Risale:Risale-i Nur

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Yazdırılabilir sürüm artık desteklenmiyor ve görüntü oluşturma hataları olabilir. Lütfen tarayıcı yer işaretlerinizi güncelleyin ve bunun yerine varsayılan tarayıcı yazdırma işlevini kullanın.

Risale-i Nur'dan okumak istediğiniz kısmı aşağıdan seçebilirsiniz.

Evrad makamında okunabilen parçalar için Evrad sayfasına gidin.

Büyük boy kitaplar:

 1. Sözler
 2. Mektubat
 3. Lem'alar
 4. Şuâlar
 5. Tarihçe-i Hayat
 6. İşarat-ül İ'caz
 7. Mesnevi-i Nuriye
 8. Asâ-yı Musa
 9. Barla Lahikası
 10. Kastamonu Lahikası
 11. Emirdağ Lahikası-1 ve Emirdağ Lahikası-2([1])
 12. Sikke-i Tasdik-i Gaybi

Orta boy kitaplar:

 1. Muhakemat
 2. İman ve Küfür Muvazeneleri

Küçük boy kitaplar:

 1. Âyet-ül Kübrâ
 2. Bediüzzaman Cevap Veriyor
 3. Beyanat ve Tenvirler
 4. Divan-ı Harb-i Örfî
 5. Elhüccet-üz Zehrâ
 6. Ene ve Zerre Risalesi
 7. Esma-i Sitte
 8. Gençlik Rehberi
 9. Hakikat Nurları
 10. Hanımlar Rehberi
 11. Hastalar Risalesi
 12. Haşir Risalesi
 13. Hizmet Rehberi
 14. Hutbe-i Şamiye
 15. İçtihad Risalesi
 16. İhlas Risalesi
 17. İhtiyarlar Risalesi
 18. İman Hakikatleri
 19. Konferans
 20. Küçük Sözler
 21. Lâtif Nükteler
 22. Meyve Risalesi
 23. Miftâh-ul İman
 24. Mi'rac ve Şakk-ı Kamer Risaleleri
 25. Mirkat-üs Sünnet
 26. Misbah-ul İman
 27. Mu'cizât-ı Ahmediye
 28. Mu'cizât-ı Kur'aniye
 29. Münâcât
 30. Münazarat
 31. Nur Aleminin Bir Anahtarı
 32. Nur Çeşmesi
 33. Nur'un İlk Kapısı
 34. Otuz Üç Pencere
 35. Rahmet ve Şefkat İlaçları
 36. Ramazan-İktisat-Şükür Risaleleri
 37. Sünuhat-Tulûat-İşârât
 38. Tabiat Risalesi
 39. Uhuvvet Risalesi
 40. Üstad Hz.'nin Hulusi Ağabeye Gönderdiği Mektuplar
 41. Yirmi Üçüncü Söz
 42. Zühret-ün Nur

Diğer risaleler ve parçalar:

 1. Âsâr-ı Bedîiyye
 2. Tılsımlar
 3. Sirac-ün Nur
 4. Fihrist Risalesi
 5. Zülfikâr
 6. Ta'likât[2]
 7. Kızıl İcaz
 8. Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Abdurrahman)[3]
 9. 28. Mektup'un 6. Meselesi (Vehhabi meselesi)
 10. Keramet-i Gavsiye Risalesi (8. Lem'a)
 11. Keramet-i Aleviyye risaleleri
 12. Şualar, 14. Şua, Hata-Savab Cedveli
 13. Maidet-ül Kur'an (Tılsımlar Mecmuasının Zeyli)
 14. Hazinet-ül Bürhan (Tılsımlar Mecmuasının Zeyli)
 15. İnna A'tayna'nın Sırrı
 16. Kenz-ül Arş Duasının Feyzinden Gelen Nükteler
 17. Gayrı Münteşir (Neşredilmemiş) Kısımlar
 18. Mahkeme Müdafaaları
 19. İşarat-ül İ'caz (A. Badıllı Tercümesi)
 20. Mesnevi-i Nuriye (A. Badıllı Tercümesi)
 21. Rumuzat-ı Semaniye
 22. İmana Medar Âlî Bir Tefekkürname, Tevhide Dair Yüksek Bir Marifetname: 29. Lem'a-yı Arabî
 23. Arabî Münacat Risalesi: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Otuz birinci Lem'a'nın Üçüncü Şuaı olan Risale-i Münacattan Arabi bir parçadır. Gelen âyet-i uzmanın A'zamî bir tefsiridir." dediği Arapça bir münacat.
 24. Arabi El-Hüccet-üz Zehrâ Risalesi: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Çok ehemiyetli Arabi bir risaleciktir. El hüccet-üz zehrâ risalesinden bir kısmının bir hülasasıdır" dediği Arapça bir parça.
 25. Hizb-ül Mesnevi-ül Arabî: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Risale-i Nur'dan ehemmeyetle intişar eden Arabî Mesnevi-i Nuriye'nin içindeki kıymettar risalelerde eski Said'in yeni Said'e inkılabı zamanında dergh-ı ilahiyeye karşı münacatları, istiğfarları, tesbihatları ilm-el yakin derecesinde imanî şehadetlerinden parçalardır" dediği Arapça bir parça.
 26. Ettefekkür-ul İmaniyyür Refi': Yirmidokuzuncu Lem'a-i Arabiye'nin İkinci Babı olarak te'lif edilmiştir. Şualarda geçen ve bir kısmının Abdülmecid abi tarafından yapılan tercümesi için 'Yirmi Dokuzuncu Lem’a’dan İkinci Bab'a bakabilirsiniz.
 27. Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Hamza)
 28. Kur'an Hattı Risaleler
 29. Ayet ve Hadis Mealleri

Yukarıdaki büyük boy kitapların metinleri Hizmet Vakfı Risale-i Nur Külliyatı Resmi Sitesinden[4], Bediüzzaman Cevap Veriyor ile Hizmet Rehberi dışında kalan küçük boy kitaplar ile Âsâr-ı Bedîiyye, Tılsımlar mecmualarının metinleri ve Risalelerde geçen Ayet ve Hadislerin Mealleri Risale-i Nur Okuma Android[5] uygulamasından, 18. Lem'a risaleonline.com[6] adresinden, Maidet'ül Kur'an ve Hazinet'ül Bürhan nurdersi.com[7] adresinden, Bediüzzaman Cevap Veriyor ve Hizmet Rehberi küçük kitapları ile Siracunnur, Zülfikar ve Fihrist Risalesi risaleoku.com[8] adresinden, Sırr-ı İnna Atayna ersinmiman.com[9] adresinden, Üstad Hz.'nin Hulusi Ağabeye Gönderdiği Mektuplar küçük risalesinin metni hulusiyahyagil.com[10] adresinden ve Gayrı Münteşir kısımlar, Müdafaat, Kızıl İ'caz, Mesnevi Badıllı Tercümesi, İşaratül İ'caz Badıllı Tercümesi, Rumuzat-ı Semaniye ve Cevşen vb. dualarının mealleri Rnk.v2011.07.06 yazılımından alınmıştır.

Kaynakça[değiştir]