20 Nisan 1971[1]

Kabrinin Yeri:

Eserleri[düzenle]

Çok sayıda eser vermiştir.

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Müslümanlık, dünyanın kıvamı olan bir dindir; cihan medeniyetinin istinad ettiği temelleri muhtevidir

Fransa’nın en maruf müsteşriklerinden Gaston Care (Carmen) 1913 senesinde Figaro gazetesinde, yeryüzünden Müslümanlık kalkacak olursa müsalemetin muhafazasına imkân olup olmadığı hakkında makaleler silsilesi yazmış ve o zaman bu makaleler Şark gazeteleri tarafından tercüme olunmuştu. Fransız müsteşriki diyor ki:

“Yüz milyonlarca insanın dini olan Müslümanlık, bütün sâliklerine nazaran, dünyanın kıvamı olan bir dindir. Bu aklî dinin menbaı ve düsturu olan Kur’an, cihan medeniyetinin istinad ettiği temelleri muhtevidir. O kadar ki bu medeniyetin, İslâmiyet tarafından neşrolunan esasların imtizacından vücud bulduğunu söyleyebiliriz. Filhakika bu âlî din; Avrupa’ya, dünyanın imarkârane inkişafı için lâzım olan en esaslı kaynakları temin etmiştir. İslâmiyet’in bu faikiyetini teslim ederek, ona medyun olduğumuz şükranı tanımıyorsak da hakikatin bu merkezde olduğunda şek ve şüphe yoktur.”

Fransız muharriri, daha sonra Kur’an’ın umumî müsalemeti muhafaza hususundaki hizmetini bahis mevzuu ederek diyor ki:

“İslâmiyet, yeryüzünden kalkacak ve bu suretle hiçbir Müslüman kalmayacak olursa barışı devam ettirmeye imkân kalır mı? Hayır, buna imkân yoktur!”

Gaston Care

(İşarat'ül İ'caz, Ecnebi Feylesofların Kur’an Hakkındaki Beyanatları)


“İslâmiyet, dünyanın kıvamı olan bir dindir. Bu aklî dinin menbaı ve düsturu olan Kur’an, medeniyet cihanının istinad ettiği temelleri muhtevidir. Bu âlî din Avrupa’ya, dünyanın imarkârane inkişafı için lâzım olan en esaslı kaynakları temin etmiştir. İslâmiyet yeryüzünden kalkacak olursa umumî müsalemeti devam ettirmeye imkân yoktur.” (Meşhur Fransız müsteşriki Gaston Care’ın 1913’te Figaro gazetesinde, yeryüzünden Müslümanlık kalkacak olursa dünya müsalemetinin muhafazasına imkân olup olmadığı hakkındaki meşhur makalesinden).

(Nur Çeşmesi)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]