Zehra Göksu

Risale-i Nur Ansiklopedisi - Külliyat, istişareler, çalışmalar sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Zehra Göksu Bediüzzaman Barla'ya geldiğinde baş katibi, muhatabı, müsevvidi ve mübeyyizi olan Şamlı Hafız Tevfik'in hanımıdır. Çok fe­da­kâr­lık ya­par­, kocası için Üstada “Üs­tad’ım, Efendim, bu­nu sa­na ve­ri­yo­rum. Bu sa­na yar­dım et­sin. Onun ya­paca­ğı işleri ben ya­pa­rım. Rençperlik, bah­çe vs. gi­bi iş­le­ri ben ya­par­ım” der­miş.[1]

Şahsi Bilgiler

Diğer İsimleri:

Doğum Yeri ve Tarihi:

Vefat Yeri ve Tarihi:

Kabrinin Yeri:

Risale-i Nur ile Nasıl Tanıştığı

Bediüzzaman Said Nursi ile Görüşmeleri

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği

Risale-i Nur’un telifi başında, başkâtip Şamlı Hâfız Tevfik’in haremi merhume Zehra, ben Barla’da iken Şamlı Hâfız, Risale-i Nur’u yazmasına çalışmak için o merhume, Hâfız’ın bedeline belinde odun taşımakla odun getiriyordu ve Hâfız’ın işlerini görüyordu tâ nurları yazsın. Biz de o merhumeyi o iyiliğine mukabil, Risale-i Nur’un vefat etmiş has talebeleri içinde o vakitten beri duamızda şerik ediyoruz hem dua edeceğiz.

(Kastamonu Lahikası)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler

İlgili Resimler/Fotoğraflar

İlgili Maddeler

Kaynakça

  1. http://www.risalehaber.com/risale-i-nurun-bediuzzamanin-dudaklarindan-ilk-dokuldugu-an-242381h.htm