Mustafa Ezener

Risale-i Nur Ansiklopedisi - Külliyat, istişareler, çalışmalar sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Mustafa Ezener.JPG

Mustafa Ezener Isparta nur talebelerinden olup değişik illerde yürüttüğü astsubaylık görevinden Risale-i Nur hizmetlerinde bulunmak amacıyla 1952'de istifa ederek Isparta'ya yerleşmiştir. Dini kitaplar sattığı bir kitapçı dükkanı açar ve burada isteyenlere gizli bölmede sakladığı Risale-i Nurları da temin eder. Isparta dışından gelenlerin Üstad ile irtibatında bu dükkan önemli görev görür. Üstad 1952'den sonra Isparta'da kalırken ihtiyaca binaen bazen Üstad'ın evinde kalırdı. İmana hizmetinden dolayı mehkemelere verilmiş ve 1960 ihtilalinden sonra 99 gün hapis yatmıştır.[1]

Şahsi Bilgiler

Diğer İsimleri:

Doğum Yeri ve Tarihi: Isparta, 1915[1]

Vefat Yeri ve Tarihi: Mart 1974[1]

Kabrinin Yeri: Isparta Yenice Mahalle mezarlığı[1]

Risale-i Nur ile Nasıl Tanıştığı

Astsubay olarak tayininin çıktığı Milas'ta camide Halil İbrahim Çöllüoğlu ile tanışır ve bu vesileyle Risalelerden haberdar olur.[1]

Bediüzzaman Said Nursi ile Görüşmeleri

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği

Sâlisen: Konyalı Hacı Sabri kardeşimiz yanıma geldi. Ben, Sadık, Hayri, Mustafa hazır iken çok ehemmiyetli sohbetimiz, Hacı Sabri’ye mühim bir ders oldu. Bilhassa Medresetü’z-Zehra erkânlarının, hususan Hüsrev’in bu vatan ve millet ve âlem-i İslâm’a hizmet-i imaniyeleri ve tahripçi dinsizlerin desiselerine set çekmeleri o kadar büyük bir hasenedir ki farz-ı muhal binler seyyie olsa affettirir. Öyle ise başta Hüsrev olarak o erkânların hiçbir hareketini tenkit etmemek ve kemal-i ihlas ve samimiyet ile onlara tesanüd ve tam kardeş olmak lâzımdır diye bu mealde bir ders oldu. İnşâallah Hacı Sabri de Hoca Sabri ve Rüşdü ve emsalleri gibi ruh u can ile alâkadar ve Hüsrev’e tam kardeş olacak, meşrep ihtilafı daha tesir etmeyecek.

Hasta kardeşiniz Said Nursî

(Emirdağ Lahikası-2)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler

İlgili Resimler/Fotoğraflar

Mustafa Ezener Kabir.JPG

İlgili Maddeler

Kaynakça

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Isparta kahramanları, Himmet Koçoğlu