Risale:33. Mektup

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Önceki Risale: Otuz İkinci MektupMektubatİşarat-ı Gaybiye Hakkında Bir Takriz: Sonraki Risale

Otuz Üçüncü Mektup[değiştir]

Marifet-i İlahiyeye pencereler açan “Otuz Üç Pencereli Risale” olup bir cihette “Otuz Üçüncü Söz” olduğundan Sözler mecmuasında neşredilmiş, buraya dercedilmemiştir.