Şükrü İçhan

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Şükrü İçhan.JPG

Şükrü İçhan ya da Şükrü Efendi Isparta nur talebelerinden olup Üstad hazretleri Eskişehir hapsinden önce 1934'te Isparta'ya getirildiğinde Üstadı 10 ay kadar kendi evinde misafir etmiştir. Kardeşi Nuri Efendinin köşkünü de hizmet-i imaniyede kullanılması için tahsis etmiştir. 19. Lem’a İktisat Risalesinden itibaren 26. Lem’a İhtiyarlar Risalesine kadar olan kısım (23. Lem’a’nın aslı Hubab Risalesindendir) bu evde te’lif edilmiştir. Hz. Üstad’a, Şükrü Efendinin bu evinde en çok Hüsrev, Re’fet, Rüşdü ağabeyler hizmet etmiştir. İktisat Risalesinde bahsi geçen “Bal yeme hâdisesi” de bir Ramazan günü bu evde yaşanmıştır. Risale-i Nur'un ders ve telifine tahsis edilen bu köşkler bitişikte çıkan bir yangından bu bereketle kurtulmuştur. Şükrü Efendi Eskişehir hapsinde 55 gün Üstad hz. ile beraber hapis yattıktan sonra tahliye olmuştur.[1][2]

Şahsi Bilgiler[düzenle]

Diğer İsimleri:

Doğum Yeri ve Tarihi: Isparta, 1888[2]

Vefat Yeri ve Tarihi: 2 Eylül 1966[1][2]

Kabrinin Yeri: Isparta Asri Mezarlığı, girişin 50 metre sol tarafında[2]

Risale-i Nur ile Nasıl Tanıştığı[düzenle]

Bediüzzaman Said Nursi ile Görüşmeleri[düzenle]

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Isparta’da Risale-i Nur’un ders ve neşrine iki köşkünü bir zaman tahsis eden kardeşimiz Şükrü Efendi’nin iki genç evladının vefatı, beni müteessir etti. Çünkü beş altı yaşında iken masume kerîmesi yanıma geldikçe, her defa “Adın nedir?” soruyordum. Masumane, kemal-i fahirle “Hayrünnisa” derdi, beni şefkatle güldürüyordu. Cenab-ı Hak o mübarek masumeyi birden cennetine aldı, şu dünya cehenneminden kurtardı. Ve merhum mahdumu Hayati ise hastalık inşâallah onu da Hayrünnisa gibi günahsız, masum yaptı. Beraber cennet tarafına gittiler. Bu nokta-i nazardan ben o iki çocuğu tebrik ediyorum. Ve peder ve validelerini de hem taziye hem manen tebrik ediyorum ki o iki evlatları وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ sırrına mazhar oldular. Ben o ikisini, Risale-i Nur’un vefat eden şakirdleri içinde dualarımıza dâhil ettik.

Rüşdü Efendi benim tarafımdan Şükrü Efendi’ye, Çocuk Taziyenamesi olan On Yedinci Mektup’u, benim yerimde okusun.

(Kastamonu Lahikası)


Üçüncüsü: Risale-i Nur şakirdlerine köşkünü tahsis eden Şükrü Efendi’dir. Rüyada ona diyorlar ki: “Senin o köşküne Hazret-i Peygamber aleyhissalâtü vesselâm gelmiş.” O da koşarak gidip Hazret-i Peygamber aleyhissalâtü vesselâmı çok nurani ve sürurlu bir halde bulup ziyaret etmiş.

...

Yine Risale-i Nur’la münasebeti tahakkuk eden hâdiselerden birisi de şudur ki: Risale-i Nur’un Isparta’ya medar-ı bereket olduğunu çok emarelerle gördük ve görüyoruz. Ezcümle:

Şükrü Efendi hem kendi köşkünü hem merhum kardeşi Nuri Efendi’nin köşkünü Risale-i Nur’un ders ve telifine verdiği bir zamanda, onun şehirdeki evine muttasıl büyük bir haliçe binası ateş aldı. Bütün o büyük bina yandığı halde, Şükrü Efendi’nin evine sirayet etmedi, hattâ yanan haliçe binasının müştemilatından olup haliçe binası ile Şükrü Efendi’nin hanesine bitişik olan ahşap odunluk dahi yanmadı. Bu vaziyeti gören herkes hayret içinde kaldı. Fakat Risale-i Nur ile alâkaları olanların şüpheleri kalmadı ki Şükrü Efendi Risale-i Nur’un telifine bu iki köşkü verdiği için onun bereketiyle hârika bir surette hem kendi hanesi hem merhum kardeşinin hanesi, o müthiş yangından kurtuldu.

(Sikke-i Tasdik-i Gaybi)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

Şükrü İçhan Kabir.JPG

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]