Nurpedia:Yardım

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Turker (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 20.00, 19 Ekim 2022 tarihli sürüm (→‎Tefe'ül)
(fark) ← Önceki hâli | Güncel sürüm (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bu sayfada maddeler, kullanıcılar, wiki metin formatları, tartışmalar vb. gibi Nurpedia ile ilgili temel konularda bilgi verilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular[düzenle]

Nurpedia hakkında akla gelebilecek soruları Sıkça Sorulan Sorular sayfasında bulabilirsiniz. Eğer sizin de sorularınız var ve bunların cevaplarının bu sayfada yer almasını istiyorsanız Sıkça Sorulan Sorular Tartışma sayfasına ekleyebilirsiniz.

Genel Prensipler[düzenle]

Nurpedia'nın genel düsturlarını Genel Prensipler sayfasında bulabilirsiniz. Tavsiye ve sorularınızı Genel Prensipler Tartışma sayfasına ekleyebilirsiniz.

Kullanıcılar[düzenle]

Nurpedia'da 4 seviye kullanıcı vardır:

 1. Kullanıcı: Nurpedia'dan yalnızca okuyucu olarak yararlanır. Çerezleri saklanır.
 2. Yazar: Yeni madde oluşturabilir ve mevcut maddelere katkı sağlayabilir. Bu kullanıcılar Risale-i Nur'a vâkıf, okumuş ve halen okuyan, Risale-i Nur prensiplerini kabul edip bunlara riayet eden ve şahs-ı manevi ile beraber hareket edebilen kişilerdir. Yazar seviyesinde kullanıcılık ancak başka bir yazarın referansıyla mümkündür. Nurpedia'daki bilgilerin doğruluğunun ve istikametinin muhafazası için bu kural getirilmiştir.
 3. Musahhih: Madde silme, bazı önemli konularda oylamaya katılma vb. gibi daha geniş tasarruf dairesi olan kullanıcılardır.
 4. Hâdim: Nurpedia sitesinin idaresi vb. işlerle ilgilenen kullanıcılardır.

Yeni bir hesap Hesap Oluşturma sayfasından oluşturulabilir. Kullanıcı adımızı seçerken dikkatli oluyoruz, zira sonradan değiştiremiyoruz. Güncel e-postanızı belirtmenizi rica ediyoruz. İlk hesap oluşturulduğunda "Okur" seviyesinde kullanıcılık verilir. Her kullanıcının kendi sayfası olur. Buraya yazılan bilgileri herkesin görebildiği unutulmamalıdır. Nurpedia genel prensiplerine kendi özel sayfanızda da riayet etmelisiniz.

Kullanıcı haklarını Kullanıcı Hakları Sayfasında görebilirsiniz.

Tartışma Sayfaları[düzenle]

Her sayfanın bir de tartışma sayfası vardır. Bir madde, kullanıcı vb hakkında düşüncelerimizi, tekliflerimizi, itirazlarını vb. bu sayfalara yazabiliriz.

İmza Atma[düzenle]

Herhangi bir tartışma sayfasında tarih, saat ve kullanıcı ismimizi imza şeklinde eklemek için yazımızın sonuna ~~~~ eklemeyi unutmuyoruz.

İstişare[düzenle]

Bazen bazı konularda ortak bir karar alınması gerekebilir. Bu amaçla Nurpedia tarafından özel bir sayfa açılabilir, görüşlerimizi belirtmemiz ve bazen oy vermemiz gerekebilir. Karar alınmadan önce teklifinizi belirtip katkıda bulunmaktan çekinmeyin ve karar alındıktan (sizin teklifiniz kabul edilmesi bile) lütfen sonra bu doğrultuda hareket edin.

Nurpedia'nın Kısımları[düzenle]

Nurpedia aşağıdaki kısımlardan oluşur:

