Risale:Hizb-ül Mesnevi-ül Arabi

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Turker (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 20.49, 5 Kasım 2016 tarihli sürüm
(fark) ← Önceki hâli | Güncel sürüm (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla


Hizb-ül Mesnevi-ül Arabî[düzenle]

ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺜﻨﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ

ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ

ﺭﺳﻠﻪِٔ ﻧﻮﺭﺩﻥ ﺍﻫﻤّﻴﺘﻠﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﺪﻥ ﻋﺮﺑﻰ ﻣﺜﻨﻮﺉ ﻧﻮﺭﻳﻪﻧﯔ ﺍﻳﭽﻨﺪﻩﻛﻰ ﻗﻴﻤﺘﺪﺍﺭ ﺭﺳﺎﻟﻪﻟﺮﺩﻩ ﺃﺳﻜﻰ ﺳﻌﻴﺪﯓ ﻳﯖﻰ ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺍﻧﻘﻠﺎﺑﻰ ﺯﻣﺎﻧﻨﺪﻩ ﺩﺭﮔﺎﻩِ ﺍﻟﻬﻰﻳﻪ ﻗﺎﺭﺷﻮ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻠﺮﻯ، ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭﻟﺮﻯ، ﺗﺴﺒﻴﺤﺎﺗﻠﺮﻯ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺩﺭﺟﻪﺳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻠﺮﻧﺪﻥ ﭘﺎﺭﭼﻪﻟﺮﺩﺭ ﻛﻪ؛ ﻣﺜﻨﻮﺉ ﻋﺮﺑﻴﻨﯔ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﺑﺮ ﺣﺰﺑﻰ ﺍﻭﻟﻤﺶ.

ﺱﻉ

﴿ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ﴾

ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ - ﻣِﻨَﺎﻟﻠﻪِ ﻭَ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠﻪِ - ﻟِﻠَّﻪِ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﻠِﻴﻖُ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ٭ ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻰ (ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ) ﺑِﺪَﻭْﺭٍ ﻳَﺪُﻭﺭُ ﺑِﺎَﻧَﺎﺑِﻴﺐَ ﻓِﻰ ﺗَﺴَﻠْﺴُﻞٍ ﻭَ ﺑِﺘَﺴَﻠْﺴُﻞٍ ﻳَﺘَﺴَﻠْﺴَﻞُ ﻓَﻰ ﺩَﻭْﺭٍ ﺩَﺍﺋِﺮٍ ﺑِﻠَﺎ ﻧِﻬَﺎﻳَﺔٍ ٭

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍِﻧَّﺎ ﻧُﻘَﺪِّﻡُ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯْ ﻛُﻞِّ ﻧِﻌْﻤَﺔٍ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٍ ﻭَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯْ ﻛُﻞِّ ﻋِﻨَﺎﻳَﺔٍ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺔٍ ﻭَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯْ ﻛُﻞِّ ﺣَﻴَﺎﺓٍ ﻭَ ﻣَﻤَﺎﺓٍ ﻭَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯْ ﻛُﻞِّ ﺣَﻴَﻮَﺍﻥٍ ﻭَ ﻧَﺒَﺎﺕٍ ﻭَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯْ ﻛُﻞِّ ﺯُﻫْﺮَﺓٍ ﻭَ ﺛَﻤَﺮَﺓٍ ﻭَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯْ ﻛُﻞِّ ﺻَﻨْﻌَﺔٍ ﻭَ ﺻِﺒْﻐَﺔٍ ﻭَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯْ ﻛُﻞِّ ﻧِﻈَﺎﻡٍ ﻭَ ﻣِﻴﺰَﺍﻥٍ ﻭَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯْ ﻛُﻞِّ ﺳُﻜﻮُﻥَ ﻭَ ﺣَﺮَﻛَﺔٍ ﻓِﻰ ﺫَﺭَّﺍﺕِ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢِ ﻭَ ﻣُﺮَﻛَّﺒَﺎﺗِﻬَﺎ ﺷَﻬَﺎﺩَﺓً :

ﻧَﺸْﻬَﺪُ ﺍَﻥْ ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭَﺣْﺪَﻩُ ﻟَﺎ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪُ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻭَ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﻭَ ﻳُﻤِﻴﺖُ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ٭ ﻭَ ﻧَﺸْﻬَﺪُ ﺍَﻥَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﻋَﺒْﺪُﻩُ ﻭَ ﻧَﺒِﻴُّﻪُ ﻭَ ﺣَﺒِﻴﺒُﻪُ ﻭَ ﺭَﺳُﻮﻟُﻪُ ﺍَﺭْﺳَﻠَﻪُ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺑَﺤْﺮِ ﺍَﻧْﻮَﺍﺭِﻙَ ٭ ﻭَ ﻣَﻌْﺪَﻥِ ﺍَﺳْﺮَﺍﺭِﻙَ ٭ ﻭَ ﺷَﻤْﺲِ ﻫِﺪَﺍﻳَﺘِﻚَ ٭ ﻭَ ﻋَﻴْﻦِ ﻋِﻨَﺎﻳَﺘِﻚَ ٭ ﻭَ ﻟِﺴَﺎﻥِ ﺣُﺠَّﺘِﻚَ ٭ ﻭَ ﻣَﻠِﻴﻚِ ﺻُﻨْﻊِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ٭ ﻭَ ﻣِﺜَﺎﻝِ ﻣُﺤَﺒَّﺘِﻚَ ٭ ﻭَ ﺗِﻤْﺜَﺎﻝِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ٭ ﻭَ ﺍَﺣِﺐِّ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﺎﺋِﺮِ ﺍﻟْﺎَﻧْﺒِﻴَﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻝِ ﻛُﻞٍّ ﻭَ ﺻَﺤْﺐِ ﻛُﻞٍّ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻠَﺌِﻜَﺘِﻚَ ﺍﻟْﻤُﻘَﺮَّﺑِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻋِﺒَﺎﺩِﻙَ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴﻦَ ﻣِﻦْ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭَﺿِﻴﻦَ ٭ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺣِﻤِﻴﻦَ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢُ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍَﻓْﻀَﻞُ ﺻَﻠَﻮَﺍﺗِﻚَ ﻭَ ﺍَﺗَﻢُّ ﺗَﺴْﻠِﻴﻤَﺎﺗِﻚَ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻚَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺑِﺎَﺛَﺎﺭِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍَﻧْﻤَﻰ ﺑَﺮَﻛَﺎﺗِﻚَ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺳَﺎﺟِﺪَﺓً ﺗَﺤْﺖَ ﻋَﺮْﺵِ ﻋَﻈَﻤَﺘِﻚَ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﻣُﺤَﻤَّﺪِﻫَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍَﺯْﻛَﻰ ﺗَﺤِﻴَّﺎﺗِﻚَ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻚَ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎﺕُ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﻣُﺤَﻤَّﺪِﻫِﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺻَﻠَﻮَﺍﺗُﻚَ ﺍَﺑَﺪًﺍ ﺳَﺮْﻣَﺪًﺍ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳُﺴَﺒِّﺤُﻚَ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﺣَﺒِﻴﺒِﻚَ ﻣُﺤَﻤَّﺪِﻙَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍَﻛْﻤَﻞُ ﺻَﻠَﻮَﺍﺗِﻚَ ﻭَ ﺍَﺟْﻤَﻞُ ﺳَﻠَﺎﻣِﻚَ ﻓَﺘَﻘَﺒَّﻞْ ﻣِﻨِّﻰ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻛَﻤَﺎ ﺗَﻘَﺒَّﻠْﺘَﻪُ ﻣِﻨْﻪُ ٭


ﺍِﻋْﻠَﻢْ ﺍَﻥَّ ﻋَﻈَﻤَﺔَ ﻭُﺳْﻌَﺔِ ﻋُﻤُﻮﻡِ ﺍَﻳَﺎﺓِ ( ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﺴَّﺒْﻊُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَ ﻣَﻦْ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻭَ ﺍِﻥْ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍِﻟَّﺎ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ) ﺍِﻗْﺘِﻀَﺖْ ﺗَﻔْﺴِﻴﺮًﺍ، ﻓَﺘَﻮَﺟَّﻬْﺖُ ﺍِﻟَﻴْﻬَﺎ ﻓَﺘَﺮَﺷَّﺤَﺖْ ﻣُﺘَﻘَﻄِّﺮَﺓً ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻓِﻰ ﻗَﻠْﺒِﻰ ﻛَﻠِﻤَﺎﺕٌ ﻣُﻔَﺴِّﺮَﺍﺕٌ ﻟَﻬَﺎ ﻭَ ﺳُﻠَّﻢُ ﻣِﺮْﻗَﺎﺕٍ ﻟﻠِﺼُّﻌُﻮﺩِ ﺍِﻟَﻴْﻬَﺎ ﻓَﻬِﻰَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَ ﺍِﻟَﻴْﻬَﺎ ٭ ﻓَﺎِﻥْ ﺍَﺣْﺒَﺒْﺖَ ﺍَﻥْ ﺗَﺮْﺷُﻒَ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻘَﻄَﺮَﺍﺕِ ﺍﻟْﻤُﻔَﺴِّﺮَﺍﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺮَﺷِّﺤَﺎﺕِ ﻣِﻦْ ﻋُﻤَّﺎﻥِ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﺎَﻳَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺎﺯِﻟَﺎﺕِ ﻣِﻦْ ﺳَﻤَﻮَﺍﺕِ ﻋَﻈَﻤَﺘِﻬَﺎ ﻓَﺎﺳْﺘَﻤِﻊْ ﺑِﻘَﻠْﺐٍ ﺷَﻬِﻴﺪٍ ﻣَﺎ ﺳَﻴَﺄْﺗِﻰ ﻭَ ﺍﻗْﺮَﺃْ ﻣَﻌِﻰ ﻫَﺬَﺍ :

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﻋَﺮَﻓْﻨَﺎﻙَ ﻧَﺤْﻦُ ﻣَﻌَﺎﺷِﺮَ ﺍﻟْﺒَﺸَﺮِ ﺣَﻖَّ ﻣَﻌْﺮِﻓَﺘِﻚَ ﻳَﺎﻣَﻌْﺮُﻭﻑُ ﺑِﻤُﻌْﺠِﺰَﺍﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺑِﺘَﻮْﺻِﻴﻔَﺎﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺑِﺘَﻌْﺮِﻳﻔَﺎﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺗِﻚَ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺍَﻋْﻈَﻢَ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧَﻚَ ﻭَ ﺍَﻭْﺿَﺢَ ﺑُﺮْﻫَﺎﻧَﻚَ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺫَﻛَﺮْﻧَﺎﻙَ ﺣَﻖَّ ﺫِﻛْﺮِﻙَ ﻳَﺎ ﻣَﺬْﻛُﻮﺭُ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺑِﺬَﺭَّﺍﺕِ ﻛِﺘَﺎﺏِ ﻛَﺎﺋِﻨَﺎﺗِﻚَ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺍَﺟَﻞَّ ﺫِﻛْﺮَﻙَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺷَﻜَﺮْﻧَﺎﻙَ ﺣَﻖَّ ﺷُﻜْﺮِﻙَ ﻳَﺎ ﻣَﺸْﻜُﻮﺭُ ﺑِﺎَﺛْﻨِﻴَﺔِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧَﺎﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻧْﻈَﺎﺭِ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺒَﺼَﺎﺋِﺮِ ﻭَ ﺑِﺎَﻋْﻠَﺎﻧَﺎﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻧِﻌَﻤِﻚَ ﻓِﻰ ﺳُﻮﻕِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻋَﻠَﻰ ﺭُﺅُﺱِ ﺍﻟْﺎَﺷْﻬَﺎﺩِ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺍﺕِ ﻧَﺸَﺎﺋِﺪِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺛَﻤَﺮَﺍﺕِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺍﻟْﻤُﻔْﺮِﻏَﺔِ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ﻓِﻰ ﻗَﻮَﺍﻟِﺐِ ﺍﻟﻨِّﻈَﺎﻡِ ﻭَ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥِ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺍَﻭْﺳَﻊَ ﺭَﺣْﻤَﺘَﻚَ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﻋَﺒَﺪْﻧَﺎﻙَ ﺣَﻖَّ ﻋِﺒَﺎﺩَﺗِﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻌْﺒُﻮﺩَ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﻠَﺌِﻜَﺘِﻚَ ﻭَ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺗِﻚَ ﺑِﺠَﻤِﻴﻊِ ﺍَﻧْﻮَﺍﻉِ ﺍﻟْﻌِﺒَﺎﺩَﺍﺕِ ﻭَ ﺍَﺻْﻨَﺎﻑِ ﺍﻟﺘَّﺤْﻤِﻴﺪَﺍﺕِ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻣَﺎ ﺳَﺒَّﺤْﻨَﺎﻙَ ﺣَﻖَّ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤِﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ( ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﺴَّﺒْﻊُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَ ﻣَﻦْ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻭَ ﺍِﻥْ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍِﻟَّﺎ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ) ﺍَﻣَﻨَّﺎ ٭

