Chambers's Encyclopaedia

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Chambers Encyclopaedia.png

Chambers's Encyclopaedia 1859 yılında Edinburgh'lu William ve Robert Chambers kardeşler tarafından neşredilmiş ve 19. ve 20. yüzyılın en önemli İngilizce Ansiklopedilerinden biri olmuş 10 ciltlik bir eserdir. Bu ansiklopedide Kur'an'ın insanlığa nasıl güzel bir ahlaka vesile olduğu takdir edilmiştir.[1]

Bilgiler[düzenle]

Müellifi: William ve Robert Chambers

Diğer İsimleri: Chambers Encyclopedia, Chambers Ansiklopedisi (Risalelerin bazı baskısında geçen Sembires veya Cembres Encyclopedia adı hatalıdır)

Telif Yeri ve Tarihi: İngiltere, 1859[1]

Telif Dili: İngilizce

Telifiyle İlgili Diğer Bilgiler:

İçeriği[düzenle]

Genel ansiklopedi

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Kur’an âyetleri İslâmiyet’in muhteşem bünyesinde altın bir kordon gibi işlenmiştir

Chambers Encyclopedia namıyla intişar eden İngilizce muhitü’l-maarifte, Müslümanlıktan şu suretle bahsolunmaktadır:

İslâm Peygamberinin seciyesini aydınlatan Kur’an âyetleri, son derece mükemmel ve son derece müessirdir. Bu kısım âyetler, Müslümanlığın ahlâkî kaidelerini ifade eder. Fakat bu kaideler, bir iki sureye münhasır değildir. Bu âyetler, İslâmiyet’in muhteşem bünyanında, altından bir kordon gibi işlenmiştir. İnsafsızlık, yalancılık, hırs, israf, fuhuş, hıyanet, gıybet; bunların hepsi Kur’an tarafından en şiddetli surette takbih olunmuş ve bunlar, reziletin ta kendisi tanınmıştı.

Diğer taraftan hüsn-ü niyet sahibi olmak, başkalarına iyilik etmek, iffet, hayâ, müsamaha, sabır ve tahammül, iktisat, doğruluk, istikamet, sulh-perverlik, hakperestlik, her şeyden fazla Cenab-ı Hakk’a itimat ve tevekkül, Allah’a itaat… Müslümanlık nazarında hakiki iman esasları ve hakiki bir mü’minin başlıca sıfatları olarak gösterilmiştir.

(İşarat'ül İ'caz, Ecnebi Feylesofların Kur’an Hakkındaki Beyanatları)


“Kur’an’ın ahlâkî ve medeni kaideleri ihtiva eden âyetleri, İslâmiyet’in muhteşem bünyanında altın bir kordon gibi işlenmiştir.” (İngilizce Chambers Ansiklopedisi)

(Nur Çeşmesi)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]