 • Ana Sayfa: Nurpedia.org, Nurpedia.com veya Nurpedia.net sitelerine giriş yapıldığında açılan sayfadır. Nurpedia hakkında kısa bilgi, mevcut madde sayısı, Risale-i Nur'dan ilgili iki alıntı, 9 ana madde türünden örnekler ve bağlantıları ve ekranın sol tarafından sıkça kullanılan sayfalara kısayolları içerir. Ana Sayfada şu an için bir değişiklik yapmayın. İleride belli aralıklarla (günlük, haftalık veya aylık olarak) değişik örnek maddeler ve günün vecizesi gibi kısımlar eklenecektir.
 • Kuran alanı: Teknik sebeplerle Kur'an yerine Kuran adını vermek zorunda kaldığımız bu alanda (bkz. Kur'an Ana Sayfası) tüm Kur'an-ı Kerim'i bulabilirsiniz. Maddelerde Kur'an ile ilgili atıflar bu alana yapılacaktır. Kuran alanında arama yapmak için arama kutusuna "Kuran:" önekini yazın.
 • Risale alanı: Bediüzzaman hazretlerinin telif ettiği tüm eserleri, okuduğu tüm evradları ve derlediği 33 Hadis-i Şerifi bu alanda bulabilirsiniz (bkz. Risale Ana Sayfası). Maddelerde Risaleler ile ilgili atıflar bu alana yapılacaktır. Risale alanında arama yapmak için arama kutusuna "Risale:" önekini yazın.
 • Nurpedia alanı: Yardım, Sıkça Sorulan Sorular, Genel Prensipler vb. gibi Nurpedia özel sayfalarıdır. Nurpedia alanı araması yapmak için arama kutusuna "Nurpedia:" önekini yazın.
 • Özel alanı: Siteyle ilgili özel sayfalardır. Özel sayfa araması yapmak için arama kutusuna "Özel:" önekini yazın.
 • Kategori alanı: Kategori sayfalarıdır. Kategori araması yapmak için arama kutusuna "Kategori:" önekini yazın.
 • Maddeler: Risale-i Nur ilgili her hususu bulabileceğiniz sayfalardır. Madde adı arama kutusuna doğrudan yazılarak mevcut maddelere ulaşılabilir.
 • Dosyalar: Nurpedia'ya eklenmiş dosyaları bulabileceğiniz sayfalardır. Dosya araması yapmak için arama kutusuna "Dosya:" önekini yazın.

Maddeler[düzenle]

Madde Türleri[düzenle]

Nurpedia'da 9 tür madde vardır.

1. Kur'an maddeleri: Sure ve ayetler hakkındaki maddelerdir. Meryem suresi, Bakara - 123, Ayet'el Kürsî, Müdayene ayeti vb. gibi. Kur'an ile ilgili diğer tüm hususlar mefhum maddesi olarak girilir (İ'caz, Belagat vb.). Bu maddelerde Kur'an'ın ilgili kısımlarına atıflar Kur'an alanındaki ilgili sayfalara yapılır.

Sûre örnek maddesi: Ankebut Suresi

Âyet örnek maddesi: Ankebut-60

2. Esma maddeleri: Cenab-ı Allah'ın (c.c.) Risale-i Nur'da bahsi geçen isimleri (Hayy), sıfatları (Kıdem), şuûnatı (Rahimiyet) ve Cenab-ı Allah'ı tarif eden diğer ifadelerle (Zat-ı Akdes) ilgili maddelerdir. Cenab-ı Allah'ın ef'aliyle vb. ilgili maddeler (Mağfiret vb.) mefhum maddesi olarak girilir.

Esma örnek maddesi: Musavvir

3. Risale maddeleri: Bediüzzaman Said Nursi'nin telif ettiği tüm risale ve parçalar (Sözler, 19. Mektup, Haşir Risalesi vb.) ile okuduğu ve derlediği evrad (Hizb'ül Ekber, Cevşen vb.) hakkındaki maddelerdir. Bu maddelere ilgili risalenin/parçanın tamamı eklenmez, Risale alanında ilgili sayfaya yönlendirilir.

Risale örnek maddesi: Onuncu Söz

4. Şahıs maddeleri: Risale-i Nur'da bahsi geçen şahıs ve şahs-ı manevilerle ilgili maddelerdir. Şahıs maddelerine Peygamberler, Ssahabeler, Alimler, tarihi şahsiyetler, Üstadımızın talebeleri, Ruhaniler; şahs-ı manevi maddelerine ise cemaatler, cemiyetler, kurumlar, aşiretler örnek verilebilir. Diğer maddelerde olduğu gibi yoruma açık, doğruluğu kesin olmayan, şahsi görüş içeren ifadeler kullanılmaz. Bir şahıs hakkında lüzumundan fazla fotoğraf eklenmemelidir. Hakkında farklı görüşler olanlar, özellikle müslümanlar ve dini şahsiyetler hakkında övücü ve yerici ifadeler kullanmaktan sakınılır. Şahıslar, hususan nur dostları ve talebeleri hakkında hatıra eklemekten sakınılır. Risale-i Nur'da bahsedilmeyen şahıslar hakkında madde eklenmez. Peygamberimizle ilgili madde isminde Hz. ve (sav) ifadeleri, diğer peygamberlerle ilgili madde isimlerinde (as) ifadesi, Hulefa-i Râşidîn madde isimlerinde (ra) ifadesi kullanılmıştır, diğer madde başlıklarında ilgili şahısların sadece tam ismi yer alır. Ancak metin içinde İslami edebin gerektirdiği ifadeler kullanılır.