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻳَﺎ ﻋَﺪْﻝُ ﻳَﺎ ﺣَﻜَﻢُ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻴﻢُ ﻳَﺎ ﺣَﻜِﻴﻢُ ﺍِﻧَّﻪُ ﻟَﻴْﺲَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺮِّﻳَﺎﺡِ ﻣَﺮَّﺓٌ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﺤَﺎﺏِ ﻗَﻄْﺮَﺓٌ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺮُّﻋُﻮﺩِ ﺯَﺟْﺮَﺓٌ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒُﺮُﻭﻕِ ﻟَﻤْﻌَﺔٌ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺮِّﻳَﺎﺽِ ﺯُﻫْﺮَﺓٌ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺠِﻨَﺎﻥَ ﺛَﻤَﺮَﺓٌ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻬَﻮَﺍﺀِ ﻧَﺤْﻠَﺔٌ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺕِ ﺻِﺒْﻐَﺔٌ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮَﺍﻥِ ﺻَﻨْﻌَﺔٌ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﻮُﺟُﻮﺩِ ﺯِﻳﻨَﺔٌ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜَﻮْﻥِ ﺫَﺭَّﺓٌ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﻧِﻈَﺎﻡٌ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮَﺓِ ﻣِﻴﺰَﺍﻥٌ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺷَﻰْﺀٌ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜُﺮْﺳِﻰِّ ﺷَﺄْﻥٌ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻧَﺠْﻢٌ ﻭَ ﻟَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍَﻳَﺔٌ ﺍِﻟَّﺎ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻟَﻚَ ﺍَﺩِﻟَّﺔٌ ﺷَﻬِﺪَﺕْ ﻭَ ﺍَﻳَﺎﺕٌ ﺗَﺸْﻬَﺪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍِﻧَّﻚَ ﻭَﺍﺟِﺐٌ ﻭَﺍﺣِﺪٌ ﺍَﺣَﺪٌ ﺻَﻤَﺪٌ ٭ ﻭَ ﺑَﺮَﺍﻫِﻴﻦُ ﻧَﻴِّﺮَﺍﺕٌ ﺷَﺎﻫِﺪَﺍﺕٌ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻧَّﻚَ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟﻠﻪُ ٭ ﻭَ ﺍَﻧْﺖَ ﻋَﻠَّﺎﻡُ ﺍﻟْﻘُﻴُﻮﺏِ ﻣُﺨْﺮِﺝُ ﺍﻟْﺤُﺒُﻮﺏِ ٭ ﻣُﺴَﺨِّﺮُ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ ٭ ﺟَﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﻣَﻘْﻬُﻮﺭُﻭﻥَ ﺗَﺤْﺖَ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ٭ ﻗُﻠُﻮﺑُﻬُﻢْ ﻓِﻰ ﻗَﺒْﻀَﺘِﻚَ ٭ ﻧَﻮَﺍﺻِﻴﻬِﻢْ ﺑِﻴَﺪِﻙَ ٭ ﻣَﻘَﺎﻟِﻴﺪُﻫُﻢْ ﻟَﺪَﻳْﻚَ ٭ ﻟَﺎ ﺗَﺘَﺤَﺮَّﻙُ ﺫَﺭَّﺓٌ ﺍِﻟَّﺎ ﺑِﺎِﺫْﻧِﻚَ ٭

ﻳَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻟِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﺍِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﻭَ ﺟَﺒْﺮَﺍﺋِﻴﻞَ ﻭَ ﻣِﻴﻜَﺎﺋِﻴﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎﺳْﻤِﻚَ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ٭ ﻭَ ﺑِﻨُﻮﺭِ ﻭَﺟْﻬِﻚَ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳﻢِ ٭ ﻭَ ﺑِﺪِﻳﻨِﻚَ ﺍﻟْﻘَﻮِﻳﻢِ ٭ ﻭَ ﺑِﺼِﺮَﺍﻃِﻚَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘِﻴﻢِ ٭ ﻭَ ﺑِﺎﻟﺴَّﺒْﻊِ ﺍﻟْﻤَﺜَﺎﻧِﻰ ٭ ﻭَ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ٭ ﻭَ ﺑِﺎَﻟْﻒِ ﺍَﻟْﻒِ ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍَﺣَﺪٌ* ﻭَ ﺑِﺎَﻟْﻒِ ﺍَﻟْﻒِ ﻓَﺎﺗِﺤَﺔِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ٭ ﻭَ ﺑِﺎَﺳْﻤَﺎﺋِﻚَ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ٭ ﻭَ ﺑِﺎﺳْﻤِﻚَ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ ٭ ﻭَ ﺑِﺎﻟْﺤَﺠَﺮِ ﺍﻟْﺎَﺳْﻮَﺩِ ٭ ﻭَ ﺑِﺒَﻴْﺘِﻚَ ﺍﻟْﻤُﻜَﺮَّﻡِ ٭ ﻭَ ﺑِﻠَﻴْﻠَﺔِ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭِ ٭ ﻭَ ﺑِﺮَﻣَﻀَﺎﻥَ ﺍﻟْﻤُﻌَﻈَّﻢِ ٭ ﻭَ ﺑِﺎَﻧْﺒِﻴَﺎﺋِﻚَ ﺍﻟْﻤُﻜَﺮَّﻣِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺑِﺤَﺒِﻴﺒِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻡِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ﺍَﻥْ ﺗَﺮْﺣَﻢَ ﺍُﻣَّﺔَ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ٭ ﻭَﺍﺷْﺮَﺡْ ﺻُﺪُﻭﺭَﻫُﻢْ ﻟِﻠْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠَﺎﻡِ ٭ ﻭَ ﺳَﻠِّﻤْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﺍﻟْﻤَﻠَﺎﺣِﺪَﺓِ ٭ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﺩِﻳﻨَﻨَﺎ ٭ ﻭَ ﻧَﻮِّﺭْ ﺑُﺮْﻫَﺎﻥَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ٭ ﻭَ ﻋَﻈِّﻢْ ﺷَﺮِﻳﻌَﺔَ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠَﺎﻡِ ٭ ﺍَﻣِﻴﻦْ ﻳَﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺣِﻤِﻴﻦَ ٭


﴿ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤُﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ﴾

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕُ ﺍﻟﺴَّﻴَّﺎﻟَﺔُ ﺑِﺘَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺕِ ﻟِﺴَﺎﻥِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﺍِﺫْ ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺗَﺘَﻤَﻮَّﺝُ ﺍَﺻْﺪِﻳَﺔُ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺗِﻪِ ﻟَﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻣْﻮَﺍﺝِ ﺍﻟْﺎَﺟْﻴَﺎﻝِ ﻭَ ﺍَﻓْﻮَﺍﺝِ ﺍﻟْﺎَﺟْﻴَﺎﻝِ ﻭَ ﺍَﻓْﻮَﺍﺝِ ﺍﻟْﺎَﻋْﺼَﺎﺭِ ﺑِﻤَﺮِّ ﺍﻟْﻔُﺼُﻮﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﻌُﺼُﻮﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺩْﻭَﺍﺭِ ٭

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻓَﺎَﺑِّﺪْ ﻋَﻠَﻰ ﺻَﻔَﺤَﺎﺕِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻭْﺭَﺍﻕِ ﺍﻟْﺎَﻭْﻗَﺎﺕِ ﺍَﺻْﺪِﻳَﺔَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎِﺗِﻪ (ﻉﺹﻡ) ﺍِﻟَﻰ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺮَﺻَﺎﺕِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻚَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺑِﺎَﺛَﺎﺭِ ﺩِﻳﻦِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﺍِﺫْ ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺗَﺰَﻳَّﻨَﺖِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺑِﻤَﻌَﺎﻟِﻢِ ﺍَﺛَﺎﺭِ ﺭِﺳِﺎَﻟَﺘِﻪِ ﻓِﻰ ﺍَﺩْﻭَﺍﺭِﻫَﺎ ٭

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻓَﺰَﻳِّﻦِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺍِﻟَﻰ ﻳَﻮْﻣِﺎﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﺑِﺎَﻧْﻮَﺍﺭِ ﺭِﺳَﺎﻟَﺘِﻪِ ﻭَ ﺍَﺛَﺎﺭِ ﺷَﺮِﻳﻌَﺘِﻪِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺳَﺎﺟِﺪَﺓً ﺗَﺤْﺖَ ﻋَﺮْﺵِ ﻋَﻈَﻤَﺔِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﻣُﺤَﻤَّﺪِﻫَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍَﻓْﻀَﻞُ ﺻَﻠَﻮَﺍﺗِﻚَ ﻭَ ﺍَﺟْﻤَﻞُ ﺗَﺴْﻠِﻴﻤَﺎﺗِﻚَ ﺍِﺫْ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻨَّﺎﻃِﻖُ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺘَﺮْﺟِﻢُ ﻟِﺘَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻟَﻚَ ﺑِﺎَﻟْﺴِﻨَﺔِ ﺍَﺣْﻮَﺍﻟِﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﺮِﺳَﺎﻟَﺘِﻪِ ﺍﺳْﺘَﻘَﺮَّﺕِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻓِﻰ ﻣُﺴْﺘَﻘَﺮِّﻫَﺎ ﻓِﻰ ﻣَﺪَﺍﺭِﻫَﺎ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻓَﺎَﻧْﻄِﻖِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑِﺎَﻗْﻄَﺎﺭِﻫَﺎ ﺍِﻟَﻰ ﻧِﻬَﺎﻳَﺔِ ﻋُﻤْﺮِﻫَﺎ ﺑِﺘَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺕِ ﻟِﺴَﺎﻧِﻪِ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﺟَﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎﺕِ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺎَﻣْﻜِﻨَﺔِ ﻭَﺍﻟْﺎَﻭْﻗَﺎﺕِ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﻣُﺤَﻤَّﺪِﻫِﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍَﻛْﻤَﻞُ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍَﺗَﻢُّ ﺍﻟﺘَّﺴْﻠِﻴﻤَﺎﺕِ ﺍِﺫْ ﻫُﻮَ ﺍﻟّﺬِﻯ ﺗَﺘَﻈَﺎﻫَﺮُ ﺍَﻧْﻮَﺍﺭُ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺗِﻪِ ﻟَﻚَ ﻣِﻦْ ﺍَﻓْﻮَﺍﻩِ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻓَﺎَﻧْﻄِﻖْ ﺑَﻨِﻰ ﺍَﺩَﻡَ ﺍِﻟَﻰ ﺍَﺧِﺮِ ﻋُﻤْﺮِ ﺍﻟْﺒَﺸَﺮِ ﺑِﺘَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺕِ ﻣُﺤَﻤَّﺪِﻙَ ﻟَﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺻَّﻠَﺎﺗُﻚَ ﻭَ ﺳَﻠَﺎﻣُﻚَ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﻠِﻴﻖُ ﺑِﺤُﺮْﻣَﺘِﻪِ ﻭَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻭَﺍﺭْﺣَﻤْﻨَﺎ ﻭَﺍﺭْﺣَﻢْ ﺍُﻣَّﺘَﻪُ ٭ ﺍَﻣِﻴﻦْ ٭


ﺍَﻟﻠﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗُﺪْﺭَﺓً ﻭَ ﻋِﻠْﻤًﺎ ٭ ﺍِﺫْ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻘَﺪِﻳﺮُ ﺍﻟْﻤُﻘَﺪِّﺭُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ﺍﻟْﻤُﺼَﻮِّﺭُ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳﻢُ ﺍﻟﻠَّﻄِﻴﻒُ ﺍﻟْﻤُﺰَﻳِّﻦُ ﺍﻟْﻤُﻨْﻌِﻢُ ﺍﻟْﻮَﺩُﻭﺩُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻌَﺮِّﻑُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ ٭ ﺍَﻟْﻤُﺘَﺤَﻨِّﻦُ ﺍﻟْﺠَﻤِﻴﻞُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻖِ ٭ ﺍﻟﻨَّﻘَّﺎﺵُ ﺍﻟْﺎَﺯَﻟِﻰُّ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻣَﺎ ﺣَﻘَﺎﺋِﻖُ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻛُﻠًّﺎ ﻭَ ﺍَﺟْﺰَﺍﺀً ﻭَ ﺻَﺤَﺎﺋِﻒَ ﻭَ ﻃَﺒَﻘَﺎﺕٍ ﻭَ ﻣَﺎ ﺣَﻘَﺎﺋِﻖِ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻤَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺕِ ﻛُﻠِّﻴًّﺎ ﻭَ ﺟُﺰْﺋِﻴًّﺎ ﻭَ ﻭُﺟُﻮﺩًﺍ ﻭَ ﺑَﻘَﺎﺀً ﺍِﻟَّﺎ ﺧُﻄُﻮﻁُ ﻗَﻠَﻢِ ﻗَﻀَﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﻗَﺪَﺭِﻩِ ﺑِﺘَﻨْﻈِﻴﻢٍ ﻭَ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮٍ ﻭَ ﻋِﻠْﻢٍ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺔٍ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَّﺎ ﻧُﻘُﻮﺵُ ﺑَﺮْﻛَﺎﺭِ ﻋِﻠْﻤِﻪِ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻪِ ﺑِﺼُﻨْﻊٍ ﻭَ ﺗَﺼْﻮِﻳﺮٍ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَّﺎ ﺗَﺰْﻳِﻴﻨَﺎﺕُ ﻳَﺪِ ﺑَﻴْﻀَﺎﺀِ ﺻُﻨْﻌِﻪِ ﻭَ ﺗَﺼْﻮِﻳﺮِﻩِ ﻭَ ﺗَﺰْﻳِﻴﻨِﻪِ ﻭَ ﺗَﻨْﻮِﻳﺮِﻩِ ﺑِﻠُﻄْﻒٍ ﻭَ ﻛَﺮَﻡٍ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍَﺯَﺍﻫِﻴﺮُ ﻟَﻄَﺎﺋِﻒِ ﻟُﻄْﻔِﻪِ ﻭَ ﻛَﺮَﻣِﻪِ ﻭَ ﺗَﻌَﺮُّﻓِﻪِ ﻭَ ﺗَﻮَﺩُّﺩِﻩِ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺔٍ ﻭَ ﻧِﻌْﻤَﺔٍ ٭ ﻭَ ﺍِﻟّﺎ ﺛَﻤَﺮَﺍﺕُ ﻓَﻴَّﺎﺽِ ﻋَﻴْﻦِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﺗَﺮَﺣُّﻤِﻪِ ﻭَ ﺗَﺤَﻨُّﻨِﻪِ ﺑِﺠَﻤَﺎﻝٍ ﺳَﺮْﻣَﺪِﻯٍّ ﻭَ ﻛَﻤَﺎﻝٍ ﺩَﻳْﻤُﻮﻣِﻰٍّ ٭ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺗَﻔَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﺍﻟْﻤَﺮَﺍﻳَﺎ ﻭَ ﺳَﻴَّﺎﻟِﻴَّﺔِ ﺍﻟْﻤَﻈَﺎﻫِﺮِ ﻣَﻊَ ﺩَﻭَﺍﻡِ ﺗَﺠَﻠِﻰ ﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻝِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺮِّ ﺍﻟْﻔُﺼُﻮﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﻌُﺼُﺮِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺩْﻭَﺍﺭِ ٭ ﻭَ ﻣَﻊَ ﺩَﻭَﺍﻡِ ﺍﻟْﺎِﻧْﻌَﺎﻡِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺮِّ ﺍﻟْﺎَﻧَﺎﻡِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻳَّﺎﻡِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻮَﺍﻡِ ٭

ﻧَﻌَﻢْ ﺗَﻔَﺎﻧِﻰ ﺍﻟْﻤِﺮْﺍَﺓِ ﺯَﻭَﺍﻝُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺕِ ﻣَﻊَ ﺍﻟﺘَّﺠَﻠِّﻰ ﺍﻟﺪَّﺋِﻢِ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﻔَﻴْﺾِ ﺍﻟْﻤُﻠَﺎﺯِﻡِ ﻣِﻦْ ﺍَﻇْﻬَﺮِ ﺍﻟﻈَّﻮَﺍﻫِﺮِ ﻣِﻦْ ﺍَﺑْﻬَﺮِ ﺍﻟْﺒَﻮَﺍﻫِﺮِ ﺍَﻥَّ ﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟﻈَّﺎﻫِﺮَ ﺍَﻥَّ ﺍﻟْﻜَﻤَﺎﻝَ ﺍﻟﺰَّﺍﻫِﺮَ ﻟَﻴْﺴَﺎ ﻣُﻠْﻚَ ﺍﻟْﻤَﻈَﺎﻫِﺮِ ﻣِﻦَ ﺍَﻓْﺼَﺢِ ﺗِﺒْﻴَﺎﻥٍ ﻣِﻦْ ﺍَﻭْﺿَﺢِ ﺑُﺮْﻫَﺎﻥٍ ﻟِﻠْﺠَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟْﻤُﺠَﺮَّﺩِ ﻟِﻠْﺎِﺣْﺴَﺎﻥِ ﺍﻟْﻤُﺠَﺪَّﺩِ ﻟِﻠْﻮَﺍﺟِﺐِ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺩِ ﻟِﻠْﺒَﺎﻗِﻰ ﺍﻟْﻮَﺩُﻭﺩِ ٭


ﺍِﻟَﻬِﻰ ﻟَﺎﺯِﻡٌ ﻋَﻠَﻰَّ ﺍَﻥْ ﻟَﺎ ﺍُﺑَﺎﻟِﻰَ ﻭَ ﻟَﻮْ ﻓَﺎﺕَ ﻣِﻨِّﻰ ﺣَﻴَﺎﺓُ ﺍﻟﺪًّﺍﺭَﻳْﻦِ ﻭَ ﻋَﺎﺩَﺗْﻨِﻰ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﺑِﺘَﻤَﺎﻣِﻬَﺎ ٭ ﺍِﺫْ ﺍَﻧْﺖَ ﺭَﺑِّﻰ ﻭَ ﺧَﺎﻟِﻘِﻰ ﻭَ ﺍِﻟَﻬِﻰ ٭ ﺍِﺫْ ﺍَﻧَﺎ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗُﻚَ ﻭَ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋِﻚَ ٭ ﻟِﻰ ﺟِﻬَﺔُ ﺗَﻌَﻠُّﻖٍ ﻭَ ﺍﻧْﺘِﺴَﺎﺏٍ ﻣَﻊَ ﻗَﻄْﻊِ ﻧِﻬَﺎﻳَﺔِ ﻋِﺼْﻴَﺎﻧِﻰ ﻭَ ﻏَﺎﻳَﺔِ ﺑُﻌْﺪِﻯ ﻟِﺴَﺎﺋِﺮِ ﺭَﻭَﺍﺑِﻂِ ﺍﻟْﻜَﺮَﺍﻣَﺔِ ٭ ﻓَﺎَﺗَﻀَﺮَّﻉُ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗِﻴَّﺘِﻰ:

ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻘِﻰ ﻳَﺎ ﺭَﺑِّﻰ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺯِﻗِﻰ ﻳَﺎ ﻣَﺎﻟِﻜِﻰ ﻳَﺎ ﻣُﺼَﻮِّﺭِﻯ ﻳَﺎ ﺍِﻟَﻬِﻰ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَﺎﺋِﻚَ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﻭَ ﺍِﺳْﻤِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻈَﻢِ ٭ ﻭَ ﺑِﻔُﺮْﻗَﺎﻧِﻚَ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢِ ٭ ﻭَ ﺑِﺤَﺒِﻴﺒِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻡِ ٭ ﻭَ ﺑِﻜَﻠَﺎﻣِﻚَ ﺍﻟْﻘَﺪِﻳﻢِ ٭ ﻭَ ﺑِﻌَﺮْﺷِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻈَﻢِ ٭ ﻭَ ﺑِﺎَﻟْﻒِ ﺍَﻟْﻒِ ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍَﺣَﺪٌ ﺍِﺭْﺣَﻤْﻨِﻰ ﻳَﺎ ﺍَﻟﻠﻪُ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﻦُ ﻳَﺎ ﺣَﻨَّﺎﻥُ ﻳَﺎ ﻣَﻨَّﺎﻥُ ﻳَﺎ ﺩَﻳَّﺎﻥُ ٭ ﺍِﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﻳَﺎ ﻏَﻔَّﺎﺭُ ﻳَﺎ ﺳَﺘَّﺎﺭُ ﻳَﺎ ﺗَﻮَّﺍﺏُ ﻳَﺎ ﻭَﻫَّﺎﺏُ ٭ ﺍُﻋْﻒُ ﻋَﻨِّﻰ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ﻳَﺎ ﺭَﺅُﻑُ ﻳَﺎ ﻋَﻔُﻮُّ ﻳَﺎ ﻏَﻔُﻮﺭُ ٭ ﺍُﻟْﻄُﻒْ ﺑِﻰ ﻳَﺎ ﻟَﻄِﻴﻒُ ﻳَﺎ ﺧَﺒِﻴﺮُ ﻳَﺎ ﺳَﻤِﻴﻊُ ﻳَﺎ ﺑَﺼِﻴﺮُ ٭ ﻭَ ﺗَﺠَﺎﻭَﺯْ ﻋَﻨِّﻰ ﻳَﺎ ﺣَﻠِﻴﻢِ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻴﻢُ ﻳَﺎ ﻛَﺮِﻳﻢُ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ٭ ﺍِﻫْﺪِﻧَﺎ ﺍﻟﺼِّﺮَﺍﻁَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘِﻴﻢَ ﻳَﺎ ﺭَﺏُّ ﻳَﺎ ﺻَﻤَﺪُ ﻳَﺎ ﻫَﺎﺩِﻯ ٭ ﺟُﺪْ ﻋَﻠَﻰَّ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻚَ ﻳَﺎ ﺑَﺪِﻳﻊُ ﻳَﺎ ﺑَﺎﻗِﻰ ﻳَﺎ ﻋَﺪْﻝُ ﻳﺎ ﻫُﻮَ ٭ ﺍَﺣْﻰِ ﻗَﻠْﺒِﻰ ﻭَ ﻗَﺒْﺮِﻯ ﺑِﻨُﻮﺭِ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎِﻥ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭُ ﻳَﺎ ﺣَﻖُّ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﻳَﺎ ﻗَﻴُّﻮﻡُ ﻳَﺎ ﻣَﺎﻟِﻚَ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺠَﻠَﺎﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻛْﺮَﺍﻡِ ﻳَﺎ ﺍَﻭُّﻝُ ﻳَﺎ ﺍَﺧِﺮِ ﻳَﺎ ﻇَﺎﻫِﺮِ ﻳَﺎ ﺑَﺎﻃِﻦُ ﻳَﺎ ﻗَﻮِﻯُّ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺩِﺭُ ﻳَﺎ ﻣَﻮْﻟَﺎﻯَ ﻳَﺎ ﻏَﺎﻓِﺮُ ﻳَﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ٭ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎِﺳْﻤِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻈَﻢِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺑِﻤُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻫُﻮَ ﺳِﺮُّﻙَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻈَﻢُ ﻓِﻰ ﻛِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢِ ﺍَﻥْ ﺗَﻔْﺘَﺢَ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﻛُﻮَّﺍﺕٍ ﻣُﻔِﻴﻀَﺔً ﻟِﺎَﻧْﻮَﺍﺭِﺍﻟْﺎِﺳْﻢِ ﺍﻟْﺎَﻋْﻈَﻢِ ﺍِﻟَﻰ ﻗَﻠْﺒِﻰ ﻓِﻰ ﻗَﺎﻟِﺒِﻰ ﻭَ ﺍِﻟَﻰ ﺭُﺣِﻰ ﻓِﻰ ﻗَﺒْﺮِﻯ ٭ ﻓَﺘَﺼِﻴﺮَ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺼَّﺤِﻴﻔَﺔُ ﻛَﺴَﻘْﻒِ ﻗَﺒْﺮِﻯ ٭ ﻭَ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤَﺎﺀُ ﻛَﻜُﻮَّﺍﺕٍ ﺗُﻔِﻴﺾُ ﺍَﺷِﻌَّﺔَ ﺷَﻤْﺲِ ﺍﻟْﺤَﻘِﻴﻘَﺔِ ﺍِﻟَﻰ ﺭُﻭﺣِﻰ ٭

