Emin (Tavzih)

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

El-Emin Peygamberimizin güzel ahlâkı, ticaretteki dürüstlüğü, adaletli olması ve hakkı gözetmesinden vb. dolayı Mekkeliler tarafından kendisine verilen ve güvenilir anlamına gelen lakabıdır.

Risalelerde bahsi geçen Emin isimli kişiler:

 • Aydınlı Hacı Emin: Eskişehir Hapsinde yatmış bir nur talebesidir.
 • Emin Çayırlı: Kastamonu'da üstad hazretlerinin hizmetinde bulunan Çaycı Emin lakablı nur talebesi.
 • Ruh-ul Emin:
 • Cibril-i Emin:
 • Muslih-i Emin:
 • Fetva Emini:
 • Hafız Emin: Üstad'ın İstanbul'daki Kastamonulu bir talebesi. Fetva Emin'i Ali Rıza ile görüşüp Üstad hakkında takdirlerini Üstad'a iletmiştir.
 • Hafız Mehmed Emin: Kastamonu Lahikasında adı geçer.
 • Mehmed Emin Kul: Ahmed Feyzi Kul'un kardeşi.
 • Emin Böke: Bediüzzaman'ın ve nur talebelerinin Denizli mahkemesi davası için riyaseti altında bilirkişi heyeti oluşturulan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi hakimi.
 • Emin Tekinalp: Safranbolulu olup 1947'de risaleleri kardeş torunu olduğu Mustafa Sungur vasıtasıyla tanımıştır. Afyon hapsinde 3 ay yatmıştır.
 • Emin Yılmaz: Çocuk.
 • Molla Mehmed Emin Efendi: Üstadın küçükken medresesinde bir müddet ders gördüğü, Muhammed Küfrevi hz.'nin halifelerinden olan seyyid büyük bir zat.