Şahıslar

Peygamberler (as) (Örnek madde: İlyas (as))

Sahabeler (ra) (Örnek madde: Ebu Hüreyre)

Alimler (Örnek madde: Hüseyin-i Cisri)

Üstadımıza ve Risale-i Nur'a dost ve talebeler (Örnek madde: Ali Osman Öztop)

Ruhaniler

Diğer

Şahs-ı Maneviler

Cemaatler, cemiyetler

Devletler

Kuruluşlar (Örnek madde: Dar-ül Hikmet-il İslamiye)

Kavimler, aşiretler vb.

Diğer

5. Yer maddeleri: Risale-i Nur'da bahsi geçen yer ve coğrafi mekanlarla ilgili maddelerdir. Kıtalar, Ülkeler (coğrafi manada), şehirler, köyler, dağlar vb. gibi.

Yer örnek maddesi: Nis

6. Hadise maddeleri: Risale-i Nur'da bahsi geçen olaylarla ilgili maddelerdir. 2. Cihan harbi vb. gibi.

Hadise örnek maddesi: Cemel Vak'ası

7. Mefhum maddeleri: Risale-i Nur'da bahsi geçen kavramlarla ve diğer 8 madde kategorisinden hiçbirine girmeyen konular hakkındadır. Çok büyük çeşitlilik gösterdiğinden tam olarak gruplandırmak mümkün değildir. Nurpedia'nın en büyük kısmını bu tür maddeler oluşturur.

Mefhum örnek maddesi: Adalet

8. Eser maddeleri: Risale-i Nur'da bahsi geçen eser, kitap vb. ile ilgili maddelerdir. Mizan-ı Şarani vb. gibi.

Eser örnek maddesi: Risale-i Hamidiye

9. Nesne maddeleri: Risale-i Nur'da bahsi geçen şuur sahibi olmayan canlılar (hayvan ve bitki) ile cansız nesnelerle (gezegenler, unsurlar vb.) ilgili maddelerdir.

Nesne örnek maddesi: Kedi

Bir konunun belli bir madde türüne girdiğinden emin olunamıyorsa mefhum maddesi olarak oluşturulur.

Yeni Madde Sayfası Oluşturma[düzenle]