ﺍِﻟَﻬِﻰ ﺍَﺗَﻤَﻨَّﻰ ﺍَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﻟِﻰ ﻟِﺴَﺎﻥٌ ﺍَﺑَﺪِﻯُّ ﻳُﻨَﺎﺩِﻯ ﺑِﻬَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺍِﻟَﻰ ﻗِﻴَﺎﻡِ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ٭ ﻓَﺎﻗْﺒَﻞْ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﻨُّﻘُﻮﺵَ ﺍﻟْﺒَﺎﻗِﻴَﺔَ ﺑَﻌْﺪِﻯ ﻧَﺎﺋِﺒًﺎ ﻋَﻦْ ﻟِﺴَﺎﻧِﻰ ﺍﻟﺰَّﺍﺋِﻞِ ٭

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠَﺎﺓً ﺗُﻨْﺠِﻴﻨَﺎ ﺑِﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺎَﻫْﻮَﺍﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻓَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﺗُﻄَﻬِّﺮُﻧَﺎ ﺑِﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟﺴَّﻴِّﺌَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﺗَﻐْﻔِﺮُ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﻬَﺎ ﺟَﻤِﻴﻊَ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏِ ﻭَ ﺍﻟْﺨَﻄِﻴﺌَﺎﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﺍَﻟﻠﻪُ ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺐَ ﺍﻟﺪَّﻋَﻮَﺍﺕِ ٭ ﺍِﺟْﻌَﻞْ ﻟِﻰ ﻓِﻰ ﻣُﺪَّﺓِ ﺣَﻴَﺎﺗِﻰ ﻭَ ﺑَﻌْﺪَ ﻣَﻤَﺎﺗِﻰ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺍَﻥٍ ﺍَﺿْﻌَﺎﻑَ ﺫَﻟِﻚَ ﺍَﻟْﻒَ ﺍَﻟْﻒِ ﺻَﻠَﺎﺓٍ ﻭَ ﺳَﻠَﺎﻡٍ ﻣَﻀْﺮُﻭﺑَﻴْﻦِ ﻓِﻰ ﻣِﺜْﻞِ ﺫَﻟِﻚَ ﻭَ ﺍَﻣْﺜَﺎﻝِ ﺍَﻣْﺜَﺎﻝِ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ ﻭَ ﺍَﻧْﺼَﺎﺭِﻩِ ﻭَ ﺍَﺗْﺒَﺎﻋِﻪِ ٭ ﻭَﺍﺟْﻌَﻞْ ﻛُﻞَّ ﺻَﻠَﺎﺓٍ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺫَﻟِﻚَ ﺗَﺰِﻳﺪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻧْﻔَﺎﺳِﻰ ﺍﻟْﻌَﺎﺻِﻴَﺔِ ﻓِﻰ ﻣُﺪَّﺓِ ﻋُﻤْﺮِﻯ ٭ ﻭَﺍﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﻭَﺍﺭْﺣَﻤْﻨِﻰ ﺑِﻜُﻞِّ ﺻَﻠَﺎﺓٍ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَﺎ ﺍَﺭْﺣَﻤَﺎﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ٭ ﺍَﻣِﻴﻦْ ٭


﴿ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ﴾

ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﻧِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠَﺎﻡِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻗَﻄَﺮَﺍﺕِ ﺍﻟْﺎَﻣْﻄَﺎﺭِ ﻭَ ﺍَﻣْﻮَﺍﺝِ ﺍﻟْﺒِﻬَﺤﺎﺭِ ﻭَ ﺛَﻤَﺮَﺍﺕِ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﻭَ ﻧُﻘُﻮﺵِ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ﻭَ ﻧَﻐَﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﻃْﻴَﺎﺭِ ﻭَ ﻟَﻤَﻌَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﻧْﻮَﺍﺭِ ٭ ﻭَ ﺍﻟﺸُّﻜْﺮُ ﻟَﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﻣِﻦْ ﻧِﻌَﻤِﻪِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﻃْﻮَﺍﺭِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻛُﻞِّ ﻧِﻌَﻤِﻪِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺩْﻭَﺍﺭِ ٭ ﻭَ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِ ﺍﻟْﺎَﺑْﺮَﺍﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺧْﻴَﺎﺭِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺍﻟْﻤُﺨْﺘَﺎﺭِ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﺍﻟْﺎَﻃْﻬَﺎﺭِ ﻭَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ ﻧُﺠُﻮﻡِ ﺍﻟْﻬِﺪَﺍﻳَﺔِ ﺫَﻭِﻯ ﺍﻟْﺎَﻧْﻮَﺍﺭِ ﻣَﺎ ﺩَﺍﻡَ ﺍﻟﻠَّﻴْﻞُ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭُ ٭


﴿ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ﴾

ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻣِﻦْ ﻟَﻄَﺎﺋِﻒِ ﻋَﻈَﺎﺋِﻢِ ﺛَﻤَﺮَﺍﺕِ ﻃُﻮﺑَﺎﺀِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﺳَﻴِّﺪُﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔُ ﺍﻟْﻤُﺘَﺪَﻟِّﻴَﻴْﻦِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺪَّﺍﺭَﻳْﻦِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﺪِﺭِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻤَﻮْﺟُﻮﺩَﺍﺕُ ﺍﻟْﺠَﺪِﻳﺪَﺓُ ﺍﻟْﺠَﻠِﻴَّﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺟْﺮَﺍﻡُ ﺍﻟْﻌُﻠْﻮِﻳَّﺔُ ﻓِﻰ ﺑُﺴْﺘَﺎﻥِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﺷَﻮَﺍﻫِﺪُ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻠَﻮِّﻧَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻴْﻮَﺍﻧَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻨَﻮِّﻋَﺔُ ﻓِﻰ ﺣَﺪِﻳﻘَﺔِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺧَﻮَﺍﺭِﻕُ ﺻَﻨْﻌَﺘِﻪِ ﻭَ ﺑَﺮَﺍﻫِﻴﻦُ ﺍُﻟُﻮﻫِﻴَّﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭُ ﺍﻟْﻤُﻨَﻮَّﺭَﺓُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭُ ﺍﻟْﻤُﺜْﻤِﺮَﺓُ ﻓِﻰ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺠِﻨِﺎﻥِ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺕُ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻪِ ﻭَ ﺩَﻟَﺎﺋِﻞُ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮَﺓُ ﺑِﺎَﻭْﺭَﺍﻗِﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﺯْﻫَﺎﺭِﻫَﺎ ﻭَ ﺍَﺛْﻤَﺎﺭِﻫَﺎ ﻓِﻰ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺮَّﻭْﺿَﺔِ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺕُ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻪِ ٭ ﺗَﺸْﻬَﺪُ ﻛُﻞٌّ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻧَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ٭ ﻓَﺎﻟْﻮَﺍﻗِﻌَﺎﺕُ ﺍﻟْﻤَﺎﺿِﻴَﺔُ ﻣُﻌْﺠِﺰَﺍﺕُ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻪِ ﺗَﺪُﻝُّ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻧَّﻪُ ﻗَﺎﺩِﺭٌ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺍﻟْﻤُﻤْﻜِﻨَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﺗِﻴَﺔِ ٭ ﻟَﻢْ ﻳَﺨْﺮُﺝْ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻣَﻀَﻰ ﻭَ ﻟَﻦْ ﻳَﺨْﺮُﺝَ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻳَﺄْﺗِﻰ ﺷَﻰْﺀٌ ﻣِﻦْ ﺣُﻜْﻢِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻪِ ٭ ﺗَﺘَﺴَﺎﻭَﻯ ﺑِﺎﻟﻨِّﺴْﺒَﺔِ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺍﺕُ ﻭَ ﺍﻟﺸُّﻤُﺲُ ٭ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﺍﻟْﻤُﺒِﻴﻦُ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪُ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺗُﻨْﺸِﺪُ ﺫَﺭَّﺍﺕُ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﻣُﺮَﻛَّﺒَﺎﺗُﻬَﺎ ﺑِﺪَﻟَﺎﻟَﺎﺗِﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﺨْﺘَﻠِﻔَﺔِ ﻭَ ﺍَﻟْﺴِﻨَﺘِﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﺘَﻨَﻮِّﻋَﺔِ ﻣُﺸِﻴﺮَﺓً ﺍِﻟَﻰ ﺟَﻤَﺎﻟِﻪِ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻖِ:

ﻋِﺒَﺎﺭَﺍﺗُﻨَﺎ ﺷَﺘَّﻰ ﻭَ ﺣُﺴْﻨُﻚَ ﻭَﺍﺣِﺪٌ ٭ ﻭَ ﻛُﻞٌّ ﺍِﻟَﻰ ﺫَﺍﻙَ ﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻝِ ﻳُﺸِﻴﺮُ

ﻭَ ﻳَﺘْﻠُﻮ ﻛِﺘَﺎﺏُ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﺑِﺎَﺑْﻮَﺍﺑِﻪِ ﻭَ ﻓُﺼُﻮﻟِﻪِ ﻭَ ﺻُﺤُﻔِﻪِ ﻭَ ﺳُﻄُﻮﺭِﻩِ ﻭَ ﺟُﻤَﻠِﻪِ ﻭَ ﺣُﺮُﻭﻓِﻪِ ﺍَﻳَﺎﺕِ ﻭُﺟُﻮﺑِﻪِ ﻭَ ﻭَﺣْﺪَﺗِﻪِ ٭ ﻭَ ﺗَﻘْﺮَﺃُ ﺳُﻄُﻮﺭُﻩُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌُﻘُﻮﻝِ:

ﺗَﺄَﻣَّﻞْ ﺳُﻄُﻮﺭَ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻓَﺎِﻧَّﻬَﺎ ٭ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﻠَﺎِ ﺍﻟْﺎَﻋْﻠَﻰ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺭَﺳَﺎﺋِﻞُ ﻭَ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ٭


﴿ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ﴾

ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟْﺤَﺎﻛِﻢِ ﺍﻟْﺤَﻜَﻢِ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢِ ﺍﻟْﺎَﺯَﻟِﻰِّ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻧَﻈَّﻢَ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﺑِﻘَﻮَﺍﻧِﻴﻦِ ﻋَﺎﺩَﺗِﻪِ ﻭَ ﺳُﻨَّﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﻋَﻴَّﻨَﻬَﺎ ﺑِﺪَﺳَﺎﺗِﻴﺮِ ﻗَﻀَﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﻗَﺪَﺭِﻩِ ٭ ﻭَ ﺍَﺳَّﺲَ ﺑُﻨْﻴَﺎﻧَﻬَﺎ ﺑِﺎُﺻُﻮﻝِ ﻣَﺸِﻴﺌَﺘِﻪِ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﺯَﻳَّﻨَﻬَﺎ ﺑِﻨَﻮَﺍﻣِﻴﺲِ ﻋِﻨَﺎﻳَﺘِﻪِ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﻧَﻮَّﺭَﻫَﺎ ﺑِﺠَﻠَﻮَﺍﺕِ ﺻِﻔَﺎﺗِﻪِ ٭ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻘَﺎﺩِﺭُ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮﻡُ ﺍﻟﺴَّﺮْﻣَﺪِﻯُّ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻣَﺎ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕُ ﺑِﻤَﺎﻫِﻴَّﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﻫُﻮِﻳَّﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﻤَﻴُّﺰَﺍﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺰْﻳِﻴﻨَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﻣَﻮَﺍﺯِﻳﻨِﻬَﺎ ﻭَ ﻣَﺤَﺎﺳِﻨِﻬَﺎ ﺍِﻟَّﺎ ﺧُﻄُﻮﻁُ ﻗَﻠَﻢِ ﻗَﻀَﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﻗَﺪَﺭِﻩِ ٭ ﻭَ ﻧُﻘُﻮﺵِ ﺑَﺮْﻛَﺎﺭِ ﻋِﻠْﻤِﻪِ ﻭَ ﺣِﻜْﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﺗَﺰْﻳِﻴﻨَﺎﺕُ ﻳَﺪِ ﺑَﻴْﻀَﺎﺀِ ﺻُﻨْﻌِﻪِ ﻭَ ﻋِﻨَﺎﻳَﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﺍَﺯَﺍﻫِﻴﺮُ ﺭِﻳَﺎﺽِ ﻟُﻄْﻔِﻪِ ﻭَ ﻛَﺮَﻣِﻪِ ٭ ﻭَ ﺛَﻤَﺮَﺍﺕُ ﻓَﻴَّﺎﺽِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻭَ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻭَ ﻟَﻤَﻌَﺎﺕُ ﺗَﺠَﻠِّﻴَﺎﺕِ ﺟَﻤَﺎﻟِﻪِ ﺟَﻞَّ ﺟَﻠَﺎﻟُﻪُ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﻳَﺰِﻳﺪُ ﻋَﻠَﻰ ﺣَﺎﺻِﻞِ ﺿَﺮْﺏِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺍﺕِ ﻓِﻰ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺍﺕِ ٭

