Risale-i Hamidiye

Risale-i Nur Ansiklopedisi - Külliyat, istişareler, çalışmalar sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Risale-i Hamidiye Hüseyin-i Cisri tarafından telif edilen, adını II. Abdülhamid’e ithaf edilmesinden alan[1], yine II. Abdülhamid'in emriyle[2] Manastırlı İsmail Hakkı tarafından Türkçeye tercüme edilip neşredilen[3][4] İslâm dininin itikadî esaslarına, amelî hükümlerinin hikmetlerine ve Hz. Muhammed’in nübüvvetinin ispatına dair bir eserdir. [5]

Bilgiler

Müellifi: Hüseyin bin Muhammed el-Cisrî et-Trablusî[4]

Diğer İsimleri: Risaletü’l Hamidiyye fi Hakikati’l-Diyaneti’l-İslâmiyye ve Hakikiyyeti’ş-Şerîati’l-Muhammediyye.[6]

Telif Yeri ve Tarihi:

Telif Dili: Arapça

Telifiyle İlgili Diğer Bilgiler:

İçeriği

 • Sünneti terk edip Kur’an bize yeter diyenlere cevap,
 • İslam kılıçla yayılmıştır diyenlere cevap,
 • Maddecilere ve evrim teorisine cevaplar,
 • Hakiki din alimleriyle günümüzdeki kötü alimler arasındaki fark,
 • Namaz, oruç, zekat, hac vs ibadetlerdeki hikmetler,
 • Tesettür, izdivaç, kısas, had cezaları vs bazı muamelat hükümlerindeki hikmetler,
 • İslam ile günümüzdeki Müslümanlar arasındaki ayrılık sebepleri,
 • İslam’ın günümüze uymadığını iddia edenlere cevap,
 • Hazreti Muhammed’in (sav) peygamberliğine dair aklî burhanlar,
 • Hazreti Muhammed’i (sav) müjdeleyen peygamberlerin muştuları ve Kitabı Mukaddes’ten ayetler ve
 • Hazreti Muhammed’in (sav) sözlü ve fiilî rehberliği olmaksızın Kur’an ve dolayısıyla İslam anlaşılamaz.[7]

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği

İşte bu kadar tahrifatla beraber, şu zamanda dahi meşhur Hüseyin-i Cisrî rahmetullahi aleyh o kitaplardan yüz on dört delil nübüvvet-i Ahmediyeye dair çıkarmıştır. “Risale-i Hamîdiye”de yazmış. O risaleyi de Manastırlı merhum İsmail Hakkı tercüme etmiş. Kim arzu ederse ona müracaat eder, görür.

(Mektubat, 19. Mektup, 16. İşaret, Birinci Kısım, 2. Hüccet)


Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb-ü mukaddeseden, pek çok tahrifata maruz oldukları halde, şu zamanda dahi Hüseyin-i Cisrî gibi bir muhakkik, nübüvvet-i Ahmediyeye (asm) dair yüz on dört işarî beşaretleri çıkarıp “Risale-i Hamîdiye”de göstermiştir.

(Sözler, 31. Söz, 3. Esas)


Hüseyin-i Cisrî “Risale-i Hamîdiye”sinde yüz on dört işaratı, o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasrihat varmış.

(Sözler, 19. Söz, 2. Reşha, Hâşiye)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler

İlgili Resimler/Fotoğraflar

İlgili Maddeler

Kaynakça

 1. http://www.sorularlarisale.com/makale/21646/risale-i_hamidiye_ve_huseyin-i_cisri_hakkinda_bilgi_verir_misiniz.html
 2. http://www.risaleonline.com/soru-cevap/huseyin-cisri-hazretleri-ve-kitabindaki-isaretler
 3. Mektubat, 19. Mektup, 16. İşaret, Birinci Kısım, 2. Hüccet
 4. 4,0 4,1 www.sorularlarisale.com/eklentiler/pdfdoccikartici/print_pdf.php?id=10925
 5. İslam ansiklopedisi, Risale-i Hamidiye maddesi
 6. http://www.sorularlarisale.com/makale/2363/huseyin-i_cisri.html
 7. http://www.kitapyurdu.com/kitap/hz-muhammed--risalei-hamidiye/117130.html