 • Yalnız Risale-i Nur'da (ya da Said Nursi'nin telif ettiği diğer eserlerde) bahsi geçen konulara dair madde oluşturuyoruz. Mesela Üstad hazretlerini hayattayken ziyaret etmiş, ama ismi Risale-i Nur'da geçmeyen kişiler hakkında madde oluşturmuyoruz.
 • Oluşturmak istediğimiz maddenin daha önce başkası tarafından oluşturulup oluşturulmadığını araştırıyoruz. Bunun için arama kutusunu ya da gelişmiş aramayı kullanıyoruz. Oluşturmak istediğimiz madde başka bir isim altında açılmış olabilir, bu yüzden tüm ihtimalleri aramaya dahil ediyoruz.
 • Daha önce oluşturulmadığından emin olduktan sonra madde adına karar veriyoruz.
 • Kişi adları için isim-soy isim, yer adları için Risalelerde geçtiği şekli vb. tercih ediyoruz.
 • Birbirine çok yakın konuları ayrı madde olacak kadar kapsamlı değillerse tek madde altında topluyoruz. Mesela "Adalet" ve "Adaletli" başlıklarını "Adalet" başlığı altında tek madde olarak topluyoruz. Nurpedia bir ansiklopedidir, lügat değil. Her kelimenin olması gerekmiyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın "Adl" ve "Âdil" isimleri için ayrı maddeler oluşturuyoruz.
 • Madde adında şapka (^) kullanmıyoruz.
 • Arapça "el" takısı içeren kelimeler için "Dar-ül Hikmet-il İslamiye" misalindeki kalıbı kullanıyoruz, yani üstten virgülden sakınıyoruz.
 • Madde birden fazla kelimeden oluşuyorsa her kelimeye büyük harfle başlıyoruz (bu kural madde alt başlıkları için de geçerlidir).
 • Madde isimlerinde rakam kullanmaktan mümkün olduğunca sakınıyoruz (10. Söz yerine Onuncu Söz kullanıyoruz).
 • Madde ismine karar verdikten sonra arama yapanların bu maddeyi aramak için kullanabileceği diğer kelimelerle madde oluşturup oluşturmak istediğimiz maddeye yönlendiriyoruz. Mesela Ali Osman Öztop sayfası oluştururken Kötürüm Ali ve Alil Ali Osman maddelerini de oluşturup Ali Osman Öztop sayfasına yönlendiriyoruz. Bazen sıkça yanlış yazılan isimlerden de yönlendirme sayfası oluşturabiliriz. Mesela "Asayı Musa" maddesini "Asa-yı Musa" maddesine yönlendirmek gibi.
 • Şimdi oluşturmak istediğimiz maddenin yukarıda belirtilen 9 gruptan hangisine girdiğini belirliyoruz. Ardından, yine yukarıda belirtilen örnek madde sayfasına gidiyor, düzenleme sayfasına giriyor, tüm metni kopyalıyor, kendi madde düzenleme sayfamıza yapıştırıyor, örnek maddeye ait bilgileri siliyor (başlıkları değil), kendi maddemizle ilgili bilgileri giriyor ve sayfayı kaydediyoruz.
 • Bir başlığın altına bilgi eklemeyecek olsak bile o başlığı silmiyoruz. Böylece, bizden sonra bu maddeye katkı sağlayacak kişilere yardımcı oluyoruz. Mesela "Doğum Tarihi:" kısmına ekleyecek bilgi elimizde yoksa boş bırakıyoruz, ama başlığı silmiyoruz.
 • Ansiklopedik bilgiler için istikametli İnternet sayfalarından yararlanmaya özen göstermeliyiz. Diyanet İşleri Başkanlığının İslam Ansiklopedisinden yararlanılabilir (http://www.islamansiklopedisi.info/)

Mevcut Maddeye Katkı Sağlama[düzenle]

 • Bir maddede ancak eksiklik (Risale-i Nur'da geçtiği yerlerle ilgili) veya yanlışlık (yanlış bilgi, yazım yanlışı vb.) olduğunu düşündüğümüzde düzeltme/ekleme/silme yapıyoruz. Eklediğimiz bilgilerin kaynağını belirtmeyi unutmuyoruz.
 • Unutmayın: Nurpedia'ya yazılan ve kaydedilen HER ŞEY saklanmaktadır. Mesela bir sayfada 1000 kişi değişiklik yapsa sayfanın bütün 1000 sürümü SAKLANMAKTADIR. Bilgi ekleme/silme yaparken bunu unutmayın!

Maddelerle İlgili Genel Hususlar[düzenle]

 • Ehl-i iman, hususan ehl-i sünnet ve'l cemaat şahıs ve şahs-ı maneviler hakkında gıybet, tenkit vb. gibi Risale-i Nur düsturlarına aykırı ifadeler eklenmemelidir.
 • Risale-i Nur'da geçmeyen hatıralar ansiklopedik bilgi olma dışında maddelere derc edilemez.
 • Maddelerde, özellikle şahıs maddelerinde övücü ve yerici ifadeler kullanmaktan imtina etmeliyiz, zira o şahıs hakkında Risale-i Nur'da geçen ifadeler manayı aksettirmeye kâfidir.
 • Şablonların alt başlıklarını (Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği) aynen kullanmaya dikkat edelim.
 • Maddelerde Nurpedia'nın başka maddeleri geçiyorsa bunları çift köşeli parantez arasına ([[ ]]) alarak o maddelerin sayfalarına bağlantılar oluşturun.
  Misal: [[Isparta]]'da doğdu.
  Isparta'da doğdu.

Bağlantılar[düzenle]

Nurpedia'da dahili (diğer Nurpedia sayfalarına) ve harici (diğer İnternet sayfalarına) olmak üzere iki tür bağlantı vardır.

Dahili bağlantı örneği: Herhangi bir düzenleme sayfasında [[Nurpedia:Sıkça Sorulan Sorular|Aklınıza gelen sorular ve cevapları]] yazarsanız ekranda "Aklınıza gelen sorular ve cevapları" metni görünür, bağlantısı olduğunu gösterir şekilde mavi renge dönüşür ve bastığınızda sizi "Nurpedia:Sıkça Sorulan Sorular" sayfasına yönlendirir. Bir bağlantının gideceği sayfa henüz oluşturulmamışsa rengi kırmızı olur. Bir bağlantıyı daha önce ziyaret ettiyseniz rengi koyu mavi olur.

Aklınıza gelen sorular ve cevapları

Harici bağlantı örneği: Herhangi bir düzenleme sayfasında [http://nurpedia.org Risale-i Nur Ansiklopedisi] yazarsanız ekranda "Risale-i Nur Ansiklopedisi" metni görünür, bağlantısı olduğunu gösterir şekilde mavi renge dönüşür, yanından bir bağlantı oku resmi belirir ve bastığınızda sizi "http://nurpedia.org" sayfasına yönlendirir.

Risale-i Nur Ansiklopedisi

Kaynak Gösterme[düzenle]

Nurpedia'da kaynak göstermek çok önemlidir. İzinsiz ve kaynak göstermeden başkalarının çalışmalarını aynen kopyalayıp Nurpedia'ya eklemek uygun değildir. Kaynaklarımızı seçerken de dikkatli olmalıyız. İfrat ve tefrit içeren, istikametsiz, Ehl-i sünnet vel cemaat ve Risale-i Nur prensiplerine muhalif kaynaklar yerine istikametli kaynakları tercih etmeliyiz. Kaynak gösterilmeyen ya da hatalı kaynaklara dayandırılan bilgiler başka kullanıcılar tarafından silinebilir.

Dosya Ekleme[düzenle]

Bilgilendirmek amacıyla maddelere resim, fotoğraf, harita vb. eklenebilir. Genel kural olarak maddenin en başına çok ilgili bir resim/fotoğraf eklenebilir (özellikle şahıs ve yer maddelerinde). Diğer ilgili resimler ise en alttaki "İlgili Resimler/Fotoğraflar" alt başlığına eklenebilir. Resim ve fotoğrafları da izinsiz ve kaynak göstermeden Nurpedia'ya aktarmamalıyız.

Dosya eklemek için sol taraftaki "Dosya yükle" bağlantısını kullanabilirsiniz. Dosyaya uygun ve içeriğini yansıtan bir isim vermeyi ve açıklama kısmına kaynağını belirtmeyi unutmayın. Eklenen bir dosya herhangi bir sayfada [[Dosya:Atıf Ural.png]] şeklinde kullanılabilir. Maddenin en başına eklemek istediğimiz dosyalar için [[Dosya:Atıf_Ural.png|thumb|left]] formatını kullanıyoruz.

Yönlendirme Sayfaları[düzenle]

Mesela "Nis Adası" maddesini "Nis" maddesine yönlendirmek istiyorsak "Nis Adası" sayfasını oluşturup #YÖNLENDİRME [[Nis]] yazmalı ve sayfayı kaydetmeliyiz.

Rastgele Sayfa[düzenle]

Sol taraftaki menüden Rastgele Sayfa düğmesini tıklatırsanız herhangi bir madde sayfası açılır.

Anlam Ayrımı Sayfaları[düzenle]

Benzer isimler içeren birden çok sayfa için bir anlam ayrımı sayfası oluşturulmalıdır. Mesela Kemal isminde birçok kişinin ismi Risalelerde geçtiğinden Kemal sayfası oluşturulup Kemal ismiyle ilgili bütün şahıslar buraya listelenip ilgili maddelere yönlendirme yapılır. Hasan

Kategori Ekleme[düzenle]

Her madde sayfasına kategori(ler) ekliyoruz (Mesela [[Kategori:Risale]] Böylece ilgili kategori sayfasında o kategoriye giren tüm maddeler birlikte görülebilir. Bir Kategoriye gitme bağlantısı şu şekilde yazılır: [[:Kategori:Risale]]

Maddelerin Kısımları[düzenle]

 • Madde Giriş Paragrafı: Bu paragraf, maddeyi okumayıp sadece ilk paragrafa bakarak bilgi almak isteyen birisini muhatap almalı, tercihen 30-60 kelime arasında olmalı, madde adıyla başlamalı, madde adı kalın (bold) yazılmalı ve herhangi birisi Google'da arama yapıldığında ilk görünecek kısım olduğu unutulmamalıdır. Lüzumsuz bilgi içermemeli, kaynakları sağlam olmalıdır. Aşağıda "Bilgiler" alt başlığında verilecek bilgileri girmeye lüzum yoktur.
 • Benzer/Aynı Adlı Sayfalar Konusunda Bilgilendirme: Eğer bir aramayı yapanların büyük çoğunluğunun belli bir maddeyi aradığını biliyorsak anlam ayrımı sayfasına gerek yoktur. Doğrudan ana maddeye yönlendirir, ama bu madde sayfasının en üstüne gerekli bilgiyi ekleriz.
  Misal: Cemel Vak'ası (Hadisesi) bir savaşın adıdır. Bir devenin Peygamberimize ihtiram etmesiyle ilgili bir cemel hadisesi de vardır. Ama Cemel Hadisesini arayanlar büyük çoğunlukla savaşla ilgili maddeyi arayanlardır. Bu yüzden, "Cemel Hadisesi" maddesini savaş maddesine yönlendirir, deveyle ilgili olan maddeye "Cemel Hadisesi (Deve)" adını verir ve Cemel Hadisesi sayfasının en başına şu notu ekleriz:
  Bir devenin Peygamber Efendimize ikramen secde etmesi hadisesi için Cemel Hadisesi (Deve) sayfasına gidin
 • Kur'an/Risale Okuma Sayfasına Yönlendirme: Kur'an maddelerinin başına Kur'an okuma sayfasına yönlendirme eklemeliyiz:
  Misal: Ankebut Suresi maddesinin başına
  Ankebut suresini okumak için Ankebut suresi okuma sayfasına gidin eklemeliyiz.
  Misal: Onuncu Söz maddesinin başına
  Sözler'de yer alan bu risaleyi okumak için Onuncu Söz okuma sayfasına gidin eklemeliyiz.
 • "Bilgiler" Kısmı: Bu kısma maddenin hakkında genel ve temel bilgiler eklenir. Yeterli bilgi yoksa boş bırakılır, ama başlık silinmez.
 • "Bediüzzaman Said Nursi ile Görüşmeleri" Kısmı: Şahıs maddelerindeki bu kısma kısaca bilgiler girilir. Hatıra eklenmez.
 • "Risale-i Nur ile Nasıl Tanıştığı" Kısmı: Şahıs maddelerindeki bu kısma kısaca bilgiler girilir. Hatıra eklenmez.
 • "Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği" Kısmı:
  • Mümkünse en önemli kısımdan başlayarak Risalelerde söz konusu maddeyle ilgili yerler derc edilir.
  • Risalelerden kopyalanan yer ne konu anlaşılamayacak kadar kısa ne de konuyu dağıtacak kadar uzun olmalıdır. 1-10 satır arası normaldir.
  • Risalelerden yapılan alıntının sonunda satır başı yapılmalı, parantez içerisinde risaledeki yeri belirtilmeli, sonra satır boyunca çizgi çekilmelidir.
  • Alıntıda madde ismi koyu (bold) yazılmalıdır.
  • Bir risaleden arka arkaya gelen paragraflardan alıntı yapacağımız zaman alıntı paragrafları arasında *** yazıp en alta risaledeki yerini yazabiliriz.
  • Bir risaleden aralıklı alıntı yapacağımız zaman aradaki ilgisiz paragrafları eklemeye gerek yoktur.
  • Bir sayfanın alt bölümleri "#" işaretinden sonra aynen yazılır (Alttaki misale bakın).
  • Haşiye eklemek için şu misalden yararlanabilirsiniz (24. Sözün 1. Haşiyesine atıf):
   ([[Risale:24. Söz#cite note-1|Sözler, 24. Söz, 1. Dal, Hâşiye]])
  • Eğer aynı adlı birden fazla alt bölüm varsa alt çizgi ve rakam yazarak kaçıncısı olduğu yazılabilir. Mesela, 7. Şua sayfasında altı adet "Birincisi" alt başlığı var ve biz üçüncüsüne atıfta bulunacaksak
   ([[Risale:7. Şua#Birincisi_3]]) yazıyoruz. Misal:
   Mesela, kedi gibi bazı hayvan; gözü kör olduğu vakit, o sevk-i kaderî ile gider, gözüne ilaç olan bir otu bulur, gözüne sürer, iyi olur.
   (Mektubat, 28. Mektup, 1. Mesele, Beşincisi)

 • "Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler" Kısmı: Bu kısma söz konusu maddeden doğrudan bahsedilmeyen, ama ilgili kısımlar içeren yerleri eklemeliyiz. Fazla ilgisiz alıntılar derc etmekten sakınmalıyız.
 • "İlgili Resimler/Fotoğraflar" Kısmı: Gereksiz, ilgisiz, fazla resim/dosya eklemekten sakınmalıyız.
 • "İlgili Maddeler" Kısmı: Söz konusu maddeyle çok yakından ilgili ve kullanıcıların ziyaret etmeyi isteyebileceği maddeleri bağlantılarıyla beraber ekleyin. Mesela Kedi maddesi için bu kısma köpek maddesini ekleyebilirsiniz.
 • "Kaynakça": Her maddenin en sonuna eklenmelidir. Şablon sayfaların hepsinde görebilirsiniz zaten.

Özel Maddeler[düzenle]

Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim, Üstad hazretleri ve Risale-i Nur'a dair maddeler özel olarak ele alınacak ve koruma altına alınacaktır.

Wiki Metin Formatları[düzenle]

Nurpedia bir wiki sitesidir. Maddelerde metin eklemenin/düzenlemenin belli basit kuralları vardır. Temel kurallar misallerle aşağıda açıklanmıştır. Tecrübe sayfasında deneme yanılma yoluyla tecrübenizi artırabilirsiniz.

Sayfa düzenlemeye dair faydalı ipuçları
Eğer Bunu yazarsanız Bunu görürsünüz Açıklama
Madde imleri (küçük yuvarlaklar) kullanarak maddeler yazmak istiyorsanız * Ahmed
* Mehmed
 • Ahmed
 • Mehmed
İkinci seviye madde imleri eklemek istiyorsanız * Ahmed
** Mehmed
 • Ahmed
  • Mehmed
Satır arası vermek için <br /> kullanın.
Sıra numarası vermek istiyorsanız # Ahmed
# Mehmed
 1. Ahmed
 2. Mehmed
Satır arası verirseniz madde numaraları yeniden 1'den başlar. Bundan sakınmak için satır atlamayı <br /> ile yapın.
Kalın (bold) yazı yazmak istiyorsanız '''Kalın yazı'''

Kalın yazı

Metni seçip metin düzenleme kutusunun hemen üstündeki B (bold) düğmesine de basabilirsiniz
Üstü çizili yazı yazmak istiyorsanız <s>Üstü çizili yazı</s>

Üstü çizili yazı

Altı çizili yazı yazmak istiyorsanız <u>Altı çizili yazı</u>

Altı çizili yazı

Eğik (italik) yazı yazmak istiyorsanız ''Eğik yazı''

Eğik yazı

Metni seçip metin düzenleme kutusunun hemen üstündeki I (italik) düğmesine de basabilirsiniz
Kaynak belirtmek istiyorsanız 1900 yılında doğdu<ref>http://nurpedia.com/wiki/Ana_Sayfa</ref> 1900 yılında doğdu[1] Dikkat ederseniz referans (kaynak) bilgileri sayfanın en altına gitti.

Referans olarak mutlaka internet adresi vermeniz gerekmez. Bir kitap adı vb. belirtebilirsiniz. Sayfanın altında bu dipnotu görebilirsiniz.

Aynı referansı birden fazla kullanacaksanız İlk geçişinde:
1900 yılında doğdu<ref name='a'>http://nurpedia.org/wiki/Nurpedia</ref>
Daha sonraki geçişlerinde:
1960 yılında vefat etti<ref name='a' />
İlk geçişinde:
1900 yılında doğdu[2]
Daha sonraki geçişlerinde:
1960 yılında vefat etti[2]
Birden çok kullanacağımız kaynağa ilk kullanışımızda a adını verdik. Daha sonraki kullanımlarda adını yazmamız yeterli geldi. Sayfanın altında bu dipnotu görebilirsiniz.
Yeni satıra geçmek istiyorsanız Satırın sonunda iki defa Enter'a basın, yani bir satır atlayın.


Metin, yeni satırdan devam eder ve arada satır boş bırakılmaz.

Satırın sonunda iki defa Enter'a basın, yani araba bir boş satır bırakın.

Metin, yeni satırdan devam eder ve arada satır boş bırakılmaz.

Alternatif olarak, metnin arasına <br /> (br ile / arasında boşluk var) yazarsanız yine satır başı yapar.
Nurpedia'da bir maddeye atıfta bulunmak istiyorsanız [[Atıf Ural]] bir nur talebesidir. Atıf Ural bir nur talebesidir. Eğer bu madde mevcutsa mavi, mevcut değilse kırmızı renkte görüntülenir.
Nurpedia'da bir maddeye atıfta bulunmak istiyorsanız, ama atıfta bulunacağınız maddenin adı metinde geçmiyorsa Bu bahis [[Risale:25. Söz|Yirmi Beşinci Sözde]] geçmektedir Bu bahis Yirmi Beşinci Sözde geçmektedir Dikkat ederseniz farenin imlecini Yirmi Beşinci Sözde yazısının üzerine getirince Risale:25. Söz yazısı görünüyor. Tıkladığınızda bu maddeye gidecektir.
Özel kodları hiçbir wiki kodlaması olmadan yazmak istiyorsanız Bold yazmak için <nowiki>'''kelime''' kodunu kullanın</nowiki> Bold yazmak için '''kelime''' kodunu kullanın Farkettiyseniz '''kelime''' için bold (kalın) formatı uygulanmadı
Bir maddenin bir alt bölümüne atıfta bulunmak istiyorsanız Bu bahis [[Risale:13. Söz#On Üçüncü Söz’ün İkinci Makamı|On Üçüncü Sözün İkinci Makamında]] geçmektedir Bu bahis On Üçüncü Sözün İkinci Makamında geçmektedir # işaretinden sonra alt başlığın adını yazıyoruz
Satır boyunca uzun bir çizgi çekmek istiyorsanız Burada konu bitti.

----
Şimdi yeni konu başlıyor.

Burada konu bitti.

Şimdi yeni konu başlıyor.

Dört tire yan yana.
Başlık oluşturmak istiyorsanız =Bu birinci derece başlık=
==Bu da ikinci derece başlık==

Bu birinci derece başlık[düzenle]

Bu da ikinci derece başlık[düzenle]

Başlık oluşturduğunuzda otomatik satır başı yapılır ve alta çizgi çekilir. Farkındaysanız bu sayfanın içindekiler kısmına bu başlıklar da eklendi :)
Resim dosyası eklemek istiyorsanız [[Dosya:Örnek resim.jpg]]

Örnek resim.jpg

Elbette bu resim dosyası Nurpedia'da mevcut olmalı!
Şahıs, yer vb. maddelerinde en başka görüntülenecek esas resim için [[Dosya:Ali Osman Öztop.jpeg|thumb|left|Fotoğraf hakkında not (varsa)]] yazmalısınız. Bu şekilde resim sol tarafta küçük şekilde görüntülenir.
Kategori eklemek istiyorsanız Sayfanın herhangi bir yerine (tercihen en sonuna) [[Kategori:Nurpedia]] (ya da hangi kategori ise onu) Sayfanın sonunda Nurpedia kategorisinda olduğu belirtilir ve bu kategoriye tıklarsanız bu kategoriye dahil tüm maddeler topluca gösterilir. Kategori bağlantısı için [[:Kategori:Nurpedia]] yazın
Düzenleme sayfasına kendiniz ya da diğer kullanıcılar için not eklemek istiyor, ama sayfada görünmesini istemiyorsanız Sayfanın herhangi bir yerine <!-- Bu bir not veya açıklamadır. --> (Ya da notunuz neyse onu) Normal olarak bir şey görünmüyor :))
Arapça/Farsça metinlerin daha büyük görünmesini istiyorsanız {{Arabi|بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ}} بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ Okunurluğu artırmak için biraz büyütüp girilen metin sağdan sola yazı olarak işaretlenir
Yönlendirme sayfası oluşturmak istiyorsanız #YÖNLENDİRME [[Nurpedia:Tecrübe Sayfası]] Nurpedia:Tecrübe Sayfası görünür ve ilgili sayfa bu sayfaya yönlendirilir Bir madde başka bir maddeye yönlendirilecekse bu fonksiyonu kullanın
İmza atmak istiyorsanız ~~~~ Turker (mesaj) 15:48, 5 Kasım 2016 (GMT-3) Elbette sizin imzanız görünecek :)
Özel format kullanmak istiyorsanız <div style="font-size:150%; color:Green; font-family: calibri">'''%150 daha büyük yeşil renkte metin'''</div>
%150 daha büyük Calibri yazı tipi yeşil renkte metin