ﻓَﻴَﺎ ﻣَﻦْ ﻣِﻦْ ﻟَﻤَﻌَﺎﺕِ ﺑُﺮُﻭﻕِ ﺷُﺮُﻭﻕِ ﺍَﺳْﻤَﺎﺋِﻪِ ﻇَﻬَﺮَ ﻋَﺠَﺎﺋِﺐُ ﺍﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗَﺎِﺕ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﺴَﺎﻭَﻯ ﺑِﺎﻟﻨِّﺴْﺒَﺔِ ﺍِﻟَﻰ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻪِ ﺍﻟﺬَّﺭَّﺍﺕُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻴَّﺎﺭَﺍﺕُ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻛَﺘَﺐَ ﻋَﻠَﻰ ﻣِﺴْﻄَﺮِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟْﻤُﺒِﻴﻦِ ﺍﻟْﻤَﺼْﺪَﺭِ ﻟﻠِﻨِّﻈَﺎﻡِ ﻭَ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥِ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺰَﻳِّﻨَﺎﺕِ ٭ ﺍِﻧَّﺎ ﻧُﻘَﺪِّﻡُ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯْ ﻛُﻞِّ ﺳُﻜُﻮﻥٍ ﻭَ ﺣَﺮَﻛَﺔٍ ﺗَﺘَﺤَﺮَّﻙُ ﺑِﻬَﺎ ﺫَﺭَّﺍﺕُ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢِ ﻭَ ﻣُﺮَﻛَّﺒَﺎﺗِﻬَﺎ ﺷَﻬَﺎﺩَﺓً: ﻧَﺸْﻬَﺪُ ﺍَﻥْ ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍَﻧْﺖَ ﻟَﺎ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻚَ ٭ ﻭَ ﻧَﺸْﻬَﺪُ ﺍَﻥَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﻋَﺒْﺪُﻙَ ﻭَ ﺭَﺳُﻮﻟُﻚَ ﺍَﺭْﺳَﻠْﺘَﻪُ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺤُﺮُﻭﻓَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺸَﻜِّﻠَﺔِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﺘَﻤَﺜِّﻠَﺔِ ﺑِﺎِﺫْﻧِﻚَ ﻓِﻰ ﻣَﺮَﺍﻳَﺎ ﺗَﻤَﻮُّﺟَﺎﺕِ ﺍﻟْﻬَﻮَﺍﺀِ ﻋِﻨْﺪَ ﻗِﺮَﺍﺋَﺔِ ﻛُﻞِّ ﻛَﻠِﻤَﺔٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻗَﺎﺭِﺀٍ ﻣِﻦْ ﺍَﻭَّﻝِ ﺍﻟﻨُّﺰُﻭﻝِ ﺍِﻟَﻰ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟﻨُّﺸُﻮﺭِ ٭


﴿ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ﴾

ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺗَﻘَﺪَّﺱَ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﺎَﺷْﺒَﺎﻩِ ﺫَﺍﺗُﻪُ ٭ ﻭَ ﺗَﻨَﺰَّﻫَﺖْ ﻋَﻦْ ﻣُﺸَﺎﺑَﻬَﺔِ ﺍﻟْﺎَﻣْﺜَﺎﻝِ ﺻِﻔَﺎﺗِﻪِ ٭ ﺍﻟْﺨَﻠَّﺎﻕُ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺫَﺍﻙَ ﺍﻟْﻌَﺎَﻟﻢُ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﺍِﺑْﺪَﺍﻋُﻪُ ٭ ﻭَ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢُ ﺍﻟﺼَّﻐِﻴﺮُ ( ﺍَﻯِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ) ﺍِﻳﺠَﺎﺩُﻩُ ٭ ﻭَ ﺫَﺍ ﺍِﻧْﺸَﺎﺋُﻪُ ﻭَ ﻫَﺬَﺍ ﺑِﻨَﺎﺋُﻪُ ٭ ﻭَ ﺫَﺍ ﺻَﻨْﻌَﺘُﻪُ ﻭَ ﻫَﺬَﺍ ﺻِﺒْﻐَﺘُﻪُ ٭ ﻭَ ﺫَﺍ ﻧَﻘْﺸُﻪُ ﻭَ ﻫَﺬَﺍ ﺯِﻳﻨَﺘُﻪُ ٭ ﻭَ ﺫَﺍ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ ﻭَ ﻫَﺬَﺍ ﻧِﻌْﻤَﺘُﻪُ ٭ ﻭَ ﺫَﺍ ﻗُﺪْﺭَﺗُﻪُ ﻭَ ﻫَﺬَﺍ ﺣِﻜْﻤَﺘُﻪُ ٭ ﻭَ ﺫَﺍ ﻋَﻈَﻤَﺘُﻪُ ﻭَ ﻫَﺬَﺍ ﺭُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘُﻪُ ٭ ﻭَ ﺫَﺍ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗُﻪُ ﻭَ ﻫَﺬَﺍ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋُﻪُ ٭ ﻭَ ﺫَﺍ ﻣُﻠْﻜُﻪُ ﻭَ ﻫَﺬَﺍ ﻣَﻤْﻠُﻮﻛُﻪُ ٭ ﻭَ ﺫَﺍ ﻣَﺴْﺠِﺪُﻩُ ﻭَ ﻫَﺬَﺍ ﻋَﺒْﺪُﻩُ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻮَﺍﻧِﺒِﻬِﻤَﺎ ﺑَﻞْ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺟُﺰْﺀٍ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﺳِﻜَّﺘُﻪُ ﺍﻟﻨَّﺎﻃِﻘَﺔُ ﺑِﺎَﻥَّ ﺍﻟْﻜُﻞَّ ﻣَﺎﻟُﻪُ ٭

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻳَﺎ ﻗَﻴُّﻮﻡَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﺍِﻧَّﺎ ﻧُﺸْﻬِﺪُﻙَ ﻭَ ﻧُﺸْﻬِﺪُ ﺣَﻤَﻠَﺔَ ﻋَﺮْﺷِﻚَ ﻭَ ﻣَﻠَﺌِﻜَﺘَﻚَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺓِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍَﻧْﺒِﻴَﺎﺋِﻚَ ﻭَ ﺍَﻭْﻟِﻴَﺎﺋِﻚَ ﻭَ ﺍَﻳَﺎﺗِﻚَ ٭ ﻭَ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﺑِﺎَﻧَّﻚَ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍَﻧْﺖَ ﻭَﺣْﺪَﻙَ ﻟَﺎ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻚَ ٭ ﻭَ ﻧَﺴْﺘَﻐْﻔِﺮُﻙَ ﻭَ ﻧَﺘُﻮﺏُ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ٭ ﻭَ ﻧَﺸْﻬَﺪُ ﺍَﻥَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﻋَﺒْﺪُﻙَ ﻭَ ﺭَﺳُﻮﻟُﻚَ ﺍَﺭْﺳَﻠْﺘَﻪُ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻛَﻤَﺎ ﻳُﻨَﺎﺳِﺐُ ﺣُﺮْﻣَﺘَﻪُ ﻭَ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﻠِﻴﻖُ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ٭


﴿ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ﴾

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﻄَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀَ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ﻭَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤِﻪِ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡِ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻴَّﺎﺭَﺍﺕِ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﻄَﻖَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ﻭَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤِﻪِ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﺍَﻧْﻄَﻖَ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ٭ ﻭَ ﺍَﻧْﻄَﻖَ ﺍﻟﺰَّﻫَﺮَ ﻭَ ﺍﻟﺜَّﻤَﺮَ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺒُﺬُﻭﺭِ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﻮَﺍﺗَﺎﺕِ ٭ ﻭَ ﺍَﻧْﻄَﻖَ ﺍﻟﻨُّﻮَﺍﺓَ ﻭَ ﺍﻟْﺒُﺬْﺭَ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﺍﻟﺴَّﻨَﺎﺑِﻞِ ﻭَ ﻛَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺤَﺒَّﺎﺕِ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﺍﻟﻀِّﻴَﺎﺀُ ﺑِﺎَﻧْﻮَﺍﺭِﻩِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﻬَﻮَﺍﺀُ ﺑِﺎَﻋْﺼَﺎﺭِﻩِ ٭ ﻭَﺍﻟْﻤَﺎﺀُ ﺑِﺎَﻧْﻬَﺎﺭِﻩِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺑِﺎَﺣْﺠَﺎﺭِﻩِ ٭ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺕُ ﺑِﺎَﺯْﻫَﺎﺭِﻩِ ٭ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮُ ﺑِﺎَﺛْﻤَﺎﺭِﻩِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﻮُّ ﺑِﺎَﻃْﻴَﺎﺭِﻩِ ٭ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﺤَﺎﺏُ ﺑِﺎَﻣْﻄَﺎﺭِﻩِ ٭ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀُ ﺑِﺎَﻗْﻤَﺎﺭِﻩِ ٭

ﻭَ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻧَﺒْﺮَﺍﺱِ ﺍﻟْﺎَﻧْﺒِﻴَﺎﺀِ ﻭَ ﺯِﺑَﺮْﻗَﺎﻥِ ﺍﻟْﺎَﺻْﻔِﻴَﺎﺀِ ﻭَ ﻧَﻴِّﺮِ ﺍﻟْﺎَﻭْﻟِﻴَﺎﺀِ ﻭَ ﺷَﻤْﺲِ ﺍﻟﺜَّﻘَﻠَﻴْﻦِ ﻭَ ﺿِﻴَﺎﺀِ ﺍﻟْﺨَﺎﻓِﻘَﻴْﻦِ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻧُﺠُﻮﻡِ ﺍﻟْﻬُﺪَﻯ ٭ ﻭَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ ﻣَﺼَﺎﺑِﻴﺢِ ﺍﻟﺪُّﺟَﺎ ٭

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺍﻟْﻤُﺨْﺘَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴﻴِّﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺧْﻴَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺼِّﺪِّﻳﻘِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺑْﺮَﺍﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺼِّﻐَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﻜِﺒَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺤُﺒﻮُﺏِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺎَﻧْﻮَﺍﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺎَﻧْﻬَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺎِﻋْﻠَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﺮَﺍﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻠَّﻴْﻞِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻧُﺸْﻬِﺪُﻙَ ﻭَ ﻧُﺸْﻬِﺪُ ﺣَﻤَﻠَﺔَ ﻋَﺮْﺷِﻚَ ٭ ﻭَ ﻧُﺸْﻬِﺪُ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﻠَﺌِﻜَﺘِﻚَ ٭ ﻭَ ﻧُﺸْﻬِﺪُ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺗِﻚَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺍﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊَ ﺍَﻧْﺒِﻴَﺎﺋِﻚَ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺍﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊَ ﺍَﻭْﻟِﻴَﺎﺋِﻚَ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺍﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍَﻳَﺎﺗِﻚَ ﺍﻟﺘَّﻜْﻮِﻳﻨِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﻠَﺎﻣِﻴَّﺔِ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺍﺕِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺗِﻚَ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺍﺕِ ﺫَﺭَّﺍﺕِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﻣُﺮَﻛَّﺒَﺎﺗِﻬَﺎ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺍﺕِ ﺣَﺒِﻴﺒِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍَﻓْﻀَﻞُ ﺻَﻠَﻮَﺍﺗِﻚَ ﺍﻟْﻤُﺘَﻀَﻤِّﻨَﺔِ ﺷَﻬَﺎﺩَﺗُﻪُ ﻟِﺠَﻤِﻴﻊِ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺍﺕِ ٭ ﻭَ ﺑِﺸَﻬَﺎﺩَﺍﺕِ ﻗُﺮْﺍَﻧِﻚَ ﺑِﺎَﻧَّﺎ ﻛُﻠَّﻨَﺎ ﻧَﺸْﻬَﺪُ ﺑِﺎَﻧَّﻚَ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻟْﻮَﺍﺟِﺐُ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺩِ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪُ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪُ ﺍﻟْﻔَﺮْﺩُ ﺍﻟﺼَّﻤَﺪُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﺍﻟْﻤُﺒِﻴﻦُ ﺍﻟْﺤَﻰُّ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮﻡُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ ﺍﻟْﻘَﺪِﻳﺮُ ﺍﻟْﻤُﺮِﻳﺪُ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﺒَﺼِﻴﺮُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻜَﻠِّﻢُ ﻟَﻚَ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤِﺎﺀُ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ٭ ﻧَﺸْﻬَﺪُ ﺍَﻥْ ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍَﻧْﺖَ ﻭَﺣْﺪَﻙَ ﻟَﺎ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻚَ ٭ ﻟَﻚَ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻭَ ﻟَﻚَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ٭ ﻭَ ﻧَﺴْﺘَﻐْﻔِﺮُﻙَ ﻭَ ﻧَﺘُﻮﺏُ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ٭

ﻭَ ﻛَﺬَﺍ ﻧَﺸْﻬَﺪُ ﺑِﺎَﻥَّ ﻣَﺤَّﻤَﺪًﺍ ﻋَﺒْﺪُﻙَ ﻭَ ﻧَﺒِﻴُّﻚَ ﻭَ ﺣَﺒِﻴﺒُﻚَ ﻭَ ﺭَﺳُﻮﻟُﻚَ ﺍَﺭْﺳَﻠْﺘَﻪُ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭ ﻓَﺼَﻞِّ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ ﺍَﺑَﺪَ ﺍﻟْﺎَﺑِﺪِﻳﻦَ ٭ ﺍَﻣِﻴﻦ ﺍَﻣِﻴﻦ ﺍَﻣِﻴﻦ.

