Kuran:Hicr

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Turker (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 07.52, 21 Mart 2021 tarihli sürüm
(fark) ← Önceki hâli | Güncel sürüm (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: İbrahimKur'anNahl: Sonraki Sure

15. Hicr Suresi[düzenle]

{Hicr sûresi, 99 âyet olup 87'si Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Hicr, bir yer adıdır. 80-84. âyetlerde Hicr'den bahsedildiği için sûreye bu ad verilmiştir.}

Cüz 14[düzenle]

(14. Cüz Dinleme Bağlantısı)

Bölüm 1[düzenle]

Sayfa 261[düzenle]

Hicr 1.png

1- Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık bir Kur'an'ın âyetleridir.

Hicr 2.png

2- İnkâr edenler zaman zaman, keşke biz de müslüman olsaydık, diye arzu ederler.

{İnkâr edenlerin zaman zaman bu arzuyu taşımalarına rağmen yine de iman etmemiş olmalarının sebebi, onların dünya menfaatlerine düşkün olmaları, kötülük ve inkârlarıyla şartlanmış bulunmalarıdır. Âyetten, kâfirlerin ahirette "Keşke dünyada iken iman etmiş olsaydık!" diye hayıflanacakları da anlaşılabilir.}

Hicr 3.png

3- Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalayadursun. (Kötü sonucu) yakında bilecekler!

Hicr 4.png

4- Helâk ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki hakkında (bizce) bilinen bir yazgı olmasın.

{Gerek arazisini yere batırmak ve gerekse halkını yok etmek suretiyle veya başka âfetlerle helâk edilen memleketlerin hiçbiri, körükörüne, tesadüfî olarak helâk edilmiş değildir. Allah tarafından tayin ve takdir edilip levh-i mahfuz'da yazılmış şaşmaz, unutulmaz ve gaflet edilmez bir yazı gereğince helâk olmuşlardır. Demek ki, devlet ve milletlerin de fertler gibi takdir edilmiş belli ömürleri vardır. Fertler doğduğu, geliştiği, ihtiyarladığı nihayet öldüğü gibi, devletler de kurulur, gelişir ve nihayet Allah'ın takdir ettiği gün gelince yıkılıp tarihe karışırlar. Fertler gibi bunların da bazıları uzun ömürlü, bazıları ise kısa ömürlü olur.}

Hicr 5.png

5- Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez, ve onu geciktiremez.

Hicr 6.png

6- Dediler ki: "Ey kendisine Kur'an indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka bir mecnunsun!"

Hicr 7.png

7- "Eğer doğru söyleyenlerden idiysen, bize melekleri getirmeliydin."

{Eski Araplar şairin cinden ilham aldığına inanırlardı. Resûlullah, belâğat ve fesahat bakımından şiirden ve edebî nesirden daha üstün bir kitap getirdiği için ona "mecnun şair" dediler.}

Hicr 8.png

8- Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.

Hicr 9.png

9- Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

{Bu âyet açıkça göstermektedir ki, Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altındadır ve kaybolmaksızın, en ufak bir tahrife uğramaksızın kıyamete kadar aslını muhafaza edecektir.}

Hicr 10.png

10- Andolsun, senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik.

Hicr 11.png

11- Onlara bir peygamber gelmeyedursun, hemen onunla alay ederlerdi.

Hicr 12.png

12- İşte böylece biz onu, (inkârcılığı) suçluların kalplerine sokarız.

Hicr 13.png

13- Öncekilerin başına gelenlerden ders almaları gerekirken onlar hala buna (Kur'an'a) inanmıyorlar.

Hicr 14.png
Hicr 15.png

14-15- Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, yine de "Gözlerimiz boyandı, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır" derler.

Bölüm 2[düzenle]

Sayfa 262[düzenle]

Hicr 16.png

16- Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve seyr edenler için onu süsledik.

{Burç, aslında yüksek köşk demektir. Gökyüzünde özel bir şekilde toplanmış olan birtakım yıldızlar kümesine de bu manada burç denilir. Bu kümelerin meşhurları oniki tane olmakla beraber, âyet-i kerimede "burûc" kelimesi, nekre ve çoğul olarak zikredildiğine göre, gökyüzünde daha keşfedilmemiş bir çok yıldız kümelerinin var olduğuna işaret edilmektedir.}

Hicr 17.png

17- Onları, taşlanmış (kovulmuş) her şeytandan koruduk.

Hicr 18.png

18- Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür.

Hicr 19.png

19- Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik.

Hicr 20.png

20- Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık.

Hicr 21.png

21- Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.

Hicr 22.png

22- Biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. (Biz bunları yapmasaydık) siz onu (yeterli) suyu depolayamazdınız.

{Âyette rüzgârın bir aşılayıcı olarak gönderildiği ifade edilmektedir ki, bugün ilim, yağmurun yağmasında rüzgârın büyük rol oynadığını; aynı zamanda bitkiler üzerinden eserken, onların erkek tohumlarını dişi tohumlarının üzerine kondurmak suretiyle onları aşıladığını isbat etmektedir. Bu âyette ayrıca, gökten inen suların yer katmanlarında stok edildiği ve buralardan insanlığın ihtiyacı karşılandığı ifade edilmektedir.}

Hicr 23.png

23- Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz.

Hicr 24.png

24- Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz.

Hicr 25.png

25- Şüphesiz Rabbin onları (kıyamette) toplayacaktır. Çünkü O, hakîmdir, alîmdir.

Bölüm 3[düzenle]

Hicr 26.png

26- Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık.

Hicr 27.png

27- Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.

Hicr 28.png

28- Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım."

Hicr 29.png

29- "Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!"

Hicr 30.png

30- Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler.

Hicr 31.png

31- Fakat İblis hariç! O, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.

Sayfa 263[düzenle]

Hicr 32.png

32- (Allah:) Ey İblis! Secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir? dedi.

Hicr 33.png

33- (İblis:) Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim, dedi.

Hicr 34.png

34- Allah şöyle buyurdu: Öyle ise oradan çık! Artık kovuldun!

Hicr 35.png

35- Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır!

Hicr 36.png

36- (İblis:) Rabbim! Öyle ise, (varlıkların) tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi.

Hicr 37.png
Hicr 38.png

37-38- Allah: Sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin, buyurdu.

Hicr 39.png

39- (İblis) dedi ki: Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!

Hicr 40.png

40- Ancak onlardan ihlâslı kulların müstesna.

Hicr 41.png

41- (Allah) şöyle buyurdu: "İşte bana varan dosdoğru yol budur."

Hicr 42.png

42- "Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna."

Hicr 43.png

43- Muhakkak cehennem, onların hepsine vâdolunan yerdir.

Hicr 44.png

44- Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır.

{Cehennemin yedi kapısından maksat bazı tefsirlere göre yedi tabakadır. "Cüz'ün maksûm" da o kapılardan girerek yerlerini alacak olan guruplardır. Bazı rivayetlere göre bu tabakalardan ilki olan Hâviye, günahkâr müminler için, ikincisi Sakar, yahudiler için, üçüncüsü Sa'îr hıristiyanlar için, dördüncüsü Cahîm Sâbie için, beşincisi Lezâ ateşperestler için, altıncısı Hutame putperestler için ve pek çok adlarla anılan yedincisi münafıklar içindir.}

Bölüm 4[düzenle]

Hicr 45.png

45- (Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan) takvâ sahipleri, mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar.

Hicr 46.png

46- "Oraya emniyet ve selâmetle girin" (denilir, onlara).

Hicr 47.png

47- Biz, onların gönüllerindeki kini söküp attık; onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar.

{Allah Teâlâ, dünyada birbirinden incinmiş ve birbirine kin beslemiş olan müminlerin kalplerinden o kini çıkaracak ve müminler, kardeş olarak sohbet edeceklerdir.}

Hicr 48.png

48- Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar, oradan çıkarılmayacaklardır.

Hicr 49.png

49- (Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.

Hicr 50.png

50- Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir.

Hicr 51.png

51- Onlara İbrahim'in misafirlerinden (meleklerden) de haber ver.

Sayfa 264[düzenle]

Hicr 52.png

52- Onun yanına girdikleri zaman, "selam" dediler. (İbrahim:) Biz sizden çekiniyoruz, dedi.

Hicr 53.png

53- Dediler ki: Korkma; biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz.

Hicr 54.png

54- (İbrahim:) Bana ihtiyarlık çökmesine rağmen beni müjdeliyor musunuz? Beni ne ile müjdeliyorsunuz? dedi.

Hicr 55.png

55- Sana gerçeği müjdeledik, sakın ümitsizliğe düşenlerden olma! dediler.

Hicr 56.png

56- (İbrahim:) dedi ki: Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?

Hicr 57.png

57- "Ey elçiler! (Başka) ne işiniz var?" dedi.

{Hz. İbrahim, onların Allah tarafından gönderilmiş melekler olduklarını anlayınca, böyle bir melek cemaatinin sadece bir müjde için gelmiş olmayacağını, daha başka mühim vazifelerinin de olabileceğini tahmin ederek bu soruyu sordu.}

Hicr 58.png

58- Dediler ki: "Biz, suçlu bir topluma (onları helâk etmeye) gönderildik."

Hicr 59.png

59- "Ancak Lût ailesi hariç. Onların hepsini kurtaracağız."

Hicr 60.png

60- "(Fakat Lût'un) karısı müstesna; biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik."

Bölüm 5[düzenle]

Hicr 61.png
Hicr 62.png

61-62- Elçiler Lût âilesine gelince, Lût onlara: "Hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz" dedi.

Hicr 63.png

63- Dediler ki: "Bilakis, biz sana, onların şüphe etmekte oldukları şeyi (azabı ve helâkı) getirdik.

Hicr 64.png

64- Sana gerçeği getirdik; biz, hakikaten doğru söyleyenleriz.

Hicr 65.png

65- Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından yürü. Sizden hiç kimse, sakın dönüp de ardına bakmasın, istenen yere gidin."

Hicr 66.png

66- Ona (Lût'a) şu hükmümüzü vahyettik: "Sabaha çıkarlarken mutlaka onların ardı kesilmiş olacaktır."

Hicr 67.png

67- Şehir halkı, birbirlerini kutlayarak, (meleklerin yanına) geldiler.

{Çünkü genç erkekler sûretinde gelen melekler onların eşcinsellikten doğan kötü arzularını uyandırmıştı.}

Hicr 68.png
Hicr 69.png

68-69 -(Lût) onlara "Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın; Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin!" dedi.

Hicr 70.png

70- "Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?" dediler.

Sayfa 265[düzenle]

Hicr 71.png

71- (Lût:) İşte kızlarım! (Düşündüğünüzü) yapacaksanız (onlarla evlenin), dedi.

Hicr 72.png

72- (Resûlüm!) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

Hicr 73.png

73- Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı.

Hicr 74.png

74- Böylece ülkelerinin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.

{Lût kavmi, homoseksüellik gibi kötü bir günahı işledikleri için Allah Teâlâ, onlara önce korkunç bir ses duyurmuş, sonra memleketlerinin altını üstüne getirmiş, daha sonra da üzerlerine taş yağdırmıştır ki, bir milletin yok olup tarih sahnesinden silinmesi için bundan daha şiddetli felâket olamaz.}

Hicr 75.png

75- İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır.

Hicr 76.png

76- Onlar hâla gözler önünde duran bir yol üzerindedirler.

Hicr 77.png

77- Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır.

Hicr 78.png

78- Eyke halkı da gerçekten zalim idiler.

{Âyette sözü edilen Eyke, sık ormanlık demektir. Şuayb Peygamber ve kavminin oturduğu ülke ormanlık olduğu için onlara Eyke halkı denilmiştir.}

Hicr 79.png

79- Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir.

Bölüm 6[düzenle]

Hicr 80.png

80- Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı.

{Hicr, Salih Peygamber'in kavminin yaşadığı bölgenin adıdır. Burada yaşamış olan halk Semûd kavmi diye anılmıştır.}

Hicr 81.png

81- Biz onlara mucizelerimizi vermiştik; fakat onlardan yüz çevirmişlerdi.

Hicr 82.png

82- Onlar, dağlardan emniyet içinde kalacakları evler oyarlardı.

Hicr 83.png

83- Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı.

Hicr 84.png

84- Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı.

Hicr 85.png

85- Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat (kıyamet), mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et.

Hicr 86.png

86- Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan pek iyi bilendir.

Hicr 87.png

87- Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur'an'ı verdik.

{Resûlullah'dan rivayet edilen bir hadise göre bu yedi âyet, namazların her rek'atında tekrar edilen Fâtiha sûresi'dir.}

Hicr 88.png

88- Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme, onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol.

Hicr 89.png

89- De ki: Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.

Hicr 90.png

90- Nitekim biz, komplo kuranlara (azabı) indirmişizdir.

Sayfa 266[düzenle]

Hicr 91.png

91- Onlar, Kur'an'ı tutarsız parçalar olarak nitelendirenlere gelince,

Hicr 92.png
Hicr 93.png

92 -93- Rabbin hakkı için, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz.

Hicr 94.png

94- Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!

{91-94. âyetlerde de görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'in bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmayanlardan Allah "müşrikler" diye söz ediyor. Bakara sûresi 85. âyetinde Kur'an'ın bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmayanların cezasının dünyada rüsvaylık, ahirette de en şiddetli azabı çekme olduğu bildiriliyor. Nisâ sûresi 150. ve 151. âyetlerinde ise Allah'la peygamberleri birbirinden ayıran ve "Bir kısmına inanırız, bir kısmına da inanmayız" diyenlerin gerçek anlamda kâfir oldukları vurgulanıyor.}

Hicr 95.png

95- (Seninle) alay edenlere karşı biz sana yeteriz.

Hicr 96.png

96- Onlar Allah ile beraber başka bir ilâh edinenlerdir. (Kimin doğru olduğunu) yakında bilecekler!

Hicr 97.png

97- Onların söyledikleri şeyler yüzünden senin canının sıkıldığını andolsun biliyoruz.

Hicr 98.png

98- Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol!

Hicr 99.png

99- Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!

Önceki Sure: İbrahimKur'anNahl: Sonraki Sure