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺑِﺤِّﻖ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﻣَﻦْ ﺍُﻧْﺰِﻝَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥُ ﻧَﻮِّﺭْ ﻗُﻠُﻮﺑَﻨَﺎ ﺑِﻨُﻮﺭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ٭ ﻭَﺍﺟْﻌَﻞِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﺷِﻔَﺎﺀً ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺩَﺍﺀٍ ٭ ﻭَ ﻣُﻮﻧِﺴًﺎ ﻓِﻰ ﺣَﻴَﺎﺗِﻨَﺎ ﻭَ ﺑَﻌْﺪَ ﻣَﻤَﺎﺗِﻨَﺎ ٭ ﻭَﺍﺟْﻌَﻠْﻪُ ﻟَﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻗَﺮِﻳﻨًﺎ ٭ ﻭَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻘَﺒْﺮِ ﻣُﻮﻧِﺴًﺎ ٭ ﻭَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻘِﻴَﻤَﺔِ ﺷَﻔِﻴﻌًﺎ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺼِّﺮَﺍﻁِ ﻧُﻮﺭًﺍ ٭ ﻭَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﺳِﺘْﺮًﺍ ﻭَ ﺣِﺠَﺎﺑَﺎ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﺭَﻓِﻴﻘًﺎ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَﻰ ﻟْﺨَﻴْﺮَﺍﺕِ ﻛُﻠِّﻬَﺎ ﺩَﻟِﻴﻠًﺎ ﻭَ ﺍِﻣَﺎﻣَﺎ ٭ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻚَ ﻭَ ﺟُﻮﺩِﻙَ ﻭَ ﻛَﺮَﻣِﻚَ ﻭَ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧِﻚَ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَﺎ ﺍَﻛْﺮَﻡَ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻣِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺣِﻤِﻴﻦَ ٭

ﻭَ ﺻَﻞِّ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﺰَﻟْﺖَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﻭَ ﺍَﺭْﺳَﻠْﺘَﻪُ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺻَﻠَﺎﺓً ﺗُﺮْﺿِﻴﻚَ ﻭَ ﺗُﺮْﺿِﻴﻪِ ﻭَ ﺗَﺮْﺿَﻰ ﺑِﻬَﺎ ﻋَﻨَّﺎ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭ ﻓَﻴَﺎ ﻣُﻨْﺰِﻝَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺍِﺟْﻌَﻞْ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻧَﺎﺋِﺒًﺎ ﻋَﻨِّﻰ ﻧَﺎﻃِﻘًﺎ ﺑِﻬَﺬَﺍ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ ﺑَﺪَﻟًﺎ ﻋَﻨِّﻰ ﺍِﺫَﺍ ﺍَﺳْﻜَﺖَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕُ ﻟِﺴَﺎﻧِﻰ ﺍَﻣِﻴﻦ ﺍَﻣِﻴﻦ ﺍَﻣِﻴﻦ


﴿ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ﴾

ﺍِﻟَﻬِﻰ ﺍَﻟﺬُّﻧُﻮﺏُ ﺍَﺧْﺮَﺳَﺘْﻨِﻰ ٭ ﻭَ ﻛَﺜْﺮَﺓُ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﺻِٓﻰ ﺍَﺧْﺠَﻠَﺘْﻨِﻰ ٭ ﻭَ ﺷِﺪَّﺓُ ﺍﻟْﻐَﻔْﻠَﺔِ ﺍَﺧْﻔَﺘَﺖْ ﺻَﻮْﺗِﻰ ٭ ﻓَﺎَﺩُﻕُّ ﺑَﺎﺏَ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ٭ ﻭَ ﺍُﻧَﺎﺩِﻯ ﻓِﻰ ﺑَﺎﺏِ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺗِﻚَ ﺑِﺼَﻮْﺕِ ﺳَﻴِّﺪِﻯ ﻭَ ﺳَﻨَﺪِﻯ ﺍﻟﺸَّﻴْﺦِ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﻘَﺎﺩِﺭِ ﺍﻟْﻜَﻴْﻠﺎَﻧِﻰ ﻭَ ﻧِﺪَٓﺍﺋِﻪِ ﺍﻟْﻤَﻘْﺒُﻮﻝِ ﺍﻟْﻤَﺎْﻧُﻮﺱِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟْﺒَﻮَّﺍﺏِ ٭ ﺑِﻴَﺎ ﻣَﻦْ ﻭَﺳِﻌَﺖْ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻣَﻠَﻜُﻮﺕُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﻀُﺮُّﻩُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﻨْﻔَﻌُﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﻐْﻠِﺒُﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﻌْﺰُﺏُ ﻋَﻨْﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﻮُٔﺩُﻩُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳَﺴْﺘَﻌِﻴﻦُ ﺑِﺸَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺸْﻐِﻠُﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ﻋَﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺸْﺒِﻬُﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﻌْﺠِﺰُﻩُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﺍِﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺣَﺘَّﻰ ﻟﺎَ ﺗَﺴْﺌَﻠَﻨِﻰ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﺧِﺬٌ ﺑِﻨَﺎﺻِﻴَﺔِ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻣَﻘَﺎﻟِﻴﺪُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍْﻟﺎَﻭَّﻝُ ﻗَﺒْﻞَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺍْﻟﺎَﺧِﺮُ ﺑَﻌْﺪَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺍﻟﻈَّﺎﻫِﺮُ ﻓَﻮْﻕَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻦُ ﺩُﻭﻥَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﺎﻫِﺮُ ﻓَﻮْﻕَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﺍِﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍِﻧَّﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻣُﺤِﻴﻄًﺎ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺑَﺼِﻴﺮًﺍ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﺷَﻬِﻴﺪًﺍ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺭَﻗِﻴﺒًﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﻟَﻄِﻴﻔًﺎ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻭَ ﺧَﺒِﻴﺮًﺍ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﺍِﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏِ ﻭَ ﺍﻟْﺨَﻄِٓﻴﺌَﺎﺕِ ﺣَﺘَّﻰ ﻟﺎَ ﺗَﺴْﺌَﻠَﻨِﻰ ﻋَﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﺍِﻧَّﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ٭

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍِﻧِّٓﻰ ﺍَﻋُﻮﺫُ ﺑِﻌِﺰَّﺓِ ﺟَﻠﺎَﻟِﻚَ ﻭَ ﺑِﺠَﻠﺎَﻝِ ﻋِﺰَّﺗِﻚَ ﻭَ ﺑِﻘُﺪْﺭَﺓِ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻚَ ﻭَ ﺑِﺴُﻠْﻄَﺎﻥِ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘَﻄِﻴﻌَﺔِ ﻭَ ﺍْﻟﺎَﻫْﻮَٓﺍﺀِ ﺍﻟﺮَّﺩِّﻳَّﺔِ ٭ ﻳَﺎ ﺟَﺎﺭَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺠِﻴﺮِﻳﻦَ ﺍَﺟِﺮْﻧِﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻬَﻮَﺍﺕِ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻧِﻴَّﺔِ ﻭَﻃَﻬِّﺮْﻧِﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘَﺎﺫُﻭﺭَﺍﺕِ ﺍﻟْﺒَﺸَﺮِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺻَﻔِّﻨِﻰ ﺑِﺤُﺐِّ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ﺑِﺎﻟْﻤُﺤَﺒَّﺔِ ﺍﻟﺼِّﺪِّﻳﻘِﻴَّﺔِ ﻣِﻦْ ﺻَﺪَٓﺍﺀِ ﺍﻟْﻐَﻔْﻠَﺔِ ﻭَ ﺍَﻭْﻫَﺎﻡِ ﺍﻟْﺠَﻬْﻞِ ﺣَﺘَّﻰ ﺗَﻔْﻨَﻰ ﺍْﻟﺎَﻧَﺎﻧِﻴَّﺔُ ﻭَ ﻳَﺒْﻘَﻰ ﺍﻟْﻜُﻞُّ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻏَﺮْﻗًﺎ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓِﻰ ﺑَﺤْﺮِ ﻣِﻨَّﺔِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﻨْﺼُﻮﺭِﻳﻦَ ﺑِﺴَﻴْﻒِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺤْﻈُﻮﻇِﻴﻦَ ﺑِﻌِﻨَﺎﻳَﺔِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺤْﻔُﻮﻇِﻴﻦَ ﺑِﺤِﻤَﺎﻳَﺔِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﺎﻏِﻞٍ ﻳُﺸْﻐِﻞُ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ٭ ﻓَﻴَﺎ ﻧُﻮﺭَ ﺍْﻟﺎَﻧْﻮَﺍﺭِ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢَ ﺍْﻟﺎَﺳْﺮَﺍﺭِ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻣُﺪَﺑِّﺮَ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻠِﻚُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺰِﻳﺰُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﻬَّﺎﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﻔَّﺎﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﻠﺎَّﻡَ ﺍﻟْﻐُﻴُﻮﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻘَﻠِّﺐَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ ﻭَ ﺍْﻟﺎَﺑْﺼَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺘَّﺎﺭَ ﺍﻟْﻌُﻴُﻮﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﻔَّﺎﺭَ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏِ ٭ ﺍِﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﺫُﻧُﻮﺑِﻰ ٭ ﻭَ ﺍﺭْﺣَﻢْ ﻣَﻦْ ﺿَﺎﻗَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍْﻟﺎَﺳْﺒَﺎﺏُ ﻭَ ﻏُﻠِّﻘَﺖْ ﺩُﻭﻧَﻪُ ﺍْﻟﺎَﺑْﻮَﺍﺏُ ﻭَ ﺗَﻌَﺴَّﺮَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺳُﻠُﻮﻙُ ﻃَﺮِﻳﻖِ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟﺼَّﻮَﺍﺏِ ﻭَ ﺍﻧْﺼَﺮَﻣَﺖْ ﺍَﻳَّﺎﻣُﻪُ ﻭَ ﻧَﻔْﺴُﻪُ ﺭَﺍﺗِﻌَﺔٌ ﻓِﻰ ﻣَﻴَﺎﺩِﻳﻦِ ﺍﻟْﻐَﻔْﻠَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻌْﺼِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺩَﻧِﻰِّ ﺍْﻟﺎِﻛْﺘِﺴَﺎﺏِ ٭ ﻓَﻴَﺎ ﻣَﻦْ ﺍِﺫَﺍ ﺩُﻋِﻰَ ﺍَﺟَﺎﺏَ ﻭَ ﻳَﺎ ﺳَﺮِﻳﻊَ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏِ ٭ ﻭَ ﻳَﺎ ﻛَﺮِﻳﻢُ ﻳَﺎ ﻭَﻫَّﺎﺏُ ﺍِﺭْﺣَﻢْ ﻣَﻦْ ﻋَﻈُﻢَ ﻣَﺮَﺿُﻪُ ﻭَ ﻋَﺰَّ ﺷِﻔَٓﺎﺋُﻪُ ﻭَ ﺿَﻌُﻔَﺖْ ﺣِﻴﻠَﺘُﻪُ ﻭَ ﻗَﻮِﻯَ ﺑَﻠﺎَٓﺋُﻪُ ﻭَ ﺍَﻧْﺖَ ﻣَﻠْﺠَﺌُﻪُ ﻭَ ﺭَﺟَٓﺎﺋُﻪُ ٭

ﺍِﻟَﻬِﻰ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺍَﺭْﻓَﻊُ ﺑَﺜِّﻰ ﻭَ ﺣُﺰْﻧِﻰ ﻭَ ﺷِﻜَﺎﻳَﺘِﻰ ٭ ﺍِﻟَﻬِﻰ ﺣُﺠَّﺘِﻰ ﺣَﺎﺟَﺘِﻰ ﻭَ ﻋُﺪَّﺗِﻰ ﻓَﺎﻗَﺘِﻰ ﻭَ ﺍﻧْﻘِﻄَﺎﻉُ ﺣِﻴﻠَﺘِﻰ ٭ ﺍِﻟَﻬِﻰ ﻗَﻄْﺮَﺓٌ ﻣِﻦْ ﺑِﺤَﺎﺭِ ﺟُﻮﺩِﻙَ ﺗُﻐْﻨِﻴﻨِﻰ ﻭَ ﺫَﺭَّﺓٌ ﻣِﻦْ ﺗَﻴَّﺎﺭِ ﻋَﻔْﻮِﻙَ ﺗَﻜْﻔِﻴﻨِﻰ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻤَﺠِﻴﺪُ ﻳَﺎ ﻣُﺒْﺪِﻯُٔ ﻳَﺎ ﻣُﻌِﻴﺪُ ﻳَﺎ ﻓَﻌَّﺎﻟﺎً ﻟِﻤَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ ٭ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﻨُﻮﺭِ ﻭَﺟْﻬِﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻣَـﻠَﺎَ ﺍَﺭْﻛَﺎﻥَ ﻋَﺮْﺷِﻚَ ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﻘُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﻗَﺪَﺭْﺕَ ﺑِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻭَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﻭَﺳِﻌَﺖْ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﻳَﺎ ﻣُﻐِﻴﺚُ ﺍَﻏِﺜْﻨَﺎ ﻭَ ﺍﻏْﻔِﺮْ ﺟَﻤِﻴﻊَ ﺫُﻧُﻮﺑِﻰ ﻭَ ﺳَﻘَﻄَﺎﺕِ ﻟِﺴَﺎﻧِﻰ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻋُﻤْﺮِﻯ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ


ﻳَﺎ ﺭَﺑِّﻰَ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢَ ﻭَ ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻘِﻰَ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳﻢَ ﻗَﺪْ ﺿَﺎﻉَ ﺑِﺴُﻮﺀِ ﺍِﺧْﺘِﻴَﺎﺭِﻯ ﻋُﻤْﺮِﻯ ﻭَ ﺷَﺒَﺎﺑِﻰ ٭ ﻭَ ﻣَﺎ ﺑَﻘِﻰَ ﻣِﻦْ ﺛَﻤَﺮَﺍﺗِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﻳَﺪِﻯ ﺍِﻟَّﺎ ﺍَﺛَﺎﻡٌ ﻣُﺆْﻟِﻤَﺔٌ ﻣُﺬِﻟَّﺔٌ ﻭَ ﺍَﻟَﺎﻡٌ ﻣُﻀِﺮَّﺓٌ ﻣُﻀِﻠَّﺔٌ ٭ ﻭَ ﻭَﺳَﺎﻭِﺱُ ﻣُﺰْﻋِﺠَﺔٌ ﻣُﻌَﺠِّﺰَﺓٌ ٭ ﻭَ ﺍَﻧَﺎ ﺑِﻬَﺬَﺍ ﺍﻟْﺤَﻤْﻞِ ﺍﻟﺜَّﻘِﻴﻞِ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻠْﺐِ ﺍﻟْﻌَﺎﻟِﻴﻞِ ﻭَ ﺍﻟْﻮَﺟْﻪِ ﺍﻟْﺨَﺠِﻴﻞِ ﻣُﺘَﻘَﺮِّﺏٌ ﺑِﺎﻟْﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟﺴُّﺮْﻋَﺔِ ﻭَ ﺑِﻠَﺎ ﺍِﺧْﺘِﻴَﺎﺭٍ ﻛَﺎَﺑَﺎﺋِﻰ ﻭَ ﺍَﺣْﺒَﺎﺑِﻰ ﻭَ ﺍَﻗَﺎﺭِﺑِﻰ ﻭَ ﺍَﻗْﺮَﺍﻧِﻰ ﺍِﻟَﻰ ﺑَﺎﺏِ ﺍﻟْﻘَﺒْﺮِ ﺑَﻴْﺖِ ﺍﻟْﻮَﺣْﺪَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﻔِﺮَﺍﺩِ ﻓِﻰ ﻃَﺮِﻳﻖِ ﺍَﺑَﺪِ ﺍﻟْﺎَﺑَﺎﺩِ ﻟِﻠْﻔِﺮَﺍﻕِ ﺍﻟْﺎَﺑَﺪِﻯِّ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺪَّﺍﺭِ ﺍﻟْﻔَﺎﻧِﻴَﺔِ ﺍﻟْﻬَﺎﻟِﻜَﺔِ ﺑِﺎﻟْﻴَﻘِﻴﻦِ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻓِﻠَﺔِ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻠَﺔِ ﺑِﺎﻟْﻤُﺸَﺎﻫَﺪَﺓِ ٭ ﻭَ ﻟَﺎﺳِﻴَّﻤَﺎ ﺍﻟْﻐَﺪَّﺍﺭَﺓُ ﺍﻟْﻤَﻜَّﺎﺭَﺓُ ﻟِﻤِﺜْﻠِﻰ ﺫِﻯ ﺍﻟﻨَّﻔْﺲِ ﺍﻟْﺎَﻣَّﺎﺭَﺓِ ٭

ﻓَﻴَﺎ ﺭَﺑِّﻰَ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ ﻭَ ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻘِﻰَ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳﻢَ ﺍَﺭَﺍﻧِﻰ ﻋَﻦْ ﻗَﺮِﻳﺐٍ ﻗَﺪْ ﻟَﺒِﺴْﺖُ ﻛَﻔَﻨِﻰ ﻭَ ﺭَﻛِﺒْﺖُ ﺗَﺎﺑُﻮﺗِﻰ ﻭَ ﻭَﺩَﻋْﺖُ ﺍَﺣْﺒَﺎﺑِﻰ ﻭَ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﺖُ ﺍِﻟَﻰ ﺑَﺎﺏِ ﻗَﺒْﺮِﻯ ٭ ﻓَﺎُﻧَﺎﺩِﻯ ﻓِﻰ ﺑَﺎﺏِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺍَﻟْﺎَﻣَﺎﻥَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥَ ﻳَﺎ ﺣَﻨَّﺎﻥُ ﻳَﺎ ﻣَﻨَّﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨِﻰ ﻣِﻦْ ﺧَﺠَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟْﻌِﺼْﻴَﺎﻥِ ٭

ﺍَﻩْ! ﻛَﻔَﻨِﻰ ﻋَﻠَﻰ ﻋُﻨُﻘِﻰ ﻭَ ﺍَﻧَﺎ ﻗَﺎﺋِﻢٌ ﻋِﻨْﺪَ ﺭَﺍْﺱِ ﻗَﺒْﺮِﻯ ﺍَﺭْﻓَﻊُ ﺭَﺍْﺳِﻰ ﺍِﻟَﻰ ﺑَﺎﺏِ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺍُﻧَﺎﺩِﻯ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥَ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﻦُ ﻳَﺎ ﺣَﻨَّﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨِﻰ ﻣِﻦْ ﺛِﻘْﻞِ ﺣَﻤْﻞِ ﺍﻟْﻌِﺼْﻴَﺎﻥِ ٭

ﺍَﻩْ! ﺍَﻧَﺎ ﻣُﻠْﺘَﻒٌّ ﺑِﻜَﻔَﻨِﻰ ﻭَ ﺳَﺎﻛِﻦٌ ﻓِﻰ ﻗَﺒْﺮِﻯ ﻭَ ﺗَﺮَﻛَﻨِﻰ ﺍﻟْﻤُﺸَﻴِّﻌُﻮﻥَ ٭ ﻭَ ﺍَﻧَﺎ ﻣُﻨْﺘَﻈِﺮٌ ﻟِﻌَﻔْﻮِﻙَ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻭَ ﻣُﺸَﺎﻫِﺪٌ ﺑِﺎَﻥْ ﻟَﺎ ﻣَﻠْﺠَﺄَ ﻭَ ﻟَﺎ ﻣَﻨْﺠَﺄَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ٭ ﻭَ ﺍُﻧَﺎﺩِﻯ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﺿِﻴﻖِ ﺍﻟْﻤَﻜَﺎﻥِ ﻭَ ﻣِﻦْ ﻭَﺣْﺸَﺔِ ﺍﻟْﻌِﺼْﻴَﺎﻥِ ٭ ﻭَ ﻣِﻦْ ﻗُﺒْﺢِ ﻭَﺟْﻪِ ﺍﻟْﺎَﺛَﺎﻡِ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﻦُ ﻳَﺎ ﺣَﻨَّﺎﻥُ ﻳَﺎ ﻣَﻨَّﺎﻥُ ﻳَﺎ ﺩَﻳَّﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨِﻰ ﻣِﻦْ ﺭَﻓَﺎﻗَﺔِ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏِ ﻭَ ﺍﻟْﻌِﺼْﻴَﺎﻥِ ٭

ﺍِﻟَﻬِﻰ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻚَ ﻣَﻠْﺠَﺄِﻯ ﻭَ ﻭَﺳِﻴﻠَﺘِﻰ ﻭَ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺍَﺭْﻓَﻊُ ﺑَﺜِّﻰ ﻭَ ﺣُﺰْﻧِﻰ ﻭَ ﺷِﻜَﺎﻳَﺘِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻘِﻰَ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳﻢَ ﻭَ ﻳَﺎ ﺭَﺑِّﻰَ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ ﻭَ ﻳَﺎ ﺳَﻴِّﺪِﻯ ﻳَﺎ ﻣَﻮْﻟَﺎﻯَ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗُﻚَ ﻭَ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋُﻚَ ﻭَ ﻋَﺒْﺪُﻙَ ﺍﻟْﻌَﺎﺻِﻰ ﺍﻟْﻌَﺎﺟِﺰُ ﺍﻟﻐَﺎﻓِﻞُ ﺍﻟْﺠَﺎﻫِﻞُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻞُ ﺍﻟﺬَّﻟِﻴﻞُ ﺍﻟْﻤُﺴِﻰﺀُ ﺍﻟْﻤُﺴِﻦُّ ﺍﻟﺸَّﻘِﻰُّ ﺍﻟْﺎَﺑِﻖُ ﻗَﺪْ ﻋَﺎﺩَ ﺑَﻌْﺪَ ﺍَﺭْﺑَﻌِﻴﻦَ ﺳَﻨَﺔً ﺍِﻟَﻰ ﺑَﺎﺑِﻚَ ﻣُﻠْﺘَﺠِﺄً ﺍِﻟَﻰ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻣُﻌْﺘَﺮِﻓًﺎ ﺑِﺎﻟﺬُّﻧُﻮﺏِ ﻭَ ﺍﻟْﺨَﻄِﻴﺌَﺎﺕِ ٭ ﻣُﺒْﺘَﻠًﻰ ﺑِﺎﻟْﺎَﻭْﻫَﺎﻡِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺳْﻘَﺎﻡِ ﻣُﺘَﻀَﺮِّﻋًﺎ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ٭ ﻓَﺎِﻥْ ﺗَﻘْﺒَﻞْ ﻭَ ﺗَﻐْﻔِﺮْ ﻭَ ﺗَﺮْﺣَﻢْ ﻓَﺎَﻧْﺖَ ﻟِﺬَﺍﻙَ ﺍَﻫْﻞٌ ﻭَ ﺍَﻧْﺖَ ﺍَﺭْﺣَﻢُ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَّﺎ ﻓَﺎَﻯُّ ﺑَﺎﺏٍ ﻳُﻘْﺼَﺪُ ﻏَﻴْﺮُ ﺑَﺎﺑِﻚَ ٭ ﻭَ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟﺮَّﺏُّ ﺍﻟْﻤَﻘْﺼُﻮﺩُ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﺍﻟْﻤَﻌْﺒُﻮﺩُ ٭ ﻭَ ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍَﻧْﺖَ ﻭَﺣْﺪَﻙَ ﻟَﺎ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻚَ ٭ ﺍَﺧِﺮُ ﺍﻟْﻜَﻠَﺎﻡِ ﺍَﺷْﻬَﺪُ ﺍَﻥْ ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ٭ ﻭَ ﺍَﺷْﻬَﺪُ ﺍَﻥَّ ﻣُﺤَﻤّﺪًﺍ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ٭


... ﻓَﻬَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺤَﻘَﺎﺋِﻖُ ﺍﻟْﻌِﺸْﺮُﻭﻥَ (١) ﺍﻟْﻤُﺘَﻤَﺎﺯِﺟَﺔُ ﻛَﺄَﻟْﻮَﺍﻥِ ﺍﻟْﻘَﻮْﺱِ ﺍﻟْﻘُﺰَﺡِ ﻭَ ﻛَﺎﻟﺪَّﻭَﺍﺋِﺮِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺪَﺍﺧِﻠَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺘَّﺤِﺪَﺓِ ﺍﻟْﻤَﺮْﻛَﺰِ، ﺍَﻳَﺎﺕٌ ﻧَﻴِّﺮَﺍﺕٌ ﺗَﺪُﻝُّ ﺑِﺎﻟﻀَّﺮُﻭﺭَﺓِ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻥَّ ﻟِﻬَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ٭

ﺭَﺑًّﺎ ﻗَﺪِﻳﻤًﺎ ﻭَﺍﺟِﺐَ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺩِ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ ﻣُﺮِﻳﺪًﺍ ﻗَﺪِﻳﺮًﺍ ﺭَﺣْﻤَﺎﻧًﺎ ﺭَﺣِﻴﻤًﺎ ﺭَﺯَّﺍﻗًﺎ ﻛَﺮِﻳﻤًﺎ ﻗَﺎﺩِﺭًﺍ ﻏَﻨِﻴًّﺎ ﺣَﻴًّﺎ ﻗَﻴُّﻮﻣًﺎ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺧَﺒِﻴﺮًﺍ ﺩَﺍﺋِﻤًﺎ ﺑَﺎﻗِﻴًﺎ ﻣَﻌْﺒُﻮﺩًﺍ ٭ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ٭ ﻳُﺠِﻴﺐُ ﺍﻟْﻤُﻀْﻄَﺮَّ ﺍِﺫَﺍ ﺩَﻋَﺎﻩُ ٭ ﻣَﻠْﺠَﺄُ ﺍﻟْﺨَﺎﺋِﻔِﻴﻦَ ٭ ﻏِﻴَﺎﺙُ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻐِﻴﺜِﻴﻦَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕُ ﻇِﻠَﺎﻝُ ﺍَﻧْﻮَﺍﺭِﻩِ ﻭَ ﺗَﺠَﻠِّﻴَﺎﺕُ ﺍَﺳْﻤَﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﺍَﺛَﺎﺭُ ﺍَﻓْﻌَﺎﻟِﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺑِﺬِﻛْﺮِﻩِ ﺗَﻄْﻤَﺌِﻦُّ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏُ ٭ ﻭَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺗُﺮْﺟَﻊُ ﺍﻟْﺎُﻣُﻮﺭُ ٭ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺠِﻦَّ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺲَ ﻟِﻴَﻌْﺒُﺪُﻭﻩُ ٭ ﻧَﻈَّﻢَ ﺍﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﺑِﻘَﻮَﺍﻧِﻴﻦِ ﻗَﻀَﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﻗَﺪَﺭِﻩِ٭

ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻮَﺟِﺐُ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺩِ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪُ ﺍﻟْﺎَﺣَﺪُ ﺍﻟْﻜَﺎﻣِﻞُ ﺍﻟْﻤُﻄْﻠَﻖُ ﻓِﻰ ﺫَﺍﺗِﻪِ ﻭَ ﺻِﻔَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺍَﻓْﻌَﺎﻟِﻪِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻄِﻴﻒُ ﺍﻟْﺨَﺒِﻴﺮُ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﺒَﺼِﻴﺮُ٭


﴿(١)ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺜﻨﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ :٧٢-٧٤﴾

(٢) ... ﻓَﺎﻟْﻜَﺎﺋِﻨَﺎﺕُ ﺷَﺠَﺮَﺓٌ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﻨَﺎﺻِﺮُ ﺍَﻋْﻀَﺎﺋُﻬَﺎ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕُ ﺍَﻭْﺭَﺍﻗُﻬَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮَﺍﻧَﺎﺕُ ﺍَﺯَﺍﻫِﻴﺮُﻫَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻧَﺎﺳِﻰُّ ﺛَﻤَﺮَﺍﺗُﻬَﺎ ... ﻭَ ﺍَﺿْﻮَﺃُ ﺛَﻤَﺮَﺍﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﻧْﻮَﺭُﻫَﺎ ﻭَ ﺍَﻭْﻟَﺎﻫَﺎ ﻭَ ﺍَﺟْﻠَﺎﻫَﺎ ﻭَ ﺍَﺣْﺴَﻨُﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﻋْﻈَﻤُﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﻛْﺮَﻣُﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﺷْﺮَﻓُﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﻟْﻄَﻔُﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﺟْﻤَﻌُﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﻧْﻔَﻌُﻬَﺎ ﻫُﻮَ ٭

ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﺎﻟَﺎﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﺳَﻴِّﺪُ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ ﻭَ ﺍِﻣَﺎﻡُ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ﻭَ ﺣَﺒِﻴﺐُ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭ ﺻَﺎﺣِﺐُ ﺍﻟْﻤِﻌْﺮَﺍﺝِ ﻭَ ﻣَﺎ ﺯَﺍﻍَ ﺍﻟْﺒَﺼَﺮُ ٭ ﻭَ ﻣَﻦْ ﺍِﻧْﺸَﻖَّ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮُ ٭ ﻭَ ﻛَﻠَّﻤَﻪُ ﺍﻟﻀَّﺐُّ ﻭَ ﺍﻟﻈَّﺒْﻰُ ﻭَ ﺍﻟﺬِّﺋْﺐُ ﻭَ ﺍﻟْﺠِﺬْﻉُ ﻭَ ﺍﻟﺬِّﺭَﺍﻉُ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﻤَﻞُ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﺒَﻞُ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺠَﺮُ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﺪَﺭُ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮُ ٭ ﻭَ ﻧَﺒَﻊَ ﺍﻟْﻤَﺎﺀُ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﺍَﺻَﺎﺑِﻌِﻪِ ﻛَﺎﻟْﻜَﻮْﺛَﺮِ ٭ ﺍَﻓْﻀَﻞُ ﺍﻟْﺨَﻠَﺎﺋِﻖِ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻧِﻴَّﺔِ ٭ ﻭَ ﻃُﻮﺭُ ﺍﻟﺘَّﺠَﻠِّﻴَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻧِﻴَّﺔِ ٭ ﻭَ ﻣَﻬْﺒَﻂُ ﺍﻟْﺎَﺳْﺮَﺍﺭِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺎﻧِﻴَّﺔِ ٭ ﻭَ ﻗَﺎﺋِﺪُ ﺭَﻛْﺐِ ﺍﻟْﺎَﻧْﺒِﻴَﺎﺀِ ﻭَ ﺍﻟﺼِّﺪِّﻳﻘِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍَﻓْﻀَﻞُ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ٭ ﺣَﺎﻣِﻞُ ﺍﻟﻠِّﻮَﺍﺀِ ﺍﻟْﻌِﺰِّ ﺍﻟْﺄَﻋْﻠَﻰ ﺑِﺎﻟﺘَّﻮْﺣِﻴﺪِ ٭ ﻭَ ﻣَﺎﻟِﻚُ ﺍَﺯِﻣَّﺔِ ﺍﻟْﻤَﺠْﺪِ ﺍﻟْﺎَﺳْﻨَﻰ ﺑِﺎﻟْﺎِﺳْﻠَﺎﻡِ ٭ ﺷَﺎﻫِﺪُ ﺍَﺳْﺮَﺍﺭِ ﺍﻟْﺎَﺯَﻝِ ٭ ﻭَ ﻣُﺸَﺎﻫِﺪُ ﺍَﻧْﻮَﺍﺭِ ﺍﻟﺴَّﻮَﺍﺑِﻖِ ﺍﻟْﺎُﻭَﻝِ ٭ ﻭَ ﺗَﺮْﺟُﻤَﺎﻥُ ﻟِﺴَﺎﻥِ ﺍﻟْﻘِﺪَﻡِ ٭ ﻭَ ﻣَﻨْﺒَﻊُ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻭَ ﺍﻟْﺤِﻠْﻢِ ﻭَ ﺍﻟْﺤِﻜَﻢِ،

﴿(٢) ﺍﺿﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺜﻨﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ: ٢٥٠﴾

ﺍَﻟْﻤُﺘَﺤَﻘِّﻖُ ﺑِﺎَﻋْﻠَﻰ ﺭُﺗَﺐِ ﺍﻟْﻌُﺒُﻮﺩِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺘَﺨَﻠِّﻖُ ﺑِﺎﻟْﺎَﺧْﻠَﻖِ ﺍﻟْﺎِﺻْﻄِﻔَﺎﺋِﻴَّﺔِ ﺍَﻟْﺨَﻠِﻴﻞُ ﺍﻟْﺎَﻋْﻈَﻢُ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺒِﻴﺐُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍَﻓْﻀَﻞُ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍَﺯْﻛَﻰ ﺍﻟﺘَّﺤِﻴَّﺎﺕِ ﻭَ ﺍَﻋْﻠَﻰ ﺍﻟْﺒَﺮَﻛَﺎﺕِ ﻣَﺎ ﺩَﺍﻡَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ٭

ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺒَﺎﻗِﻰ

ﺣَﻜِﻴﻢُ ﺍﻟْﻘَﻀَﺎﻳَﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻓِﻰ ﻗَﺒْﺾِ ﺣُﻜْﻤِﻪِ٭

ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻜَﻢُ ﺍﻟْﻌَﺪْﻝُ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀُ

ﻋَﻠِﻴﻢُ ﺍﻟْﺨَﻔَﺎﻳَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﻐُﻴُﻮﺏِ ﻓِﻰ ﻣُﻠْﻜِﻪِ٭

ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻘَﺎﺩِﺭُ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮﻡُ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵُ ﻭَ ﺍﻟﺜَّﺮَﺍﺀُ

ﻟَﻄِﻴﻒُ ﺍﻟْﻤَﺰَﺍﻳَﺎ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﻘُﻮﺵِ ﻓِﻰ ﺻُﻨْﻌِﻪِ٭

ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻔَﺎﻃِﺮُ ﺍﻟْﻮَﺩُﻭﺩُ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻌِﺰُّ ﻭَ ﺍﻟْﻜِﺒْﺮِﻳَﺎﺀُ

ﺑَﺪِﻳﻊُ ﺍﻟْﺒَﺮَﺍﻳَﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻣِﻦْ ﻧَﻘْﺶِ ﺻُﻨْﻌِﻪِ٭

ﻫُﻮَ ﺍﻟﺪَّﺍﺋِﻢُ ﺍﻟْﺒَﺎﻗِﻰ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻘَﺎﺀُ

ﻛَﺮِﻳﻢُ ﺍﻟْﻌَﻄَﺎﻳَﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻣِﻦْ ﺭَﻛْﺐِ ﺿَﻴْﻔِﻪِ ٭

ﻫُﻮَ ﺍﻟﺮَّﺯَّﺍﻕُ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﻰ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻭَ ﺍﻟﺜَّﻨَﺎﺀُ

ﺟَﻤِﻴﻞُ ﺍﻟْﻬَﺪَﺍﻳَﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻣِﻦْ ﻧَﺴْﺞِ ﻋِﻠْﻤِﻪِ ٭

ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﻖُ ﺍﻟْﻮَﺍﻓِﻰ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺠُﻮﺩُ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﻄَﺎﺀُ

ﺳَﻤِﻴﻊُ ﺍﻟﺸَّﻜَﺎﻳَﺎ ﻭَ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ ﻟِﺨَﻠْﻘِﻪِ ٭

ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳﻢُ ﺍﻟﺸَّﺎﻓِﻰ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺸُّﻜْﺮُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻨَﺎﺀُ

ﻏَﻔُﻮﺭُ ﺍﻟْﺨَﻄَﺎﻳَﺎ ﻭَ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏِ ﻟِﻌَﺒْﺪِﻩِ ٭

ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻔَّﺎﺭُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻌَﻔْﻮُ ﻭَ ﺍﻟﺮِّﺿَﺎﺀُ

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍَﻧْﻮَﺍﺭِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﻫَﺬِﻩِ

ﺍﻟْﻤَﺠْﻤُﻮﻋَﺔِ ﻣِﻦْ ﺍَﺳْﻤَﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﺍَﻳَﺎﺗِﻪِ ﺗَﻘَﺒَّﻞْ ﻣِﻨَّﺎ ﻭَ ﻣِﻦْ

ﻃَﻠَﺒَﺔِ ﺭَﺳَﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺑِﺎَﺣْﺴَﻦِ ﺍﻟْﻘَﺒُﻮﻝِ ﻭَ ﺍﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ

ﻭَ ﺍﺟْﻌَﻠْﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﺍَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﺍَﻣِﻴﻦ ٭